Her ser de til utlandet for å bekjempe mobbing i skolen

PÅ TUR: Partnerskapet mot mobbing var nylig på studietur til Skottland. Her med to av mobbeforskerne i Edinburgh. F.v. Professor Ian Rivers, Dr. Joan Mowat, Ragnhild Skodje fra stiftelsen Imtec, og Frode Restad fra Partnerskap mot mobbing.

PÅ TUR: Partnerskapet mot mobbing var nylig på studietur til Skottland. Her med to av mobbeforskerne i Edinburgh. F.v. Professor Ian Rivers, Dr. Joan Mowat, Ragnhild Skodje fra stiftelsen Imtec, og Frode Restad fra Partnerskap mot mobbing.

Ragnhild Skodje

Partnerskap mot mobbing drar til andre land for å lære hvordan mobbing i skolen bekjempes der. – Det finnes ingen enkle løsninger, sier seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Frode Restad.

2019031209520620190410203756

tips@fagbladet.no

Partnerskap mot mobbing var nylig på studietur i Skottland. Der er det gode rutiner rundt hvordan et barn som mobbes håndteres på en ryddig og skånsom måte.

Samhandling mellom tjenester

I Skottland har sekretariatsleder for Partnerskap mot mobbing, Frode Restad, vært for å lære mer om det nasjonale prosjektet Getting it Right for Every Child.

– Det handler om god samordning mellom tjenester. Alle barn i Skottland har en navngitt kontaktperson som skal støtte og veilede barn og foreldre dersom de trenger hjelp fra det offentlige. Skottland er veldig opptatte av at tjenestene skal være til det beste for barna og på deres premisser, sier Restad.

Den navngitte personen skal være en trygg person barnet har tillit til, og som han eller hun kan forholde seg til i møte med ulike instanser.

Her er alle sakene våre om mobbing

Fellesskapsforståelse i Danmark

Andre land det sees mot, og som besøkes for å lære mer, er Danmark.

– I Danmark er man opptatt av at mobbing er et resultat av et dårlig skolemiljø, fremfor å være et individproblem, sier Restad.

Restad forteller at Danmark har en ny og annerledes fellesskapsforståelse av mobbing som fenomen der de har fokus på at fellesskap som ikke er inkluderende, skaper dårlig miljø der mobbing kan forekomme.

– Det handler om fravær av voksne som ikke legger til rette for barn. Her er danskene progressive, sier Restad.

Han tror Norge er inne på et liknende spor.

– Flere fagpersoner i Norge gir nå også uttrykk for et tilsvarende syn. Fagforbundets medlemmer bør også være oppmerksomme på utviklingen som nå skjer på mobbefeltet, sier Restad.

Restad mener at ansvaret i større grad faller på de voksne, som må ha felles forståelse og kunnskap for å kunne samhandle.

– Alle ansatte, både pedagoger og andre ansatte inngår i det faglige fellesskapet i barnehager og skoler, sier han.

Elisabeth (44) ble mobbet – da hun sa ifra, ble hun møtt med et skuldertrekk

Alle må bidra

Norge har et nytt regelverk for skole som er litt annerledes enn andre land der vi understreker ansvaret til alle ansatte, enten de er renholdere, vaktmestre eller jobber på SFO for at barn skal ha det trygt og godt på skolen.

Ansvaret for å følge med og gripe inn gjelder også for miljøarbeidere, vaktmestere og renholdere, men når det gjelder det å undersøke og sette inn tiltak i en varslet sak er det rektor som har ansvaret.

Restad mener det er viktig at Fagforbundets medlemmer etterspør kompetanse hos sin nærmeste leder, rundt sin rolle, dersom de ikke har fått dette allerede.

– Det er rektors, og skoleeiers, plikt å sørge for at alle ansatte vet hvordan de skal gripe inn i forhold til mobbing, sier han.

I denne barnehagen har de funnet et magisk middel mot mobbing

– Barn er produkter av samfunnet vårt

– Omfanget av mobbing er overraskende stabilt, i alle land, på tross av at det legges inn enorme ressurser og stor innsats, sier Restad.

Han er overbevist om at det er et samfunnsproblem vi må ta på alvor.

– Dette må vi ta på alvor, og det finnes ingen enkle løsninger. Vi voksne må være gode rollemodeller, for barna er produkter av samfunnet vårt, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy