– Palestinske fiskere blir straffet for andres terrorhandlinger

Torstein Dahle, leder i Ship to Gaza Norway, har signert brevet som i dag skal ha blitt sendt til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Han krever at Norge tydelig sier ifra om at sjøblokaden av Gaza må ta slutt. Her foran fiskeskøyten som for ett år siden ble tatt i varetekt av den israelske marinen, i et forsøk på å bryte blokaden.

Torstein Dahle, leder i Ship to Gaza Norway, har signert brevet som i dag skal ha blitt sendt til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Han krever at Norge tydelig sier ifra om at sjøblokaden av Gaza må ta slutt. Her foran fiskeskøyten som for ett år siden ble tatt i varetekt av den israelske marinen, i et forsøk på å bryte blokaden.

Tormod Ytrehus

Ett år etter at Ship to Gaza Norway selv ble bordet i Middelhavet, kommer organisasjonen med harde beskyldninger mot israelske myndigheter. Nå krever de svar fra Utenriksdepartementet.

2019073012550020190730132537

bjorn.grimstad@fagbladet.no

– De israelske myndighetene setter opp som grenser for fiskerisonen som innebærer at de ribber palestinerne det aller meste av deres muligheter til å fiske. Så de kan bare fiske småfisk. Samtidig skyter den israelske marinen stadig vekk mot fiskerne, selv om de overholder reglene. Det er opprørerende, sier Torstein Dahle, leder av organisasjonen Ship to Gaza Norway. Han er tidligere leder av partiet Rødt.

Anklager Israel for krigsforbrytelser

I dag sender organisasjonen, som for ett år siden selv prøvde å bryte blokaden, et lengre brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). I brevet ber ber de om at Norge krever at det blir en slutt på Israels blokade av Gaza. De mener blokaden strider mot folkeretten, altså internasjonale lover og avtaler. Håndhevelsen av sjøblokaden stenger dessuten fiskere ut fra viktige store deler av Middelhavets matfat.

Tidligere i år har det blitt sendt såkalte brannballonger fra Gaza mot Israel, som har ført til at fiskerisonen har blitt innskrenket. Dette mener Ship to Gaza Norway er meningsløst, da fiskerne ikke bidrar til terrorhandlinger.

«Israel bruker helt åpent «fiskerisonen» som strafferedskap ved å innskrenke fiskernes muligheter til å fiske og til å forsyne Gazas befolkning med hardt tiltrengte fiskemåltider. Å bruke kollektiv avstraffelse som tiltak på denne måten, er åpenbart en krigsforbrytelse», står det i brevet.

Fagforbundet vil ha lovforbud mot handel med israelske bosettingsvarer

Vil hindre smugling av våpen

Den israelske ambassaden i Norge mener at de strenge begrensningene ovenfor fiskerne ikke er avstraffelse av sivilbefolkningen, men derimot et nødvendig tiltak for å hindre at Hamas får tak i våpen. Hamas har styrt Gaza siden 2007, men blir sett på som en terroristorganisasjon av blant andre Israel, EU og USA.

– Restriksjonene som pålegges fiskesonen er et svar på gjentatte forsøk på å smugle farlige våpen via kyststripen, skriver ambassadens presseavdeling til Fagbladet.

De opplyser at ingen av de israelske ambassadørene til Norge var tilgjengelig for kommentar tirsdag morgen. Ambassaden hevder videre at den maritime sjøblokaden og begrensningene for fiskerne er lovlige etter folkeretten, og viser til det som er kjent som FNs Palmer-rapport fra 2011. Les hele tilsvaret i undersaken.

– LOs vedtak om boikott av Israel er parkert, skriver leder for Fagforbundet Bergen, Sara Bell

Les tilsvar fra LO: – Vi har stilt flere krav

Blir nektet skikkelig fiske

Ship to Gaza Norway mener situasjonen for fiskerne i området er uholdbar. Ifølge organisasjonen har den israelske marinen flyttet grensen hvor langt fra land fiskerne kan ferdes hele 17 ganger siden slutten av mars i år. Ofte legges grensen så kort fra land at det er vanskelig å få skikkelig fangst. Det fører til at mange innbyggere i Gaza går glipp av etterlengtet fisk på middagsfatet.

Blant andre FN melder om at palestinske fiskere blir beskutt av israelsk marine, samt at båter og fiskeutstyr ødelegges eller konfiskeres uten å bli levert tilbake, kommer det fram av brevet.

Fagforbundet bidrar med 50.000 kroner årlig til Ship to Gaza Norway. Dette kommer i tillegg til donasjoner fra lokale avdelinger.

Seilte i tre måneder for å bryte israelsk blokade

Blir brukt som straff

Det er uholdbart, mener Torstein Dahle.

– Fredelige palestinske fiskere blir til stadighet terrorisert av den israelske marinen. De blir beskutt av kanonbåter, selv om de holder seg innenfor fiskerisonen. Det er opprørende, sier han.

Dahle krever at norske myndigheter tar til motmæle.

– Dette er kollektiv avstraffelse av et helt folk for enkelthandlinger, som at det blir sendt opp brannballonger. Kollektiv straff er i strid med folkeretten. Vi ønsker at Utenriksdepartementet tar opp dette i internasjonale fora, som for eksempel FN, sier Dahle.

Ship to Gaza Norway sendte et lignende brev i april i år til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Dette har de ikke fått svar på, og purrer derfor nå med et nytt oppdatert brev, hvor de krever at Norge redegjør for sitt synspunkt for Israels praksis overfor fiskerne i Gaza.

Blokaden har vart i over ti år

Israel har i over ti år ført en militær blokade mot den lille landstripen Gaza ved Middelhavet. Det har ført til at i underkant av to millioner mennesker lever på et eksistensminimum. FN rapporterer om stor mangel på både strøm, medisiner og mat.

Dette skyldes at Israel, som omslutter nesten hele Gaza, har blokkert all transport av varer og mennesker inn og ut av enklaven. Heller ikke Egypt viser nåde, og har stengt grensen mot sør.

Blokaden skyldes i stor grad at det er Hamas som har kontrollen over Gaza.

Får fiske noen få mil ut fra land

Brevet blir sendt bare dager etter at Norge stemte for to FN-resolusjoner som kritiserer Israel på flere områder. Dahle er glad for resolusjonen. Men han kritiserer likevel norske myndigheter for å godta alt for mye av Israels handlinger, spesielt i Gaza.

– Norge godtar åpenbare brudd på internasjonal rett, sier Dahle.

Ship to Gaza Norway mener norske myndigheter har et spesielt ansvar, da fiskerisonene opprinnelig ble innført som en del av Oslo-avtalen på tidlig 90-tall. Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne slår fast at Gazas fiskere har rett til å fiske i en sone som strekker seg 20 nautiske mil, 37 kilometer ut i Middelhavet.

Så langt i år har denne grensen vært innskrenket til alt fra seks til 15 nautiske mil. I tre perioder har fiske vært helt forbudt, ifølge en oversikt Ship to Gaza Norway har gitt Fagbladet innsyn i.

Her blir norske «Kaarstein» tatt i arrest for ett år siden

Israel har ikke levert «Kaarstein» tilbake

Brevet blir sendt ett år og en dag etter at Ship to Gaza selv ble offer for den israelske sjøblokaden. Fagbladet skrev i fjor sommer en rekke artikler om hvordan den norskregistrerte båten, med delvis norsk mannskap, ble tatt i varetekt av israelsk marine i internasjonalt farvann utenfor Gaza.

Mannskapet, som bestod av blant annet aktivister og politikere, ble etter en brutal behandling på båten raskt sendt hjem til Norge. Men den ombygde fiskeskøyten som seiler under navnet «Kaarstein» er fortsatt i Israel.

– Jeg vet ikke hvor i Israel den er. Men jeg har ikke stor tro på at vi noen gang får se den igjen. Israelske domstoler er blitt stadig mer politisert, og vi vil ikke bruke mye tid og penger på langvarige rettslige prosesser som sannsynligvis ender med tap, sier Dahle.

Han legger til at organisasjonen krever at båten og det medisinske utstyret som var om bord, frigis.

Les hele tilsvaret fra Israels ambassade i Norge her:

Som tilsvar på uttalelsene fra Ship to Gaza Norway, svarer presseavdelingen ved den israelske ambassaden i Norge dette:

«Helt siden Hamas kom til makten i 2007, har mange næringer og sektorer opplevd forverring, inkludert fiskerinæringen. Israel er ikke interessert i å skade sivilbefolkningen.

Det er ingen tvil om at fiskerne langs Gazastripen står overfor en frustrerende og vanskelig situasjon, som et resultat av at Hamas valgte å investere ressursene sine i terror mot Israel. Israel fasiliterer regelmessig for overføring av mat, bistand, drivstoff og varer til Gaza.

Restriksjonene som pålegges fiskesonen er et svar på gjentatte forsøk på å smugle farlige våpen via kyststripen - inkludert ballistiske missiler fra Iran – vitner om at den maritime blokaden og restriksjonene er et viktig sikkerhetstiltak. Dette er nok en påminnelse om hvordan Hamas kynisk bruker sine egne borgere som brikker og setter dem i fare.

Den maritime blokaden og begrensningene er lovlige etter folkeretten. I 2011 undersøkte et FN panel satt sammen av FNs generalsekretær Ban Ki-moon den maritime blokaden. FN-panelet fant både den maritime blokaden og dens håndhevelse lovlig.

Israel er ikke interessert i en humanitær forverring, men vil ikke akseptere aggresjon og vold. Vi kan ikke forholde oss likegyldige til terrorisme.»

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy