Hva betyr koronakrisa for ferien din?

Sjekk rettighetene dine før sommerferien

Det er ikke sikkert det blir mulig med utenlandsferie i år. Hva med camping?

Det er ikke sikkert det blir mulig med utenlandsferie i år. Hva med camping?

Colourbox

Her er åtte spørsmål og svar om ferien din denne spesielle sommeren.

2020050710445520200507104454

per.flakstad@fagbladet.no

Det nærmer seg ferietid for mange. Norge og mange andre land har innført strenge regler for å unngå koronasmitte blant befolkningen. Det er usikkert hvordan smittesituasjonen utvikler seg etter hvert som samfunnet gradvis åpnes opp, og ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner kommer sannsynligvis til å måtte opprettholde driften på et høyt aktivitetsnivå.

Mange lurer på hvordan dette påvirker ferien deres, og om det i år er andre regler for å ta ut ferie enn i «normale» år.

Feriepengene står i fare for mange ansatte

Noen arbeidsgivere har bedt om at ferieloven endres på enkelte områder, men LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene har vært uenige i dette. Arbeids- og sosialdepartementet har i et brev i slutten av april svart at ferieloven i utgangspunktet er så fleksibel at det ikke trengs endringer.

Her er svarene på spørsmål du kanskje lurer på i forbindelse med årets sommerferie.

1. Kan arbeidsgiver nekte meg å ta ut ferie i sommer på grunn av den spesielle situasjonen?

SVAR: Nei. Hovedregelen er at alle arbeidstakere har rett til å avvikle tre sammenhengende uker ferie i det som kalles hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september. Denne bestemmelsen kan som hovedregel bare fravikes hvis det er avtalt i tariffavtale eller annen avtale. Uten en slik avtale har du rett til å avvikle sommerferie i hovedferieperioden. Mange tariffavtaler har avtaler om rett til en femte ferieuke. Den er ikke regulert i ferieloven, men det er praksis for at også denne uka legges til uker hvor det normalt avvikles ferie.

Satser på egne ansatte i sommer: Her får helsearbeidere 2000 kroner for hver ekstra helgevakt

2. Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta ferie?

SVAR: I god tid før ferien skal arbeidsgiver drøfte ferieoppsettet med de ansatte eller deres tillitsvalgte. Det betyr at du har rett til å komme med ønsker og at arbeidsgiver skal ta hensyn til dem så langt det er praktisk mulig. Hvis arbeidsgiver og de ansatte ikke blir enige, fastsetter arbeidsgiver ferien innenfor bestemmelsene i ferieloven om blant annet hovedferieperioden. (Se spørsmål 1).

3. Kan arbeidsgiver endre den ferien som vi i utgangspunktet hadde avtalt?

SVAR: Ferieperioden kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Dette skal i så fall drøftes med deg på forhånd, og du har rett til ha med deg en tillitsvalgt under drøftingen. Terskelen for at arbeidsgiver kan trekke tilbake avtalt ferie er høy. Vilkåret er at den planlagte ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer og at det ikke er mulig å skaffe en vikar. Hvis arbeidsgiver endrer tidspunktet for ferie, vil du ha rett til erstatning hvis utsettelsen fører til merkostnader for deg.

Du kan bli pålagt ferie mens du er permittert

4. Kan jeg endre ferien fordi ferieplanen er blitt forandret på grunn av koronasituasjonen?

SVAR: Avtalt ferie er i utgangspunktet forpliktende både for arbeidsgiver og for deg. Du kan ikke kreve å få flytte ferien hvis du for eksempel har måttet avlyse en utenlandsreise eller andre planer. Det går an å avtale en endring direkte med arbeidsgiver, men dette er altså ikke noe du har krav på.

5. Får jeg utbetalt feriepenger hvis jeg er permittert?

SVAR: Feriepenger er noe du tjente opp i fjor, men det kan være litt komplisert hvordan de betales ut hvis du er permittert. Av praktiske grunner får mange feriepenger i stedet for lønn i juni. Her er lønn for juni og en eventuell femte ferieuke trukket fra. Når du er permittert, er det ikke noe å trekke lønn for i juni, og derfor kan dette året bli litt spesielt. Den første muligheten er at lønna for ferien trekkes direkte av feriepengene i juni. Det betyr at du får mindre feriepenger enn du er vant til. Den andre muligheten er å plassere ferien i juli eller august og betale ut feriepengene trekkfritt i juni – lønnstrekket for ferien tas da ved at det ikke utbetales lønn i ferien i juli og august. Den tredje muligheten er å vente med å utbetale feriepengene til ferien faktisk avvikles og ta lønnstrekket for ferien samtidig. Det må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne hvilken av disse metodene som skal brukes.

Slik beregnes feriepengene dine

6. Tjener jeg opp feriepenger mens jeg er permittert?

SVAR: Nei. Du tjener ikke opp feriepenger i perioden du er permittert. Det betyr at du får en lavere utbetaling av feriepenger til neste år.

7. Kan ferien utsettes hvis jeg blir sykmeldt?

SVAR: Er du helt sykmeldt når ferien skulle ha startet, kan du utsette den til senere. Det samme kan også gjelde hvis du er i karantene på grunn av påvist eller mistenkt koronasmitte, siden Nav nå godkjenner dette som grunnlag for sykmelding. Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å sørge for at sykefraværet/karanteneperioden er legemeldt og ikke bare egenmeldt. Husk at kravet må framsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien. Blir du syk i ferien, må kravet dokumenteres ved legeerklæring med en gang du er tilbake på jobb.

Hvor mye ferie har du krav på når du jobber deltid?

8. Kan jeg overføre ferie til neste år?

SVAR: Ja. Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale å overføre inntil tolv virkedager ferie til neste år. Hvis du har krav på en femte ferieuke i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, vil det bero på disse avtalene om du kan avtale å overføre denne delen av ferien til påfølgende ferieår. De fleste tariffavtalene gir arbeidsgiver og arbeidstaker en adgang til å avtale overføring av de tariffestede virkedagene. Totalt kan det da overføres 17 virkedager ferie (tre uker) til påfølgende ferieår.

Kilder: Ferieloven, Fagforbundets juridiske avdeling, LO, Arbeids- og sosialdepartementet og Simployer infotjenester.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy