JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Deichman lager nye retningslinjer for utleie av lokaler

Nekter å stenge bibliotekdøra for rasistiske grupper

NY TOPP: Biblioteksjef Merete Lie på hovedbiblioteket i Bjørvika

NY TOPP: Biblioteksjef Merete Lie på hovedbiblioteket i Bjørvika

Kathrine Geard

Biblioteket kan ikke si nei til lovlige grupper, sier biblioteksjef Merete Lie. Men de som bryter retningslinjene for et lukket møte, vil kunne avvises.

2024022009430820240228192912

kathrine.geard@fagbladet.no

Merete Lie har vært biblioteksjef på Deichman i noen få uker. Hun deler forgjengerens syn på at biblioteket må være åpent for alle.

– Ja, vi er pålagt å likebehandle alle, så den prinsipielle linjen støtter jeg.

Dermed har Lie tatt stilling i en debatt som har gått lenge i Bibliotek-Norge.

Biblioteket ser på seg selv som et redaktørstyrt medium som legger til rette for debatter og arrangementer, enten på egen kjøl eller i samarbeid med andre. Samtidig driver de med utleie av lokaler til grupper som har møter i egen regi.

Ung ansatt knivstukket: Bibliotekansatte opplever stadig vold og trusler

I et vedtak i 2020 ba bystyret i Oslo kommune spesifikt om utforming av tydeligere retningslinjer for utleie, som «både ivaretar bibliotekloven, ytringsfriheten, arbeidsmiljøet til de ansatte på Deichman og tryggheten til brukerne».

Fagforbundets tillitsvalgte har lenge etterlyst disse retningslinjene. Nå har startskuddet gått.

Bibliotekarene Jenny og Paal krever rasismefri arbeidsplass

– Det arbeidet startet opp med høyt tempo på nyåret. Vi har en prosjektleder og en arbeidsgruppe, og de tillitsvalgte og hele organisasjonen er involvert, sier Lie.

Merete Lie er fersk biblioteksjef på Deichman.

Merete Lie er fersk biblioteksjef på Deichman.

Kathrine Geard

Full gjennomgang

Deichman ser ikke bare på retningslinjer for utleie, men går gjennom hele praksisen sin.

– Hva tilbyr vi av åpne møter, og hvordan tilbyr vi møterom til alle som ønsker det? Vi er så store at vi må sikre at vi har lik praksis og like vilkår for hvordan vi bruker rommene våre, sier Lie.

Det er slutt på å hviske «hysj» – nå vil de ha liv og røre i bibliotekene

De har startet med å se på det som angår hele den redaksjonelle flaten på biblioteket.

– Det er alt fra bruk av møterommene, debattene vi holder, samlingene vi kjøper inn, til plakatene vi skriver. Alt vi selv produserer eller som tilbys innenfor vår ramme. Så det arbeidet er godt i gang.

Et sentralt spørsmål er hvilke kriterier de skal legge for et redaksjonelt samarbeid om åpne arrangementer.

– Redaksjonelt vil vi ikke si ja til alle typer debatter og møter. Men velge ut fra kriteriene vi setter opp for å kunne tilby et innhold som treffer kravene vi har til bredde, dybde og kvalitet.

Hovedbiblioteket i Bjørvika

Hovedbiblioteket i Bjørvika

Kathrine Geard

Lukkede møter

Likebehandling skal også gjelde for ikke-redaksjonelle arrangementer der lag, foreninger og organisasjoner får låne rom til lukkede møter som ikke annonseres offentlig, understreker Lie.

– Det vi bruker god tid på for sakene med for eksempel SIAN (*1), og Legatum (*2), har vist at vi har en litt ulik praksis på bibliotekene våre.

Deichman har 26 filialer over hele Oslo. Samlet har kommunens bibliotek 428 ansatte fordelt på 308 årsverk.

– Tillitsvalgte mener at bibliotekene kan si nei til visse gruppers lukkede møter. Kan dere bli enige på dette punktet?

– Vi involverer både de ansatte og de tillitsvalgte. Og vi sjekker også av med kommuneadvokaten, som kjenner både vårt mandat og bibliotekloven godt.

– Men det står ikke noe om utleie og lukkede møter i bibliotekloven?

– Nei, men som en kommunal enhet har vi et krav om likebehandling av de som henvender seg til oss. Hvis vi ønsker å bruke rommene våre til det vi ønsker, den store gruppa lag og foreninger, må våre egne synspunkter og holdningene legges til side. Derfor kan jeg ikke se at vi kan si nei til et lukket møte med SIAN.

– Kan ikke biblioteksjefen som redaktør også styre hvem som skal få bruke rom til lukkede møter?

– Nei. For lukkede møter gjelder likebehandlingsprinsippet. En henvendelse fra SIAN vil måtte møtes med et ja. Organisasjonens synspunkter og holdninger er underordnet, så lenge de er innenfor loven.

MØTEPLASS: Biblioteket står selv for et stort program, men leier også ut til andre aktører

MØTEPLASS: Biblioteket står selv for et stort program, men leier også ut til andre aktører

Kathrine Geard

Deichman-plakaten

Gjennomgangen betyr også en revidering av det interne regelverket Deichmann-plakaten. Den sier blant annet at Deichman er redaksjonelt uavhengig, ikke skal la pressgrupper påvirke utvelgelsen av innhold, at innhold kan velges bort på grunn av manglende kvalitet, og at biblioteket skal være allment og gratis tilgjengelig.

{s1}

– Plakaten er gammel og vi trenger en sterkere forståelse for hva som er et åpent møte, hva som er et lukket møte. Det betyr ikke at det kommer noen store justeringer inn i plakaten, men kanskje noen presiseringer når vi er ferdige, sier Lie.

– Det har vært tilfeller der det som skulle være et lukket møte ble annonsert offentlig på sosiale medier?

–  Ja, hvis du har et lukket møte, men markedsfører det som åpent med bilde av Deichman på Facebook-siden, så ser det ut som det er et åpent møte i regi av oss. Nettopp derfor lager vi nå nye tydeligere retningslinjer. Da vil vi kunne avvise de som bryter retningslinjene, sier Lie.

Fagforbundet rykende uenig med ledelsen på Deichman – vil ikke ha islamkritiske Sian i biblioteket

Hun presiserer at kravene de stiller, må være helt tydelige for leietakere.

– Så vi må være enda ryddigere og tydeligere i kommunikasjonen om kriteriene og hva det betyr å ha et lukket møte hos Deichman.

Utrygge ansatte

– Hva med hensynet til brukere eller ansatte som føler seg utrygge. Arbeidsmiljøet må også være viktig for dere?

– Det er jo like viktig for arbeidsgiver som for fagforeningen å sikre en trygg arbeidsdag. Det er utfordrende når det kommer inn kontroversielle grupper som vi vet skaper mye negative følelser, uro og kanskje redsel. Det er klart at det må tas på det største alvor, sier Lie.

OPPRYDDING: Merete Lie sier tydeligere retningslinjer er viktig for å få ens praksis på alle bibliotekene

OPPRYDDING: Merete Lie sier tydeligere retningslinjer er viktig for å få ens praksis på alle bibliotekene

Kathrine Geard

Konkret betyr det å snakke med ansatte om hvordan eventuelle arrangementer skal håndteres, og se på tiltak som kan settes inn før man eventuelt sikrer ekstra trygghet gjennom vektere og politi.

– På et lite bibliotek kan situasjonen bli at en muslimsk ansatt må rigge til for et muslimfiendtlig SIAN-møte?

– Disse tingene er vi veldig klar over og vil se på fra sak til sak. Men det er stor forskjell på å tilby et lukket møte og det å holde åpne debatter som ikke er kuratert. Det representerer en helt annen type støy, selv om opplevelsen vil kunne være like sterk internt. Det avgjørende er at vi er ryddige på hvordan vi håndterer åpent kontra lukket møte. De ansatte skal ivaretas godt.

Ofte på biblioteket

Dersom SIAN først får et bein innafor biblioteket, frykter de tillitsvalgte at gruppa jevnlig vil legge sine møter der.

– Det er lett å forstå at visse grupper vekker sterke følelser. Det SIAN representerer, er synspunkter som mange av oss synes er ufordragelige, og langt unna det vi tenker selv. Samtidig kan vi ikke innenfor jusen og vårt mandat som en offentlig institusjon nekte noen tilgang utfra holdninger og verdier som ligger innenfor loven.

{s2}

Biblioteksjefen poengterer at det man skal gjøre dersom en aktør vil bruke bibliotekets rom veldig ofte, er å likebehandle.

– Det betyr at du vil sørge for at det godet som en offentlig tilgjengelig gratis, eller lavt priset møterom er, tilfaller flest mulig.

– Kan det å gi straffedømte rasister tilgang til biblioteket bidra til å legitimere tankegodset de står for?

– Jeg mener at vi ikke legitimerer alt innhold som foregår i lukkede møterom. Vi står heller ikke inne for alt som står i bøkene våre. Eller alle synspunkter når vi gjør våre redaksjonelle valg, sier Lie.

– Så kan man jo mene at vi legitimerer det ved å gi dem rom til et lukket møte. Jeg mener vi er pålagt det. Man kan heller ikke forhåndsdømme hatefulle ytringer. En ting er det du er dømt for, en annen ting er det som ennå ikke er sagt eller gjort i et møterom.

ÅPENT: Som offentlig arena kan ikke biblioteket stenge noen ute, sier biblioteksjefen

ÅPENT: Som offentlig arena kan ikke biblioteket stenge noen ute, sier biblioteksjefen

Kathrine Geard

Aldri populært

Lie regner med at arbeidet med retningslinjer og plakat blir sluttført i løpet av vinteren/våren.

– Dette er ikke noen enkle vedtak. Vi trenger tid til å snakke sammen på tvers i organisasjonen sånn at vi får gått gjennom alle problemstillinger og skapt en forståelse. Det aller viktigste er at vi er enige om hva som er viktig og riktig og sørger for å sjekke av det arbeidet. Så det krever litt tid.

– Tror du det blir mindre støy framover, eller blir det like mye bråk neste gang SIAN banker på døra?

– Jeg vil aldri tenke at det blir populært når ytterliggående grupper har et lukket møte hos oss. Og samtidig mener jeg at det er stor forskjell på et lukket møte, som ikke annonseres eller inviteres til, kontra et åpent møte.

– Går det en grense for hvem biblioteket kan slippe inn?

– Det går en grense ved loven, for et lukket møte. Og vi kan eller skal ikke, forhåndssensurere.

– Så lenge du ikke veit hva som vil bli sagt, så er det i prinsippet ingen grenser?

– Jo, grensen går fortsatt ved loven. Noen grupper er ulovlige, men SIAN er ingen ulovlig gruppe. Legatum er ikke et ulovlig forlag.

– For de tillitsvalgte går grensa ved rasistiske grupper, men det gjør det ikke for dere?

– Nei, ikke for et lukket møte.

Merete Lie forsikrer at hun er opptatt av å ivareta utrygge ansatte.

Merete Lie forsikrer at hun er opptatt av å ivareta utrygge ansatte.

Kathrine Geard

*1 «Stopp islamiseringen av Norge», en organisasjon som har beskrevet seg selv som anti-islamsk. Organisasjonen kalles ofte rasistisk, men har vedtektsfestet at «ingen nazister eller rasister» kan bli medlemmer og hevder at den ikke er mot muslimer som individer.

*2 Forlag som er mest kjent for å ha gitt ut den franske konspirasjonsteoretikeren Renaud Camus' bok «Dere skal ikke erstatte oss» på norsk. Tittelen henviser til forfatterens teori om at hvite europeere bevisst erstattes av innvandrere.

En henvendelse fra SIAN vil måtte møtes med et ja. Organisasjonens synspunkter og holdninger er underordnet, så lenge de er innenfor loven.

Merete Lie, biblioteksjef

Jeg vil aldri tenke at det blir populært når ytterliggående grupper har et lukket møte hos oss.

Merete Lie, biblioteksjef

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy