Regjeringa nedprioriterer arbeidet mot sosial dumping, mener LO

LO-sekretær Trude Tinnlund har ledet LOs arbeid med ny strategi mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

LO-sekretær Trude Tinnlund har ledet LOs arbeid med ny strategi mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte

Det er ikke nok å stille krav bare til myndighetene – fagbevegelsen må stille krav til seg selv i kampen mot sosial dumping, skriver LO i sin nye strategi mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

2018090612300020180906130214

torgny@lomedia.no

– Vi mener det er viktig å trekke fram sosial dumping nå, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Hun har ledet LOs arbeid med ny strategi mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Grunnen til at vi en stund har hatt fokus på arbeidslivskriminalitet er for å vise alvoret, men alt begynner med sosial dumping. Derfor vil vi prioritere dette framover, sier LO-sekretæren.

I strategien skriver LO at sosial dumping nedprioriteres av kontrolletatene. Et tydelig eksempel på nedprioriteringen av arbeidet mot sosial dumping er regjeringserklæringa, Jeløya-erklæringen. Den inneholder ikke et ord om sosial dumping. Arbeidslivskriminalitet er erkjent som det store samfunnsproblemet, mens sosial dumping er borte fra den politiske dagsorden, hevder LO.

Kampen mot sosial dumping gir enorme overskudd til fellesskapet, viser danske tall

Bekjempe kriminalitet

Mandag vedtok LOs sekretariat dokumentet. I strategien heter det at det er på tide igjen å begynne «å se arbeidslivskriminalitet i sammenheng med sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold. Grunnen til det er enkel: Skal vi klare å bekjempe kriminaliteten, betinger det et sterkere fokus på de strukturelle forholdene i arbeidslivet: Tariffavtaledekning, organisasjonsgrad, lønnsutvikling og produktivitet.»

LO mener at kampen mot sosial dumping dreier seg om noe mer enn å bekjempe kriminalitet.

Strategien munner ut i 42 konkrete krav til tiltak.

– Nå har vi jobbet med mange av disse sakene kontinuerlig, men det har gått tre år siden den forrige strategien, så det var på tide å oppgradere den, sier Tinnlund.

Kronikk: – Aleris-saka viser at sosial dumping har spredt seg fra byggeplassen til omsorgsboligen

Hva fagbevegelsen kan gjøre

Tidligere har planer mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i stor grad vært krav rettet til myndighetene. Nytt i denne planen er at den i større grad enn tidligere retter blikket mot hva fagbevegelsen kan gjøre.

I planen ber LOs sekretariat de tillitsvalgte å rette blikket ut over eget forbund. De «mange tusen tillitsvalgte har potensiale til å utgjøre det beste og mest effektive førstelinjeforsvaret vi har mot sosial dumping», heter det i vedtaket.

Men for at dette forsvaret skal virke må «de tillitsvalgte ikke bare se de ansatte innenfor eget yrke eller fagområde som sitt ansvar, men også arbeidstakere fra andre bransjer – som renholderne i en butikk eller på et kontor, vaktselskapet som er inne hos en produksjonsbedrift».

Først ble svindlerne jaget ut av byggebransjen. Nå dukker de samme aktørene opp i barnevern og ungdomsarbeid

Stor solidaritetsoppgave

LO mener at innleide, midlertidig ansatte også fra andre forbundsområder, er avhengige av hjelp fra de tillitsvalgte i «hovedbedriften» for å kunne bygge en fagorganisasjon og etablere avtaler i egne bedrifter. «Dette er en av de store solidaritetsoppgavene LO-medlemmene står overfor i årene som kommer.»

Planen lanserer fem større grep som må gjøres for å gjenvinne den politiske kontrollen over arbeidsliv og samfunnsutvikling:

• styrke det organiserte arbeidslivet

• sikre rettferdig konkurranse, gode fagutdanninger og seriøsitet gjennom kloke offentlige innkjøp

• sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer gjennom allmenngjøring

• sikre bedre og mer koordinerte tilsyn og kontroller, og at bakmennene og profitten tas

• styrke den «myke siden av a-krimbekjempelse, som handler om å ivareta de mest utsatte arbeidstakerne

Da Arbeidstilsynet dukket opp i 40-millionersvillaen på Oslo vest, løp de rumenske arbeiderne og gjemte seg i kjelleren

Facebook-disuksjon

Et av tiltakene som har blitt heftig diskutert i sosiale medier er forslaget om å hjelpe uorganiserte arbeidstakere for å inndrive lønn som de har krav på.

Allerede LO-kongressen i 2017 vurderte et slik tiltak: «Utrede muligheten for å opprette en egen tjeneste for lønnsinndrivelse under LOs juridiske avdeling, og vurdere hvordan et slikt samarbeid best kan utformes, og hvilke grensedragninger man bør trekke opp mot ‘ordinære uorganiserte’.»

Da frifagbevegelse.no tirsdag skrev om forslaget i artikkelen «LO strekker ut en hånd til uorganiserte som ikke får lønna de har krav på», kom det mange reaksjoner, de fleste negative, mot forslaget på FriFagbevegelses Facebook-side.

Sp-veteran vil stanse fri arbeidsinnvandring til Norge

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Ole Martin Wold

Renholder Anne Lises kjæledyr er ikke som alle andre kjæledyr

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Fagforbundets Turid Dalen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Fitjar kommune. Hun liker ikke vedtaket der åtte ledere får opp mot 20.000 ekstra koronakroner. Her i kommunestyresalen sammen med Ragnhild Prestbø for å få politikerne til ikke å kutte i bemanningen ved Fitjar bo- og behandlingssenter.

Ingrid Hovstad, Fitjar-Posten

Her gjør de som i Bærum: Gir lederne litt ekstra koronakroner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy