Privatisering, demokrati og klima

Fylkesdelegat: – Jeg er svært skeptisk til den økende privatiseringen av offentlig sektor. Spesielt tror jeg samhandlingsreformen vil skape et ytterligere press på privatisering av helsetjenestene, sier Svein Olav Aarlott.

2009112015280220131216115553

vegard.velle@fagforbundet.no

Han er forhandlingsleder i Fagforbundet Trondheim og har er med på Fagforbundets landsmøte for tredje gang.

–Sykehusforetakene og kommunene vil komme på kollisjonskurs i samhandlingsreformen. Kommunene er først og fremst opptatt av best mulig tjenester, mens spesialisthelsetjenestene bruker bedriftsøkonomiske prinsipper ved kjøp av tjenester.

Demokratiunderskudd

– I det offentlige lider vi av et demokratiunderskudd i forhold til i det private næringslivet, mener Aarlott.

I det private har fagforeningen rett til å sitte i styrende organer og kan stemme og inngå allianser med andre. Også i kommunene får fagbevegelsen sitte i administrasjonsutvalget, men får kun uttale seg om personalpolitiske spørsmål, ikke om politikk mer generelt eller om faglig utvikling og prioriteringer.

– Mangelen på medbestemmelse gjør at vi i liten grad er med og utvikler tjenestene. Det vil jeg ta opp på landsmøtet.

Mot boring i Lofoten

– Når det gjelder oljeboring i Lofoten og Vesterålen, er jeg en sterk motstander. Torsken og fiseriene der gjør dette helt uforsvarlig.

Aarlott mener det ut nok olje.

– Vi bør heller bruke energi og kompetanse på å bygge ut fornybar energi. Norge er blant de landene som faktisk har forutsetninger for å klare dette.

Mot lønnsskatt på uføre

Når det gjelder uførepensjonen, er det kjempeviktig at vi er trygge på at de uførepensjonerte ikke skattes som arbeidstakere, men som pensjonerte. Ellers vil de tape 15.000-20.000 kroner.

I tillegg bør Fagforbundet uttale seg mot de norske soldatene i Afghanistan.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy