JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslo-budsjettet

Glad for nye grep for økt heltid

Leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, er glad for at Oslo-budsjettet viderefører politikk som er viktig for foreningen.

Leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, er glad for at Oslo-budsjettet viderefører politikk som er viktig for foreningen.

Byrådet vil forsterke innsatsen for heltidskultur i Oslo kommune og satser blant annet på ressurspooler i bydelene. – Det er vi kjempefornøyde med, sier leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

2019092514252120230821171436

kathrine.geard@fagbladet.no

Byrådet la i dag fram sitt forslag til Oslo-budsjett 2020. Det er på totalt 77 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 62 milliarder, mens 15 milliarder er foreslått satt av til investeringer. For fjerde året på rad har byrådet innarbeidet et eget klimabudsjett. Formålet er å gjøre kommunens klimamål mer forpliktende.

Grønnere og varmere

Overskriften på byrådets hovedprioriteringer er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Levekårsforskjellene skal reduseres og andel sysselsatte skal økes. Byrådet legger også opp til en ny boligpolitikk.

Leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, mener budsjettforslaget som helhet er en videreføring av budsjettrammen og satsingene som innføringen av eiendomsskatt og Oslopakke 3-avtalen ga rom for.

– Det ga ekstra inntekter de fire første åra. Nå har man ikke samme mulighet til nye frie midler. Men dette budsjettet innebærer en videreføring av politikk som er viktig for oss, og det er vi glade for. Det kunne gått en annen vei.

Fornyet satsing

Blant viktige saker for Fagforbundet trekker Dehlin fram satsingen på heltid. De siste fire årene har det blitt 3300 flere heltidsstillinger i kommunen. Nå legger byrådet opp til forsterket innsats for heltidskultur i egen virksomhet. Blant annet er det satt av tre millioner kroner til å etablere ressurspooler i bydelene, og sju millioner i 2020 til å teste ut nye turnusordninger ved ulike institusjoner, og til utprøving av en enhet med bare hele stillinger.

– Vi er kjempefornøyd med at heltidssatsingen videreføres og at det kommer ekstra midler til dette, sier Dehlin, som også framhever kompetansehevende tiltak for ansatte som positiv og god pengebruk.

Styrker AKS

Fagforbundet er også glad for at opptrappingen av tilbudet om gratis aktivitetsskole (AKS) fortsetter. Fra neste høst får alle fjerdeklassinger i fire nye bydeler, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke, gratis aktivitetsskole. Tilbudet om gratis AKS til elever i spesialskoler og et treårige pilotprosjekt med kulturskoletilbud i AKS videreføres, og det lanseres et nytt pilotprosjekt med idrettstilbud i AKS. Totalt vil ca 17.000 elever få gratis AKS i 2020.

Byrådet kan også vise til at det er bygget 3000 nye barnehager i perioden de siste åra. Men det er mange bydeler som ikke har klart å tilfredsstille normen på 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsfagarbeidere. Nå lover byrådet å gjøre kvaliteten i Oslobarnehagene enda bedre, og legger til rette for at barnehagene skal kunne nå målet normen for andel barnehagelærere og barne- og ungdomsfagarbeidere i løpet av økonomiplanperioden.

– Vi setter pris på at byrådet gjør som partene ble enige om i 2014 og styrker bemanningen i denne sektoren.

Styrker legevakta

En annen positiv nyhet er at byrådet spytter inn 53 millioner til legevaktordningen i byen. Det betyr 15 nye stillinger på telefonsentralen.

– Målet er at Oslo skal bli første storby som tilfredsstiller kravet om at alle som ringer, skal få svar innen to minutter. De er veldig bra, sier Dehlin.

Selv om mye er bra har Dehlin også en bekymring. Det gjelder rusomsorgen. I likhet med innen eldreomsorgen er det et tegn i tida at institusjoner bygges ned og at folk i størst mulig grad skal bo i egne boliger. Det er en tankegang som Dehlin er enig i.

– Men jeg frykter at man i en omleggingsfase vil gå for fort fram og legge ned institusjonsplasser før folk har et reelt tilbud som er like bra som å bo på institusjon. Det er det største faremomentet, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy