JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ventar konkursar i barnehagesektoren: – Ikkje gje dei meir pengar

KRITISK: Trond Bjørnenak er professor ved NHH og kritisk til dyre leigekontrakter mellom norske barnehagekjeder og utanlandske eigarar av barnehagebygg.

KRITISK: Trond Bjørnenak er professor ved NHH og kritisk til dyre leigekontrakter mellom norske barnehagekjeder og utanlandske eigarar av barnehagebygg.

Ingunn Gjærde

– For alt i verda, ikkje gje barnehagekjeder med dyre leigekontraktar meir pengar. La dei ta tapet. Det seier økonomiprofessor Trond Bjørnenak etter at Norge fekk seks barnehagemiliardærar.

2024022309413020240227121707

oystein.windstad@fagbladet.no

Endringslogg: Fagbladet har gjort endringar i saka etter publisering, og lagt til informasjon frå tidlegare publisert artikkel om blant andre Læringsverkstedet sitt syn på pengebruken.

Trond Bjørnenak er professor i økonomi ved NHH. Han ser no at fleire kjeder slit:

– Eg ventar at det vil kome nokre konkursar i barnehagesektoren framover, seier Bjørnenak.

Samtidig meiner han at foreldre treng ikkje å vere uroa. Ungane vil framleis ha krav på barnehageplass. Men det kan vere at ein del kjeder og utanlandske selskap vil slite. Og gå dunken.

Professoren seier han ikkje er uroa over eventuelle konkursar. Han peikar på det han beskriv som dyre og dårlege leigekontraktar mellom norske barnehagekjeder og utanlandske eigarar av barnehagebygg.

Utanlandsk-eigde barnehagar med over dobbelt leigenivå

EIGD I CANADA: Bekkeberget barnehage på Gjerdrum er eit av over 300 barnehagebygg som det kanadiske investeringsfondet Brookfield no har eigarkontroll over.

EIGD I CANADA: Bekkeberget barnehage på Gjerdrum er eit av over 300 barnehagebygg som det kanadiske investeringsfondet Brookfield no har eigarkontroll over.

Werner Juvik

Hundrevis av barnehagar med dyr leie

Blant andre Læringsverkstedet avviser at dei har dyre leier. I ein tidlegare artikkel sa Trude Sydtangen at:

– Læringsverkstedet er heilt trygge på at husleigenivået er innafor marknadsleige. Husleiga på bygga som blei selt i 2022, svarar til omtrent det som Læringsverkstedet tidlegare hadde som rente- og avskrivingsutgifter på dei same bygga. Reduksjonen i marginane for Læringsverkstedet og alle andre private barnehagar dei siste åra skuldast endringar i tilskotsmodell og i tilskotsutrekningar.

Nyleg avdekka Fagbladet i ei gransking at over 400 norske barnehagar har det som Bjørnenak beskriv som ei «svært høg» og «ikkje berekraftig» leie. Alle desse driv i barnehagebygg som blei seld til utlandet.

Det store utsalet av norske barnehagebygg kom i 2020. Etter salet sat dei til saman seks eigarane av Norlandia, Fus og Læringsverkstedet alle igjen som milliardærar.

Bjørnenak seier at det høge leigenivået på dei selde barnehagebygga, kan forklarast slik: Jo dyrare leigekontraktar på bygga, jo større salssum sat dei seks norske seljarane igjen med.

Sjekk om din barnehage er eigd i utlandet her

TAP: Professor Trond Bjørnenak ved NHH meiner at barnehage-kjedene og SBB som har signert leigekontraktene må tole tap når dei har inngått avtalar med dyr leige.

TAP: Professor Trond Bjørnenak ved NHH meiner at barnehage-kjedene og SBB som har signert leigekontraktene må tole tap når dei har inngått avtalar med dyr leige.

NHH

– IKKJE gje dei meir pengar

Nyleg gjekk Hans Jakob Sundby ut og sa at Læringsverkstedet «må slost for å gå i null». Sundby eig saman med kona Randi Læringsverkstedet som er den største barnehagekjeda i landet. Etter salet av kjeda sine barnehagebygg til svenske SBB, sat dei to igjen som milliardærar. Læringsverkstedet er ei av kjedene som Fagbladet si gransking viser leier tilbake barnehagebygga frå utlandet, til godt over snittnivået.

Professor Trond Bjørnenak, sat i Velferdstjenesteutvalet som blei sett ned av Solberg-regjeringa. Der såg han og utvalet på blant anna barnehagekjedene og eigedom. Han er no klar i talen:

– Eg kan ikkje understreke dette nok: Staten må IKKJE gje dei som slit grunna dårlege og dyre leigekontraktar meir pengar. Det er ikkje foreldra og skattebetalarane som skal betale for dette.

Fagforeiningsleiar: – Barnehagesal er ein heimeåleine fest som må granskast

LEIGE: I kommunen med høgast leigenivå, Oslo, brukar barnehagane i snitt 7 prosent av inntektene på leige. Dei 439 utanlandskeigde barnehagane betalar i snitt frå 12-16 prosent.

LEIGE: I kommunen med høgast leigenivå, Oslo, brukar barnehagane i snitt 7 prosent av inntektene på leige. Dei 439 utanlandskeigde barnehagane betalar i snitt frå 12-16 prosent.

Hanna Skotheim

Meiner seljar og kjøpar må ta tap

Bjørnenak seier at dyre leigekontraktar vil føre til at innteninga og resultatet til barnehagekjedene vil gå ned. Han meiner at det er dei som har signert leigekontraktane – altså utleigarane – som må ta støyten:

– Ein må heller forsøke å påføre dei som har signert avtalen eit tap. Dei som har kjøpt bygg av Læringsverkstedet og tenkt at dei skal få inn ei god leie i evig tid. Nei, du har gjort ei kommersiell investering. Om den ikkje er kommersielt berekraftig for leigetakar, då må du gå med på ei lågare leige.

Slik blei 37 norske barnehagar verdt ein halv milliard

– Ikkje foreldra sin jobb å redde svensk selskap

– Står vi ikkje i fare for at SBB (det svenske selskapet som kjøpte Læringsverkstedet-bygg for fleire milliardar, men som no sit igjen med minoritetsandel i selskapet som eig desse bygga, red.anm.) kan gå dunken om dei får inn mindre leige?

– Barnehagane vil fortsette om SBB går dunken. Den norske stat skal for all del ikkje redde SBB. Det er ikkje vårt problem at det går dårleg med SBB. Barnehagen forsvinn ikkje, seier Bjørnenak.

Han legg til at det ser ut som det er pengar i systemet.

– Læringsverkstedet gjekk med 12 prosent driftsmargin i 2017. Dei tente masse pengar, det gjer dei ikkje no lenger. No går pengane til husleige istadan. Eg syns Læringsverkstedet tente for mykje for lett den gongen, seier professor Bjørnenak.

Han meiner det er viktig å passe på at dei kommersielle kjedene som slit grunna høg husleige, ikkje leverer dårlegare kvalitet og tenester.

Læringsverkstedet: – Alle pengane kjem barna til gode

Trur barnehagar som går konk vil starte på nytt

Økonomiprofessoren ventar barnehagekonkursar: 

– Eg trur barnehagane vil oppstå på ny fordi dei ikkje har noko betre alternativ. Dei som har kjøpt bygga, vil kanskje oppdage at dei betalte litt for mykje. Og at det sit nokre familiar rundt omkring i Norge. Som har tent på å selje bygga. Og kanskje nokon i Sverige som tenkjer dei betalte for mykje da de kjøpte desse bygga, seier Bjørnenak. 

SBB eig rundt 300 norske barnehagebygg. Det kanadiske oppkjøpsfondet Brookfield eig 51 prosent av SBB.

Sjekk kva kjedene betalar i leie her

• I Oslo brukar private barnehagar i snitt 7 prosent av inntektene på leige. Oslo er den kommunen der det er dyrast å leige.

Espira

• 60 barnehagar driv i bygg eigd i utlandet. Desse betalar i snitt 16,2 prosent av driftsinntektene i leie.

• 8 barnehagar driv i bygg som er norskeigde. Betalar i snitt 5,18 prosent av inntektene til leie.

Kidsa

• 25 barnehagar i bygg eigd i utlandet. Desse betalar i snitt 12,26 prosent av driftsinntektene til leie. Står ikkje oppført med norskeigde barnehagebygg.

Læringsverkstedet

• 135 barnehagar i bygg eigd i utlandet. Desse betalar i snitt 12 prosent av driftsinntektene til leie.

• 48 barnehagar i norskeigde bygg. Desse betalar i snitt 5,04 av driftsinntektene til leie.

Norlandia

• 60 barnehagar i bygg eigd i utlandet. Desse betalar i snitt 11,18 prosent av driftsinntektene til leie.

• 17 barnehagar i norskeigde bygg. Desse betalar i snitt 9,75 av driftsinntektene til leie.

FUS

• 133 barnehagebygg eigd i utlandet. Desse betalar i snitt 10,86 prosent av driftsinntektene i leie.

• 38 barnehagar i norskeigde bygg. Desse betalar i snitt 8,04 prosent av driftsinntektene til leie.

Ulna

• Ulna har seks barnehagar som driv i utanlandsk-eigde bygg. Leigenivået er høgare her også, men vi har valt å ikkje ta desse med i utvalet fordi det er snakk om få barnehagar.

Slik fann vi tala

• Fagbladet har tidlegare henta inn oversikt over alle barnehagebygg som er eigd i utlandet i denne saka.

• Vidare henta vi ut informasjon over kor mykje kvar av desse barnehagane betalar i leie, prosentvis av inntekt.

• Den informasjonen henta vi frå BASIL-tala, resultatregnskapa som alle private barnehagar sender inn til Utdanningsdirektoratet.

• BASIL-tala vi brukte er frå 2022, som er dei nyaste tilgjengelege.

• Vi har berre teke med barnehagar som betalar 100.000 eller meir i årleg husleige.

• Ved hjelp av Excel samanstilte vi tala og fekk henta ut data for kvar enkelt kjede.

• Fagbladet si måling av leige gjev ikkje heile bildet, men kan gje ein peikepinn på leigenivået.

• Det finst fleire måtar å måle kor mykje barnehagar brukar på leie.

• Utdanningsdirektoratet og deira tilsyn brukar tre metodar.

• Den eine er å sjå på kor stor andel av driftsinntektene ein barnehage brukar på leie.

• Den andre er å sjå leigeinntekt per barn.

• Den tredje er leie per kvadratmeter og samanlikne dette opp mot næringsbygg i kommunen.

• Ein gjennomgang av barnehagetilsynet viser at snittleiga for barnehagar Oslo (dyraste kommune i landet) er på 7,24 prosent av inntekt.

• Medianen er på 6,70 prosent.

Kjelder: Utdanningsdirektoratet sin tilsynsrapport, Fagbladet og BASIL-resultatrekneskap

Ein må heller forsøke å påføre dei som har signert avtalen eit tap. Dei som har kjøpt bygg av Læringsverkstedet og tenkt at dei skal få inn ei god leie i æva.

Trond Bjørnenak, professor ved Norges Handelshøyskole

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy