JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kristin og kollegaene streiker igjen:

– Det er leit at det har blitt streik, men dette er noe vi må kjempe for

Streiker for lik pensjon som andre barnehageansatte

STREIKER IGJEN: Plasstillitsvalgt Kristin Adams streiket for høyere minstelønnssatser for to år siden. Hun forstår ikke hvorfor Frelsesarmeen er medlem i NHO.

STREIKER IGJEN: Plasstillitsvalgt Kristin Adams streiket for høyere minstelønnssatser for to år siden. Hun forstår ikke hvorfor Frelsesarmeen er medlem i NHO.

Bjørn A. Grimstad

Fagforbundets medlemmer i Frelsesarmeens barnehager vil ha hybridpensjon som andre ansatte i private barnehager. Det vil ikke NHO gå med på.

2023021709323720230217093238

ida.wangberg@fagbladet.no

I et møterom i Oslo sentrum sitter 22 kampklare Fagforbundet-medlemmer.

Til vanlig jobber de i Teisentoppen barnehage, som drives av Frelsesarmeen.

Nå er de tatt ut i streik for å kjempe for den samme pensjonsordningen som andre private barnehager har.

De streikende ønsker seg hybridpensjon, som sikrer pensjonsutbetaling så lenge de lever og like høye utbetalinger for kvinner som for menn.

Ny pensjonsstreik i private barnehager

Det vil ikke arbeidsgiveren deres Frelsesarmeen og arbeidsgiverorganisasjonen NHO gå med på.

STÅR PÅ KRAVA: Katrine Adams, Arig Salman, Margarita Antihuala, Karen Hauan og Geeta Negi streiker for hybridpensjon i Frelsesarmeens barnehager og andre barnehager organisert i NHO. – En sak vi er villige til å kjempe for, sier de til Fagbladet.

STÅR PÅ KRAVA: Katrine Adams, Arig Salman, Margarita Antihuala, Karen Hauan og Geeta Negi streiker for hybridpensjon i Frelsesarmeens barnehager og andre barnehager organisert i NHO. – En sak vi er villige til å kjempe for, sier de til Fagbladet.

Bjørn A. Grimstad

– Viktig å kjempe for

Stemningen rundt møterommet er god mens streikevaktene fordeles.

– Det er leit at det har blitt streik, men dette er noe vi må kjempe for, sier plasstillitsvalgt Kristin Adams.

Hun er trøtt etter å ha sittet i mekling til langt på natt, men likevel klar til kamp.

– Det er viktig for oss å få på plass en pensjonsordning som varer livet ut, sier hun.

VIL TARIFFESTE PENSJON: Plasstillitsvalgt Kristin Adams vil ha pensjon inn i den sentrale tariffavtalen for barnehager i NHO, fordi hun mener det gir mer trygghet for de ansatte.

VIL TARIFFESTE PENSJON: Plasstillitsvalgt Kristin Adams vil ha pensjon inn i den sentrale tariffavtalen for barnehager i NHO, fordi hun mener det gir mer trygghet for de ansatte.

Bjørn A. Grimstad

Innskuddspensjonen de har i dag utbetales bare i noen år, som regel ti.

Den gir også lavere pensjonsutbetalinger for kvinner enn for menn, ettersom den oppsparte pensjonspotten fordeles på antall år man er forventet å leve, og kvinner lever lengre enn menn.

Hybridpensjonen gir derimot like høye pensjonsutbetalinger for kvinner og menn, livet ut.

Minstepensjonistene blir «lønnsvinnere» i år

Vil tariffeste pensjon

Rett før meklingen fikk Adams og de andre lokalt tillitsvalgte tilbud fra sine arbeidsgivere om seks prosent av lønna i innskuddspensjon fra arbeidsgiver, gjennom lokale særavtaler.

Fagforbundets krav er fem prosent, men altså som hybridpensjon. Det innebærer at arbeidsgiver må dekke et kvinnetillegg for alle kvinnelige ansatte på omtrent en prosent av lønna, for å sikre like høye pensjonsutbetalinger for kvinner som for menn livet ut.

KAMPKLARE: Fagforbundets medlemmer i Teisentoppen barnehage skulle helst vært på jobb sammen med barna, men er villige til å streike for en livsvarlig og kjønnsnøytral pensjon.

KAMPKLARE: Fagforbundets medlemmer i Teisentoppen barnehage skulle helst vært på jobb sammen med barna, men er villige til å streike for en livsvarlig og kjønnsnøytral pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Adams takket ikke ja til tilbudet. Hun mener det ikke er bra nok å avtale pensjonsvilkår lokalt.

– Ligger pensjonsrettighetene våre i den sentrale tariffavtalen, er de bedre sikret. Da blir det ikke så lett å endre dem for arbeidsgiver, dersom de skulle ønske det, sier hun.

Arbeidsgiverne vinner nesten alltid når en konflikt ender i tvungen lønnsnemnd

NHO: – Ikke aktuelt

Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i NHO Abelia, mener tilbudet de har kommet med om innskuddspensjon på seks prosent er minst like godt som det Fagforbundet krever.

– Hybridpensjon er et uforutsigbart produkt, som vi ikke kan nok om. Vi har tilbudt en like bra eller bedre ordning som innskuddspensjon, som er et produkt vi er godt kjent med, og som er utbredt i privat sektor. Løsningen vi har tilbudt gjør at Fagforbundets medlemmer kan velge en hybridløsning dersom de ønsker det.

VIL IKKE FØLGE DE ANDRE: – Det er ikke aktuelt for oss å tariffeste pensjon, sier Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i NHO Abeila til Fagbladet.

VIL IKKE FØLGE DE ANDRE: – Det er ikke aktuelt for oss å tariffeste pensjon, sier Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i NHO Abeila til Fagbladet.

Ilja C. Hendel

– Tilbudet dere har kommet gjelder kun i lokale særavtaler. Hvorfor ønsker dere ikke pensjonsbestemmelser inn i den sentrale tariffavtalen?

– Det har vært NHOs politikk de siste ti årene. Representantskap etter representantskap har fastslått at vi ikke skal tariffeste pensjon, så det er ikke aktuelt for oss å ta det inn i sentrale tariffavtaler.

Alle pensjonister får etterbetalt flere tusen kroner av staten

– Må ta høyde for bedriftenes økonomi

Abrahamsen mener frykten for at arbeidsgiverne skal endre pensjonsvilkårene de har tilbudt i de lokale avtalene er ubegrunnet.

Arbeidsgiverne er opptatt av å tilby gode lønns- og arbeidsvilkår, og gjør det. Vår politikk går på at det barnehagene får i offentlig tilskudd til pensjon, skal brukes til pensjon. Men vi må selvsagt ta høyde for at bedriftene skal ha økonomi til å betale lønn og drifte på den måten de er satt til. Så hvis de offentlige tilskuddene til pensjon blir lavere, vil det kunne få betydning for sparesatsene i pensjonsordningen, sier hun.

– Nå har de andre private barnehagene gått med på samme ordning som Fagforbundet krever, så det har blitt en slags bransjestandard. Hvorfor vil ikke dere følge denne?

– Vi mener at det vi har tilbudt er like godt, om ikke bedre. Det at andre har gjort sine valg, får de stå for – det betyr ikke at vi gjør de samme vurderingene som dem, sier Abrahamsen.

Hun viser til at rammevilkårene til barnehagene er forskjellige ut fra hvilken kommune de driver i, og at det derfor er vanskelig å få til helt like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i hele barnehagesektoren.

– Vi er enige i at det skal være noenlunde like lønns- og arbeidsvilkår, men det er vanskelig å garantere at alt skal være helt likt så lenge rammevilkårene er forskjellige. Det er heller ikke vanlig i privat sektor. Alle bedrifter har sin egenart, ingen er helt like, selv om de er i samme bransje. Så like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i barnehagesektoren er en fin politisk ambisjon, men vanskelig å få til i praksis, siden rammevilkårene er så forskjellige.

Frykter tariffhopping

Fagbladet har tidligere skrevet om at den kommersielle barnehagekjeden Espira har meldt seg inn i NHO. De er forpliktet av tariffavtalen til PBL fram til 2024, men kan da bli fullverdig medlem av NHO. Da vil de bli omfattet av den samme tariffavtalen som Fagforbundets medlemmer nå streiker om.

Forhandlingsleder i Fagforbundet Anne Green Nilsen frykter at enda flere vil følge etter, dersom NHO-barnehagene ikke går med på Fagforbundets krav om å tariffeste hybridpensjon.

FRYKTER DÅRLIGERE VILKÅR: Fagforbundets forhanslingsleder frykter at flere barnehageeiere skal melde overgang til NHO dersom Fagforbundet ikke vinner denne streiken.

FRYKTER DÅRLIGERE VILKÅR: Fagforbundets forhanslingsleder frykter at flere barnehageeiere skal melde overgang til NHO dersom Fagforbundet ikke vinner denne streiken.

Leif Martin Kirknes

– Dette handler om å hindre muligheten til tariffhopping til dårligere vilkår. Vi jobber for at medlemmene våre skal ha like vilkår uansett hvilken barnehage de jobber i, og hvem som eier den. Det ønsker vi både når det gjelder pensjon, og lønns- og arbeidsvilkår. Og skal det gjelde i praksis, må vi ha pensjon og andre rettigheter inn i de sentrale tariffavtalene, sier hun.

Green Nilsen er også overrasket over tidspunktet arbeidsgiverne har kommet med tilbud om lokale pensjonsavtaler til de lokalt tillitsvalgte på.

– Vi opplever det som svært spesielt at man kommer med den typen henvendelser til våre lokalt tillitsvalgte når det foregår forhandlinger og man skal inn i mekling, sier hun.

Birgit Abrahamsen i NHO Abelia sier at de informerte Fagforbundet i forkant om at arbeidsgiverne ville fremsette lokale tilbud.

– Vi forstår ikke kritikken. Det har vært et poeng for oss å synliggjøre hva som er alternativet. Det er vanskelig når meklingen er i gang, sier hun.

Forstår ikke hvorfor Frelsesarmeen er i NHO

Kristin Adams, plasstillitsvalgt i Teisentoppen barnehage, synes også det er spesielt at disse tilbudene kom rett før mekling.

Selv er hun nærmest oppvokst i Frelsesarmeen, der foreldrene også jobber, og er generelt fornøyd med egen arbeidsgiver.

– Frelsesarmeen er en god arbeidsgiver med et godt menneskesyn, som har omsorg for sine ansatte, sier hun.

For to år siden var hun og kollegaene i streik for økt minstelønn i den tariffavtalen de da var omfattet av. Selv om lønna i Frelsesarmeen lå høyere, streiket de for sine kollegaer i andre virksomheter, som hadde lavere lønn og som ikke kunne streike på grunn av faren for tvungen lønnsnemnd, ettersom de fleste jobber i omsorgsinstitusjoner der en streik kan bety fare for liv og helse.

Nå har barnehagene i NHO fått en egen tariffavtale, men igjen må de ansatte i Frelsesarmeen-barnehagene altså ut i streik for å sikre like vilkår som sine kollegaer i andre private barnehager.

– Jeg har aldri skjønt hvorfor Frelsesarmeen gikk inn i NHO, som ikke ønsker å forplikte seg til de samme vilkårene som andre barnehager har, sier Adams.

Forberedt på å streike lenge

Streiken i PBL-barnehagene om pensjon i høst varte i 31 dager. Kristin Adams er forberedt på at også denne streiken kan bli langvarig, men håper de slipper å streike så lenge.

– Jeg håper vi kan komme til enighet før det, ikke minst for barnas beste, sier hun.

NHO er også forberedt på en langvarig streik.

– Det har vært lange streiker i de andre tariffområdene innen barnehage, så vi er forberedt på å stå lenge i denne konflikten, sier Birgit Abrahamsen, forhandlingsleder i NHO Abelia.

Dette er hybridpensjon

• Livsvarig: Pensjonsutbetaling så lenge du lever. Med innskuddspensjon får du bare utbetalinger i noen år, som regel ti.

• Kjønnsnøytral: Arbeidsgiver betaler et kvinnetillegg for sine kvinnelige ansatte, som fører til at kvinner ikke får lavere pensjonsutbetalinger enn menn, selv om de har høyere forventet levealder.

• Mindre risikop for arbeidstaker: Med innskuddspensjon bærer arbeidstaker all risiko, og kan ende opp med å tape pensjon dersom aksjemarkedet går dårlig. Med hybridpensjon er risiko fordelt mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsforsikringsselskapet.

• Dør du tidlig, går pengene til andres pensjon: Dør du før du har fått utbetalt hele pensjonsbeholdningen din, går pengene til barna dine dersom du har innskuddspensjon. Har du hybridpensjon, går pengene til høyere pensjon for de andre i ordningen.

Kilde: Fagforbundet

Disse barnehagene er tatt ut i streik

Til sammen 42 medlemmer av Fagforbundet er tatt ut i streik, fordelt på disse barnehagene:

• Auglendsdalen, Frelsesarmeen barnehage i Stavanger AS

• Solgry, Frelsesarmeens barnehage i Drøbak

• Trollstua, Frelsesarmeens barnehage i Asker AS

• Teisentoppen, Frelsesarmeens barnehage i Oslo AS

• Birralee internasjonale Kindergarten, Trondheim

• Ås barnehage, Stord

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser.  Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på  tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser. Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Ole Martin Wold

Høyre gjorde knallvalg i Trondheim: Nå blir helsefagarbeider Gina vara i bystyret

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy