Ålesund kommune tapte prinsippsak mot støttekontakt

VANT: Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen førte saken mot Ålesund kommune.

VANT: Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen førte saken mot Ålesund kommune.

Per Flakstad

Høyesterett avviste anken.

2016062810150020160704131202

knut.nygaard@fagbladet.no

Striden har stått om hvorvidt en støttekontakt er å betrakte som arbeidstaker med rett til fast jobb, og de rettighetene og pliktene som følger med dette.

Da ålesundskvinnen fikk prøvd saken i lagmannsretten, fikk hun medhold i at hun burde få et ansettelsesforhold til kommunen, skriver Sunnmørsposten på nett. Men Ålesund anket saken videre til Høyesterett, der den nå er avvist.

Les også: • Støttekontakt og avlaster skal betraktes som fast ansatt

Samtidig som Høyesterett avviste anken fra Ålesund kommune, ila den kommunen saksomkostninger på nær 360.000 kroner.

Det er Fagforbundet, ved advokat Kjetil Edvardsen som har ført saken for kvinnen og Fagforbundet..

– Dette er en viktig dom. Etter min mening innebærer dommen at avlastere og støttekontakter som klar hovedregel er ansatt i de kommunene de arbeider, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen.

Høyesterett viser til arbeidsmiljølovens paragraf 1 – 8 der det heter: «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste». Retten lister opp en rekke kriterier for at det skal foreligge et arbeidstakerforhold. Det er blant annet at arbeidstaker har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon, at arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll, og at det er arbeidsgiver som bærer risikoen for resultatet av arbeidet som utføres.

– Retten slår fast at det har vært lovgivers mening at de som har behov for det vernet arbeidsmiljøloven gir den enkelte, skal ha slikt vern. De legger ikke vekt på at den aktuelle personen faktisk hadde avtale med Ålesund kommune som oppdragstaker. Dommen vil få betydning for tusenvis at støttekontakter og avlastere og gi dem rett til fast ansettelse med alt det som det innebærer, blant annet betydelige etterbetalingskrav, avslutter forbundsadvokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet.

Resultatet kan få konsekvenser for alle landets rundt 25.000 støttekontakter.

Norske kommuner kan nå måtte ansette støttekontakter og avlastere, som dermed har krav på både høyere lønn, feriepenger og sykepenger, ifølge Sunnmørsposten.

Les også: • Uten sikkerhetsnett

Støttekontakter og avlaster inngår i dag avtaler med kommunene som såkalte oppdragstakere. Fordi de ikke er ansatte, har de verken de rettighetene eller pliktene som følger med et ansettelsesforhold.

Les også: • – Lite verdsatt som vikar

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy