Nye pensjonsordninger i offentlig sektor

Duket for ny pensjonskamp

Rapporten for svak på kjønn og likestilling, mener fagbevegelsen

PENSJON: NTL-leder John Leirvaag og LO Stats leder Tone Rønoldtangen får en del å jobbe med på pensjonsområdet en tid framover.

PENSJON: NTL-leder John Leirvaag og LO Stats leder Tone Rønoldtangen får en del å jobbe med på pensjonsområdet en tid framover.

Ole Palmstrøm

Snart en måned på overtid legger den ferske arbeidsministeren fram rapporten som kan åpne for nye pensjonskamper.

2015121720353020151218105459

anders@lomedia.no

Nesten en måned på overtid ble rapporten om endringer i offentlig tjenestepensjon lagt ut på Arbeids- og sosialdepartementet sine hjemmesider torsdag kveld.

Rapporten er utgangspunktet for en videre diskusjon mellom regjeringa og partene i arbeidslivet om de skal sette seg ned og jobbe mot en ny pensjonsordning for offentlig sektor.

Her kan du lese alt du bør vite om pensjon (fagforbundet.no)

Mange utfordringer

– Rapporten identifiserer flere av utfordringene vi står overfor både med dagens tjenestepensjonsordning , og hvis offentlig tjenestepensjon skal endres, heter det i en pressemelding om saken fra Fagforbundet.

– Det vil imidlertid fortsatt være behov for ytterligere utredning og analyse av sentrale områder som f.eks. AFP, vern av tidligere opptjening mot levealdersjustering og kompensasjonsnivåer gitt yrkesmønstrene i offentlig sektor, heter det videre.

Ifølge den samme pressemeldingen er det også betydelig bekymring for kvinnenens vilkår, både i nåværende og en eventuell ny tjenestepensjon i offentlig sektor.

– De kjønns- og likestillingsmessige perspektivene er for dårlig utredet, særlig i forhold til ulikhetene mellom kvinners og menns yrkesdeltakelse.

LES OGSÅ:

Rita (56) taper 800 000 i pensjon når sykehjemmet privatiseres

Renholder i Forsvarsbygg taper 1,3 millioner i pensjon når jobben går ut på anbud

Offentlig og privat skal bli like

Regjeringa har ønsket å harmonisere pensjonssystemene i offentlig sektor med det de har i privat sektor.

Departementet presiserer at det som legges fram ikke er et konkret forslag til ny pensjonsreform, men at den "beskriver et mulighetsrom".

I dette mulighetsrommet legger arbeidsgruppa påslagsmodellen til grunn framfor den såkalte hybridpensjonen.

Det begrunnes med at hybridordningen har høyere kostnader for kvinner enn menn. Gruppa legger også inn en modifisert AFP-ytelse i sin drøftelse.

Les rapporten Nye pensjonsordninger i offentlig sektor

I tillegg diskuterer gruppa blant annet overgangsordninger, forholdet til grunnlovsvernet av opparbeida rettigheter og innfasing av et nytt system.

– Et utgangspunkt

Hovedsammenslutningene i offentlig sektor sendte torsdag kveld ut en felles pressemelding der de sier at arbeidsgruppas rapport er «utgangspunkt for en eventuell videre prosess med partene med sikte på forhandlinger om endringer i offentlig tjenestepensjon.»

– Det er viktig å poengtere at denne rapporten bare er et første steg på veien. Det gjenstår mange utfordringer. Jeg har ved flere anledninger tatt til orde for at vi skal sette oss ved forhandlingsbordet for å finne gode løsninger for de som ikke ble ivaretatt forrige gang. Denne rapporten legger til rette for det, sier LO Stats leder, Tone Rønoldtangen.

Arbeidstakerorganisasjonene poengterer at flere ting må utredes bedre: AFP, vern av tidligere opptjening mot levealdersjustering og kompensasjonsnivåer gitt yrkesmønstrene i offentlig sektor. I tillegg mener de kjønns- og likestillingsperspektivene er for dårlig utredet og at karrieremessig lønnsvekst er utilstrekkelig belyst.

Her er sakene regjeringa og fagbevegelsen kommer til å krangle om

LO Stat vil forhandle

Rønoldtangen understreker at de ikke har trukket noen konklusjoner, men at de er villige til å gå videre i prosessen.

– En prosess som vi krever skal sluttføres med forhandlinger, bemerker hun.

Hun sier også at det vil være nødvendig med flere utredninger, og en dialog med Arbeids- og sosialdepartementet. Kjønnsperspektivet og at pensjonen skal være livsvarig er veldig viktig for arbeidstakerne.

– Det skal ikke være sånn at du kan ende opp uten tjenestepensjon de siste ti år av livet ditt, slik det dessverre er i privat sektor. Vi er enige i regjeringa sitt mål om at pensjonsordningene i offentlig og privat sektor må være sånn at man lett kan skifte mellom offentlig og privat sektor. Men det må gjøres ved at der de private pensjonsordningene er dårlige, så må de løftes. Ikke ved å gjøre det som er bra dårligere. Vi vil jobbe for at flere skal få gode pensjoner, sier hun.

Rønoldtangen mener det er for dårlig tid til å kunne forhandle om selve pensjonssystemet i hovedoppgjøret til våren, men tenker det kan avtales i dette oppgjøret hvordan den videre prosessen skal bli.

– Det kan eventuelt tas opp i mellomoppgjøret i 2017, slik det ble gjort i 2008 og 2009, antyder hun.

Kampen om offentlig tjenestepensjoner starter nå

NTL vil ha en grundig prosess

Forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag er også opptatt av en grundig prosess og at pensjonsnivået blir høyt nok.

– Det er viktig for oss at vi sikrer en fortsatt god tjenestepensjon for alle. Det er avgjørende for NTL at ordningen sikrer et tilstrekkelig høyt pensjonsnivå, sier John Leirvaag, leder i NTL.

– Vi ser ikke for oss at tjenestepensjonene blir ferdigforhandlet allerede til våren. Her har alle parter behov for mer tid til å gjøre et grundig arbeid, sier Leirvaag, og påpeker at flere moment og de ulike løsningene må utredes og analyseres nøye.

Leirvaag kommer til å passe veldig godt på kvinnene i prosessen framover:

– Det må sikres at kvinner som gruppe ikke taper på en ny ordning. Det er avgjørende at likestillingsperspektivet ivaretas, fortsetter han.

Følg Fagbladet på Facebook

Abonner på nyhetsbrevet her

Ministeren er klar

Den nye arbeids- og sosialministeren, Anniken Hauglie (H), er klar for å komme i gang:

– Jeg er glad for at det viktige arbeidet med å lage bedre pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor nå har kommet et skritt videre. Nå må både departementet og partene i arbeidslivet studere rapporten, og vurdere hvordan vi i fellesskap kan finne en god løsning som er til fordel både for de ansatte, for arbeidsgiverne i stat og kommune og for samfunnet, sier hun på egne hjemmesider.

• Derfor en offentlig tjenestepensjon gull verdt

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy