Arbeidstilsynet gransker varslersak i Rælingen kommune

KRAV: Fagforbundet krever nå at Rælingen kommune trekker tilbake tilrettevisningen de ga Martin.

KRAV: Fagforbundet krever nå at Rælingen kommune trekker tilbake tilrettevisningen de ga Martin.

Werner Juvik

Arbeidstilsynet gransker arbeidsmiljøet og krever en tiltaksplan for Vann- og avløpsavdelingen i Rælingen kommune. Kommunalteknisk enhet ga fagarbeider Martin Svarstad en advarsel. Fagforbundet krever at den strykes.

2016050414075020160504140929

titti.brun@fagbladet.no

Rørlegger Martin Svarstad på vann- og avløpsavdelingen i Rælingen kommune, har teknisk fagskole og gode kunnskaper om lekkasjesøk. Han har vært med på å spare Rælingen kommunes innbyggere for store pengesummer, og fått svært positiv tilbakemelding på fra kommunens ledelse for dette.

Men så begynte Martin å etterlyse sikkerhetskurs og bruk av verneutstyr. Han har i et par år prøvd å varsle ledelsen om HMS-avvik. Han har også kommet med forslag til bedre arbeidsmetoder uten at innspillene er fulgt opp. Han leverte tjenestevei, varslet verneombud og via sin oppsynsmann.

Etter hvert opplevde Martin det stadig vanskeligere å benytte tjenestevei. Uklare regler og beskjeder, kombinert med tette familiebånd mellom ledere, og flere episoder med kontrabeskjeder gjorde at han ble stadig mer usikker i eget arbeid.

Fritt Ords Pris til Unibuss-varsler

Arbeidstilsynets rapport

Arbeidstilsynet leverte sin rapport i april. Arbeidstilsynet påpeker at det er kommet fram forhold ved kommunalteknisk avdeling som krever oppfølging for å unngå konflikter. Noe kan ha grobunn i rykter og usikkerhet knyttet til familiære relasjoner. Tilsynet viser til at ansatte ikke sier mye på møter, men at det snakkes etter møteslutt.

En arbeidsulykke før påske synliggjorde utfordringer knyttet til kommunikasjon for avviksmeldinger og tilbakemeldinger.

Arbeidstilsynet etterlyser en plan for tiltak for å forebygge konflikter spesielt på fire områder: trygghet i kommunikasjon, familierelasjoner, informasjon og avvikssystemet.

Abonner på nyhetsbrevet her

Avviksrapportering

Rælingen kommunens ansatte er sterkt oppfordret til å bruke avvikssystemet. Ledere som får avvik på papir skal legge dem inn i den digitale kvalitetslosen. Datasystemet sørger for at det må gis tilbakemelding og eller settes i gang tiltak. Hvis det ikke gjøres noe med saken innen fristen, sendes avviket opp til neste ledernivå.

I rapporten påpeker Arbeidstilsynet at et løsarksystem på avvik kan føre til at noe glemmes eller blir borte. Derfor er det viktig at de ansatte får opplæring så de selv registrerer avvik på PC eller mobil.

I og med at ledelsen på kommunalteknikk oppfordrer sterkt til å melde avvik, er det viktig at det er god takhøyde for å melde avvik både hos kolleger og ledelse. Ledere på alle nivåer bør være bevisst egne holdninger og eventuelle negative reaksjoner hos kolleger, skriver Arbeidstilsynet.

Følg Fagbladet på Facebook

Familiebånd

Lederstrukturen på VA-avdeling I Rælingen er uklar. Mellomleder har personalansvar, men det er oppsynsmannen som har gjennomført medarbeidersamtaler.

Kommunalteknisk sjef leder tre avdelinger. Oppsynsmann på VA er sønnen. Oppsynsmannen på Vei er svogeren.

Rapporten fra Arbeidstilsynet peker på at tette relasjoner og familie på en arbeidsplass eller til ansatte i lederposisjoner er en utfordring. Da er det viktig at leder er tydelig på bakgrunn for endringer eller prioriteringer som kan bli tolket som at noen får fordeler.

Nå har kommunen frist til 10. mai til å komme med kommentarer og en tiltaksplan.

Krever advarselen strøket

1. mars varslet Arbeidstilsynet at de ville se på saken, like etter mottok Martin Svarstad en skriftlig advarsel fra ledelsen på kommunalteknisk avdeling.

Gunn Krogstad, leder av Fagforbundet bekrefter at Fagforbundet ber om at advarsel strykes.

– Hva er fristen for kommunens svar?

– Vi regner med at arbeidsgiver svarer innenfor forvaltningslovens frister som er fire uker.

– Hva gjør dere nå?

– Vi syns det er viktig at Martin ivaretas i denne prosessen. Og at kommunen sørger for at han får den oppfølgingen han har krav på.

Eksterne ser på saken

– Arbeidsgiver har leid inn et eksternt selskap for å bistå i den videre prosessen, for å få på plass rutiner, så vi unngår at slike saker ikke blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt. Da vokser det og blir en ukultur. Kommunen har informert oss om at de også ønsker å undersøke hva som har skjedd, og finne en tilfredsstillende løsning, sier hun.

– Vil dere ta opp saken som en varslersak?

– Vi jobber nå med å komme til bunns i saken. Vi avventer arbeidsgivers svar før vi vurderer hva vi gjør videre.

Kommuneledelsen i Rælingen svarer at de på generelt grunnlag ikke kommenterer personalsaker.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy