Helsefagarbeideren Jørgen (23) håper at deltidsproblemet blir tatt opp i lønnsoppgjøret

HÅPER PÅ ENDRING: Jørgen Aanerud er helsefagarbeider i Oslo kommune og jobber ufrivillig deltid. Nå håper han lønnsoppgjøret vil gi

HÅPER PÅ ENDRING: Jørgen Aanerud er helsefagarbeider i Oslo kommune og jobber ufrivillig deltid. Nå håper han lønnsoppgjøret vil gi

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Jørgen Aanerud (23) må jobbe hardt for å spe på en 20 prosents stilling. – Deltidsproblemet er ute av kontroll, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

2018042410275120180424151544

bjorn.grimstad@fagbladet.no

– Det er en belastning ikke å vite når jeg skal jobbe. Når man er så mye ekstravakt som meg, er det bare tullete at jeg ikke kan få en større stillingsprosent. De sier at bydelene tjener på det, men det regnestykket får ikke jeg til å gå opp, sier Jørgen Aanerud.

Han er helsefagarbeider i en stilling på 20 prosent innen hjemmetjenesten på Søndre Nordstrand i Oslo. Da må han spe på med ekstravakter for å få en anstendig lønn. Han tegner et bilde hvor det er veldig vanskelig for unge arbeidstakere innen helse og omsorg å få fast jobb i kommunen.

Her er de beste og verste heltidskommunene

Får teste ut fast jobb

Aanerud er ungdomstillitsvalgt for Fagforbundet Pleie og omsorg i Oslo og er frikjøpt noen uker denne våren for å jobbe med verving. Da får han kjenne på hvordan det er å ha en fast jobb.

– Jeg er mye mer omgjengelig som person nå, lettere å prate med, mindre stressa og sint. Jeg blir faktisk frustrert over å ikke vite om jeg kan betale husleia neste måned, forteller han.

Hvis han skal oppnå en noenlunde normal årslønn, må han nesten slite seg ut.

– Hvis jeg tar doble vakter, jobber alle de røde dagene og skift, kommer jeg meg over 400.000 i årslønn. Men da har jeg jobbet for tre personer, sier han.

Nå starter lønnsoppgjøret

Vil stramme opp avtalen

Nå håper den unge helsefagarbeideren at lønnsoppgjøret skal bidra til at det blir lettere å få større stillingsprosent. Flere av partene har nemlig gått inn for å gjøre noe med problemet. Fagforbundet foreslår å endre teksten i hovedtariffavtalen, hvor det blant annet står at «det som hovedregel tilsettes i full stilling». (se faktaboks). Disse setningene ønsker leder i Fagforbundet, Mette Nord, å gjøre mer bindende.

– Når 70 til 80 prosent av de som jobber innen helse har deltidsstillinger, da virker ikke denne teksten godt nok. Deltidsproblemet er ute av kontroll, sier hun.

Ledere i kommunen stikker fra

ENIGE OM HELTIDSKULTUR: På vegne av LO Kommune skal Mette Nord få bukt med deltidsproblemet i løpet av de siste dagene av forhandlingene. Etter alt å dømme har hun Tor Arne Gangsø (til venstre for Nord) fra KS med seg på laget.

ENIGE OM HELTIDSKULTUR: På vegne av LO Kommune skal Mette Nord få bukt med deltidsproblemet i løpet av de siste dagene av forhandlingene. Etter alt å dømme har hun Tor Arne Gangsø (til venstre for Nord) fra KS med seg på laget.

Bjørn A. Grimstad

Fører til mer administrering

Mette Nord har mye makt bak ordene. Hun er nemlig forhandlingsleder for LO Kommune, sammenslutningen av forbund med arbeidstagere i KS-området, altså alle kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo. Det utgjør 200.000 LO-medlemmer.

Hun peker på at mye bruk av deltid ikke bare er et problem for dem som må sjonglere flere jobber eller spe på en liten prosentstilling med vakter.

– Deltid fører også til utfordringer for ledelsen, som skal organisere det hele, sier hun.

17 historier om ulikhet

Vil gi mer for helgearbeid

En annen utfordring LO Kommune ønsker å gjøre noe med, er at mange ikke ønsker å jobbe i turnusstillinger som innebærer mye kvelds-, natt-, og helgearbeid. LO Kommunes forslag:

• Øke helgetillegget fra 50 til 55 kroner per time.

• Kvelds- og nattetillegget foreslås hevet med fire kroner, til 30 kroner.

• Turnusarbeidere med 19 eller flere helger i løpet av et år vil kunne få 10 ekstra kroner per time. Dette håper forbundssammenslutningen skal stimulere til flere hele stillinger.

Hvem skal få mest, mor eller datter?

Enige om heltidskultur

Motparten i kommuneoppgjøret, KS, ønsker ikke å kommentere forslagene fra LO Kommune, da de er midt i forhandlingene. Men arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø stadfestet at han vil bidra til heltidskulturen, allerede før lønnsoppgjøret var i gang.

– Våre medlemmer er i år både tydelige og samstemte i sine prioriteringer og mener blant annet at økninger i betaling for helgearbeid er nødvendig for veien videre mot en heltidskultur i kommunene, sa han 9. april i år.

Hva skal du ha for å jobbe helg?

Siste krav før fristen

Selv om LO Kommune og KS ser ut til å være enige om at helgesatsene bør øke, skal også sammenslutningene Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune ha et ord med i laget. Alle har levert sine økonomiske krav og andre prioriteringer for sine medlemmer. Onsdag denne uken svarer KS med sitt tilbud. Deretter gjenstår noen få hektiske døgn, før fristen går ut ved midnatt 30. april. Hvis de da ikke har blitt enige, går det til mekling.

Fafo: Nyutdannede helsefagarbeidere må jobbe deltid

Over halvparten jobber deltid

Også i Oslo skrider lønnsoppgjøret fram. Der forhandler Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet er en del av, med Oslo Kommune. Også de forsøker å gjøre noe med deltidsproblemet.

– Innenfor vårt tariffområde er det utfordringer med utstrakt bruk av deltid, skriver leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, på e-post til Fagbladet.

Innen pleie- og omsorgssektoren i kommunen har litt over halvparten av de ansatte deltidskontrakter. Forslaget fra KAH er at det settes i gang et partssammensatt samarbeid de neste årene, hvor de prøver ut ulike arbeidsplaner og lignende virkemidler.

– Dette er avgjørende arbeid for å etablere en heltidskultur i Oslo kommune, sier Dehlin.

Se lista over de 25 dårligst betalte yrkene

Vil ha AML inn i overenskomsten

Med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven ønsker også KAH å innføre nye bestemmelser i tariffavtalen. Dette innebærer blant annet at ansatte som i løpet av et år har jobbet utover opprinnelig avtalt arbeidstid, har rett til en stilling som tilsvarer dette merarbeidet (se faktaboks).

Fagforbundet ønsker også å få inn at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter, et tiltak for å motvirke innleie.

Heltid i hovedtariffavtalen

Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.

Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger.

Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning i kommunen/virksomheten* tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.

Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året. Det skal utarbeides lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. Det vises til vedlegg 2.

* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune

KAH sitt forslag for å styrke heltidskulturen i Oslo

Det igangsettes et forpliktende partssammensatt arbeid i tariffperioden med sikte på å prøve ut arbeidsplaner og virkemidler som kan fremme heltidskultur. Det skal her også vurderes tiltak som gjør at virksomhetene igangsetter tiltak og følger opp tariffavtalens § 2.1.

Utvalgets mandat blir å se på hvordan rett til utvidelse av stillinger kan ytterligere tariffestes, hvordan deltidsansatte skal få fortrinn til ekstravakter og hvordan økonomiske virkemidler kan benyttes ytterligere. Utvalget legger fram sin rapport innen 31.12 2018. Rapporten er tema i mellomoppgjøret 2019.

Ny paragraf, 2.1.1: Ansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover opprinnelig avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende merarbeidet i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedsperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

Ny paragraf 2.1.2: Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy