Tvangsflytting av domkantor ulovlig

Domkantor og fagforbundsmedlem Oddbjørn Sæbø har fortsatt rett til å spille i Nidarosdomen, fastslår Trondheim tingrett.

2008012912570220131216034710

Det var urettmessig av Kirkelig fellesråd i Trondheim å tvangsflytte domkantoren fra Nidarosdomen til Strinda kirke. Arbeidsgiver er dømt til å betale 69.000 kroner i saksomkostninger til Oddbjørn Sæbø, som vant saken fullt ut.

– Jeg synes dommen er rettferdig og er glad for at jeg har rett til å komme tilbake til Nidarosdomen. Dommen er klar på at de ikke hadde rett til å forflytte meg, sier domkantor Oddbjørn Sæbø til Fagbladet.

Tolking av arbeidsavtale

Saken dreier seg om tolking av Sæbøs arbeidsavtale som domkantor III, og om arbeidsgivers styringsrett ga Kirkelig Fellesråd rett til å forflytte Sæbø fra Domkirken for å tjenestegjøre i Strinda og Berg kirke.

Omplasseringen har bakgrunn i at Oddbjørn Sæbø for drøyt to år siden offentlig varslet at prosessen for å gjenoppbygge Steinmeyerorgelet, Trondheim Domkirkes hovedorgel, ikke har vært tilfredsstillende.

Urettmessig degradering

Fagforbundsadvokat Geir Høin understreket i retten at pålegget om å skifte arbeidssted var en urettmessig degradering av Sæbø.

– En vesentlig del av Sæbøs arbeidsbeskrivelse som kantor III er å holde orgelkonserter i Nidarosdomen på høyt kunstnerisk nivå. En flytting til Strinda kirke innebærer en klar degradering som gjør at Sæbø mister muligheten til å opptre som musiker på høyt nivå, sier Høin som betegner Sæbø som en av de fremste orgelmusikere i landet.

Medhold

Tingretten legger i sin domsavsigelse til grunn at styringsretten ikke gir rom for endring som er å anse som degradering eller endring i stillingens grunnpreg.

Kirkeverge Kjell Inge Nordgård er skuffet over dommen, men vil rådføre seg med juridisk ekspertise før arbeidsgiver tar stilling til eventuell anke.

– Det er nå viktig at partene besinner seg og at Oddbjørn Sæbø får jobben sin tilbake uten for mye støy, sier advokat Geir Høin. Han er glad for dommen og berømmer også tillitsvalgt Inger Strand som har bistått Sæbø under hele denne saken.

Vilje til samarbeid

Domkantor Oddbjørn Sæbø er innstilt på å arbeide i Strinda kirke til ankefristen har gått ut.

Han tror arbeidsgiver vil kvie seg for å anke dommen, og ser fram til igjen å kunne spille i Nidarosdomen.

– Det er den stillingen jeg fikk, og det er der jeg er i mitt ess når jeg får spille store orgelverk i tillegg til ved gudstjenester. Jeg regner med at det kan bli en myk overgang der begge parter gjør sitt beste for at det skal kunne lykkes, sier Oddmund Sæbø til Fagbladet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy