Renovasjonsskandalen i Oslo:

Veireno-sjef Jonny Enger møtte ikke opp for å få dommen sin

Kan få fengselsstraff, men det er hemmelig til torsdag

RÅKJØR: Båd i Vestfold og Oslo ble det tidlig klart at mer effektiv lavprisrenovasjon ga råkjør på ansatte.

RÅKJØR: Båd i Vestfold og Oslo ble det tidlig klart at mer effektiv lavprisrenovasjon ga råkjør på ansatte.

Werner Juvik

Dommen er klar, men kun dommerne kjenner den. Veireno-sjef Jonny Enger møtte ikke i Follo tingrett for å få forkynt dommen i dag.

2018091815361220180919110720

ola.tommeras@fagbladet.no

Avgjørelsen om direktør Jonny Enger skal i fengsel eller ikke etter massive brudd på arbeidsmiljøloven under søppelkaoset i Vestfold og Oslo for halvannet år siden, er tatt. Klokka 12.00 skulle det normalt vært rettsmøte med opplesning av domsslutning mot eier og sjef for det nå nedlagte renovasjonsselskapet Veireno.

Det ble avlyst.

Kan få ett år i fengsel

Enger var tiltalt for ti grove brudd på arbeidsmiljøloven mens han var ansvarlig for søppelkjøring i Oslo og Vestfold. Politiadvokat Daniel Sollie ba om ett års fengsel og 5,9 millioner kroner i foretaksbot.

– Enger kunne møtt klokka 12.00 i dag, men har ikke møtt og har informert at han ikke kommer til å møte, opplyses det fra Follo tingrett i ettermiddag.

Fem uker i Veireno var nok

Utsatt til torsdag

Dermed er forkynnelse av dommen utsatt til torsdag, da dommen vil bli oversendt partene.

– Den eneste praktiske betydningen er at ankefristen løper fra i dag mens dommen blir kjent for oss og Enger først på torsdag, sier politiadvokat Tor Anders Pedersen ved Politidistrikt Øst.

Dommen er ikke offentlig før den er forkynt, og dermed er det kun dommeren ved Follo tingrett som kjenner den.

Enger selv avviste straffeansvar i retten. Han viste til at han kun etterfulgte kommunens krav om å få kjørt vekk søpla i hovedstaden, ifølge NRK.

2015: Nykommer dundrer inn i markedet

Kan bli historisk dom

Dommen mot Enger kan være historisk, dersom den er i henhold til påstanden.

Det er svært sjelden at en direktør eller arbeidsleder har gått i fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven, og ingen slike dommer har vært lenger enn 60 dager.

Dommen mot Jonny Enger kan påvirkes av at strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven nylig er økt fra fengsel i tre måneder til ett år, og fra to til tre år ved særlig skjerpende omstendigheter.

2016: Oslo-avfall kjøres billigere enn noen gang

60 dager var lengste straff

En gjennomgang gjort i 2010 av lagdommer og tidligere førstestatsadvokat i Økokrim, Rune Bård Hansen, viser at første gang noen ble dømt til ubetinget fengselsstraff for brudd på arbeidsmiljøloven, var den såkalte Portalkrandommen i Høyesterett fra 2001. Da ble administrerende direktør dømt til 60 dager fengsel. I 2007 ble en driftsingeniør dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for grov uaktsom overtredelse av arbeidsmiljøloven etter en dødsulykke i kullgruven Svea Nord. I tillegg ble en daglig leder dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for uaktsomt drap i kombinasjon med arbeidsmiljøloven i 2003.

Han kunne ikke klandres

– Enger mener fortsatt at det er en rekke forhold som han ikke kan klandres for og som førte til brudd på arbeidsmiljøloven. Han mener at det ikke er riktig at han skal straffes for forholdet da han gjorde så godt han kunne ved å forsøke å etterkomme kommunens krav om å tømme søppelet til tross for at kommunen visste at arbeidsmiljøloven ble brutt, sier Lundin til NTB.

Dette har skjedd:

Jonny Enger overtok avfallsinnsamling for hele Oslo 3. oktober 2016. I februar 2017, etter fem måneder med søppelkaos og råkjør for ansatte, endte historien med at Veireno gikk konkurs og Oslo kommune overtok avfallsinnsamlinga. Da hadde allerede Arbeidstilsynet anmeldt sjefen for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i både Vestfold og Oslo.

Ved oppstart i Oslo, oktober 2016, hadde Veireno drevet ett år i Vestfold. Ansatte fortalte om råkjør, og en stor del av staben sluttet etter få uker. Blant dem var Marci Marys som sto fram i Fagbladet i januar 2016 – åtte måneder før det relativt lille selskapet skulle overta hele Oslo – tidenes største renovasjonsanbud i Norge. Aldri før hadde ett selskap vunnet alle fire områdene på en gang i Oslo.

Fra gullanbud til skandale

Både selskapet og anbudet vekket oppsikt lenge før oppstarten i Oslo, men først da søpla fløt i hovedstadens gater ble interessen massiv.

Allerede da kontrakten for hele Oslo ble tildelt Veireno, i september 2015, begynte renovatører å bli bekymret. De fryktet for framtiden til yrket. Kontrakten ble tildelt helt på slutten av forrige byrådsperiode, omtrent samtidig med valget som sendte Høyre-flertallet ut av rådhuset.

Anbud for 700.000

Inntil Veireno la inn tilbudet sitt, var avfallsinnsamlingen fra nær 700.000 mennesker fordelt på fire kontrakter med to av landets største operatører: RenoNorden og Norsk Gjenvinning. Nå skulle et hittil ukjent og lite selskap fra Ytre Enebakk gjøre hele jobben alene, og 83 millioner kroner billigere enn neste tilbyder.

I Renovasjonsetaten i Oslo, Oslo REN, var det ingen bekymring. Det er ett år til oppstart av tidenes rimeligste og mest effektive innsamling av avfall i Oslo. I oktober presenterer Oslo REN anbudet på Avfall Norge og Norsk Industris årlige workshop. «Kraftig prisreduksjon for innbyggerne og en meget vel gjennomført anbudsprosess», er konklusjonen.

Renovatørene bekymret

Veireno kom inn i renovasjonsmarkedet knapt ett år tidligere, ved oppkjøp av Hadeland-selskapet Mathisen renovasjon. Både Vesar-anbudet for ti kommuner i Vestfold og hele Oslo ble vunnet i løpet av første driftsår. På et år skulle Veireno vokse til å bli en av landets største, men posisjonen skulle bli kortvarig.

Vestfold-anbudet ble tildelt tidlig i 2015, og oppstarten skjedde på høsten like etter tildeling i Oslo. Med oppstarten i Vestfold begynte varslinger og alarmer å gå. Renovatørene som hadde gjort jobben de siste åra, takket nei til å gå over - ikke først og fremst på grunn av lønnsreduksjonen de ble tilbudt, men fordi langt færre ansatte skulle gjøre jobben nå. De som hadde erfaring med avfallsinnhenting i distriktet trodde ikke på skrivebordsutregningene til Veireno, der effektiviteten ble kjørt i været.

Anmeldt av Arbeidstilsynet

En ny stab kom inn, for det meste med renovatører fra Øst-Europa. Etter seks uker sluttet de fleste. De orket ikke kjøret. I desember 2015 gjorde Arbeidstilsynet sitt første tilsyn. Det munnet ut i anmeldelse til politiet ti måneder senere. Snart fulgte en nye anmeldelse for forholdene i Oslo.

Et halvt år før oppstart i Oslo kan Fagbladet avsløre at Veireno annonserer massivt etter renovatører i Romania. De trenger folk.

I løpet av sommeren avslører Fagbladet at selskapet har fått spesialavtale med utvidet åpningstid og 12 ekstra ansatte på mottakene. Regninga tar kommunen.

Oppstartsdagen

3. oktober står byråd Lan Marie Nguyen Berg smilende på stigbrettet bak en splitter ny renovasjonsbil sammen med Veireno-sjefen. Samtidig på avfallsmottaket kommer de første renovasjonsbilene inn med søppel. Fagbladet dokumenter at de fleste mangler verneutstyr, ingen vi ser har vernestøvler, ingen har hjelmer. Renovatørene banner og strever med nye innfløkte mekanismer.

– Fem minutter opplæring og så måtte vi ut. Dette er galskap, sier en renovatør, som allerede etter fire timer erklærer at han slutter så fort som mulig.

Fire måneder senere smiler heller ikke byråden lenger. I januar avslører Dagbladet mer enn to tusen brudd på arbeidsmiljøloven. Før måneden er omme, må kommunens renovasjonsdirektør forlate jobben. 21. februar går Jonny Enger til Follo tingrett for første gang og begjærer oppbud av Veireno.

Dagen etter er avfallsinnsamling i kommunal regi for første gang siden 2003 i Oslo.

Veireno

• Jonny Enger kom inn i renovasjonsbransjen etter oppkjøp av Hadeland-selskapet Mathisen renovasjon i 2014. Selskapet ble døpt Veireno og ble en del av VT-gruppen med Veitransport og Veikran.

• I 2015 vant det ferske selskapet anbudet på ti kommuner i Vestfold og hele Oslo.

• Oppstart i Vestfold oktober i 2015 var etterfulgt av råkjør på ansatte, lovbrudd og renovatører som ga opp.

• Oppstart i Oslo var i oktober 2016. Da startet søppelskandalen i Oslo. Fem måneder med søppel som fløt og daglige brudd på arbeidsmiljøloven.

• I februar 2017 var selskapet konkurs. Jonny Enger begjærte oppbud. Dagen etter overtok kommunen ansvaret for avfallsinnhenting i hovedstaden.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy