Offentlig støtte til privat virksomhet:

LO vil stramme inn finansieringen av private barnehager

FINANSIERING: Storberget-utvalget er enig om at det er behov for private barnehager også i framtida. Men flertallet og LO vil endre finansieringsmodellen.

FINANSIERING: Storberget-utvalget er enig om at det er behov for private barnehager også i framtida. Men flertallet og LO vil endre finansieringsmodellen.

Colourbox.com

Private barnehager får årlig 22 milliarder kroner i offentlige overføringer – samtidig som de har høy profitt. LO støtter forslag som gir bedre innsyn og kontroll med bruken av pengene.

2021100411273020211004112730

sym@lomedia.no

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) reagerte kraftig da det regjeringsoppnevnte Storberget-utvalget i juni la fram sin rapport. Flertallet bestående av Fagforbundet, Virke, Utdanningsforbundet, KS og utvalgsleder Knut Storberget, foreslo en rekke endringer i finansieringsmodellen av private barnehager. PBL var alene om å lansere en alternativ modell. Nå er forslaget ute på høring.

Vil forhindre store utbytter og sikre kvalitet: Utvalg foreslår kommunal styring av private barnehager

Strammer inn

I sitt høringssvar støtter LO flertallets nye modell som innebærer at kommunene i større grad kan velge finansieringsform for barnehagene. Flertallet foreslår også at pensjonstilskuddet skal dekke faktiske kostnader og ikke følge en sjablong som i dag.

Et annet viktig krav er at barnehagen skal være organisert som eget rettssubjekt med forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt. Det sikrer bedre innsyn og kontroll med bruken av offentlige midler, mener LO.

Slik ble 37 norske barnehager verdt over en halv milliard kroner

Stor profitt

I rapporten fra Storberget-utvalget vises det til at avkastningen på egenkapital og driftsmarginen for private barnehager er svært høy.

I perioden 2007–2016 var den gjennomsnittlige årlige avkastningen på Oslo Børs på 8,4 prosent. De private barnehagene hadde en gjennomsnittlig årlig avkastning på 28,3 prosent i denne samme perioden.

Flertallet i utvalget er bekymret for at det kan være superprofitt i sektoren og at de private eierne ikke bare er små og ideelle aktører, men også store nasjonale og internasjonale kjeder.

PBL: – Forslaget truer barnehagetilbudet

Private Barnehagers Landsforbund, som utgjorde mindretallet i utvalget, mener flertallets forslag fjerner all forutsigbarhet og langsiktighet for de private barnehagene.

– Det virker ikke som de har skjønt konsekvensene av det de har gått inn for, uttalte PBLs administrerende direktør Anne Lindboe i en pressemelding.

Hun mener forslaget truer barnehagetilbudet til de rundt 140.000 barna som bruker private barnehager.

Les mer om debatten om Storberget-utvalget i Fagbladet:

PBL bygger stråmenn: Vi er alle enige om at det fortsatt skal finnes et mangfold av private og offentlige barnehager

Vi angriper ikke intensjonene, men problematiserer mekanismene

Normale tilstander

LO understreker i sitt høringssvar at den nåværende modellen for finansiering er tilpasset en sektor som skulle bygges ut raskt. Det var derfor viktig å gi de private aktørene sterke økonomiske insentiver for å bygge ut kapasiteten.

– I dag er sektoren i hovedsak ferdig utbygget, og en bør derfor i større grad benytte vanlige styringsprinsipper for statlig styring av kommunene også innenfor barnehagesektoren, skriver LO.

Det innebærer at kommunene innenfor sine økonomiske rammer har stor frihet til å prioritere hvordan de skal oppfylle sine lovpålagte og frivillige oppgaver.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy