JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav-sjefen:

«Regjeringa har store og gode ambisjoner for Nav»

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Hurdalsplattformen viser at arbeidsmarkedet, sosial trygghet og Nav er politisk viktige områder for den nye regjeringa, mener Nav-direktør Hans Christian Holte.

2021101909280420211019092801

redaksjonen@fagbladet.no

Nav-direktøren mener regjeringa i sin plattform viser «store og gode ambisjoner» for Nav.

Hans Christian Holte trekker først fram dette fra den lange lista om hva regjeringa vil gjøre med Nav ifølge Hurdalsplattformen: Tettere oppfølging av brukerne, styrking av arbeidsmarkedstiltakene og sikring av Navs tilgjengelighet for alle brukere.

Støre-regjeringas plattform viser at arbeidsmarkedet, sosial trygghet og Nav er politisk viktige områder for den nye regjeringa, mener Holte.

«For Navs egen del merker jeg meg en styrking av bemanningen for å levere på de nevnte ambisjonene, og å gi tillit og myndighet til de ansatte i Navs førstelinje», skriver Nav-direktøren i en kommentar på epost til FriFagbevegelse.

Fikk du med deg denne? Slik vil Støre-regjeringa endre Nav

Nav venter på bestilling

Nå er det opp til den nye politiske ledelsen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet å konkretisere bestillingen til Nav.

Støre-regjeringas plattform forteller at vi kan vente flere endringer i organiseringen av Nav de fire neste åra. LO-forbundene Fagforbundet, NTL og Fellesorganisasjonen, som har tusener av medlemmer som jobber i Nav, liker mye av det de leser i plattformen.

Fagforbundet fornøyd

Leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad, sier signalene som kommer fra regjeringen er veldig bra og i tråd med det Fagforbundet står for.

– Vi er opptatt av å styrke de lokale Nav-kontorene og styrke partnerskapet mellom tjenestene i stat og kommune, sier Finstad, som legger til at Fagforbundet har etterlyst at Nav-kontorene får økt myndighet og handlekraft.

{u1}

Slik vil Støre-regjeringa endre Nav:

• Varig styrke bemanningen i Nav for å sikre tettere oppfølging av brukerne.

• Gjøre Nav mer tilgjengelig både fysisk og digitalt, og styrke førstelinja.

• Bygge styringen av Nav på tillit til de ansattes kompetanse og delegere mer myndighet til førstelinja.

• Sikre at Nav-kontorenes åpningstider sikrer god tilgjengelighet for alle brukere.

• De lokale Nav-kontorene skal være tilgjengelige kontaktsteder for alle arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester.

• De lokale Nav-kontorene skal bidra til at brukerne får tilbud om helhetlig oppfølging av sine behov uavhengig av om ytelsene og tjenestene er betalt av kommunen eller staten.

• Styrke Navs rolle som arbeidsformidler.

• Støtte at kommuner som ønsker å gjenåpne Nav-kontor, kan gjøre det.

• Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet.

• Prøve ut en ordning hvor sykepengeperioden gjøres om til en tidskonto ved gradert sykemelding.

• Styrke arbeidsmarkedstiltakene betydelig slik at en større andel av de som står utenfor arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt brukt av lønnstilskudd og opplæring.

• Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid.

• Styrke ordninger som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser og varig tilrettelagt arbeid (VTA) og gjøre dem tilgjengelige for flere.

• Motvirke at ungdom og unge voksne faller på utsiden av skole og arbeid ved å sikre en bedre samordning av helsetjenester, Nav og utdanningssystemet.

• Sørge for at Nav i samarbeid med oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år som står utenfor jobb, utdanning eller arbeidstrening.

• Sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid, raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring, og gjennom flere ungdomsteam og ungdomsveiledere sikre tettere oppfølging av unge. Det skal utarbeides en ny og forbedret ungdomsgaranti.

• Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, slik at de som kan jobbe noe, gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid. Nav skal ha et overordnet ansvar for å sikre jobber tilpasset denne gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Ordningen skal fases inn gradvis, og starte med de unge. Kommunenes merkostnader skal dekkes.

• Forplikte offentlige arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.

• Forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy