Fagforbundets landsmøte:

Skal Fagforbundet fronte klimapolitikk?

Fotomontasje.

Fotomontasje.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

To av lokalforeningene i vest mener at Fagforbundet ikke skal engasjere seg i klimaspørsmål. I nord er stemningen helt motsatt.

2017100412401620171004125018

per.flakstad@fagbladet.no

Fagforbundet var ett av forbundene som frontet motstanden mot konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen på LO-kongressen tidligere i år.

Når forbundets eget landsmøtet sparkes i gang 16. oktober, kan det ligge an til at debatten blusser opp i egne rekker.

Les alt om landsmøtet på forbundets egen side.

Fagforbundet Sandnes har nemlig sendt inn et forslag om å stryke nesten alt i prinsipp- og handlingsprogrammet som omhandler klima og miljø. Foreningen begrunner dette med at Fagforbundet er en fagorganisasjon som bør begrense innsatsen til å jobbe for de ansattes rettigheter og arbeidsforhold. Så får miljø og klima overlates til andre organisasjoner som jobber spesielt med dette temaet, ifølge Fagforbundet Sandnes.

– Ikke splitt LO

Også Fagforbundet Vest-Agder ønsker å stryke formuleringene om at Fagforbundet skal arbeide for at norsk olje- og gassproduksjon trappes ned i tråd med målene i Paris-avtalen og at særlig sårbare områder gis varig vern.

Fylkeskretsen begrunner det med at Fagforbundet ikke bør være en pådriver til å splitte LO mellom industri og offentlig sektor.

• Krangel om oljeboring i Lofoten kan sprenge LO

Ifølge forslaget bør heller ikke Fagforbundet jobbe for et varig vern fordi vi i dag ikke vet hvordan utviklingen av oljeutvinning og bruk vil bli.

Landsstyret, som er Fagforbundets nest øverste organ, har avvist begge forslagene, og mener at formuleringen bør stå hvis forbundet mener noe med at det ønsker en offensiv miljøpolitikk.

• Fagforbundet til kamp mot lofotolje

Vil verne

Fylkesforeningen i Nordland, fylket som ligger midt i kjerneområdet for debatten om oljeutvinning og vern, understreker i sitt innspill til landsmøtet at forbundets holdning om å verne sårbare områder er viktig.

Også Fagforbundet Trondheim er opptatt av vern og vil ha en detaljert formulering i handlingsprogrammet om å arbeide for et varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, i tillegg til andre særlig sårbare områder på norsk sokkel.

Landsstyret har innstilt på følgende formuleringer i prinsipp- og handlingsprogrammet.

• Prinsipprogrammet: Livsgrunnlaget for nåværende og framtidige generasjoner sikres ved å ta vare på våre felles naturressurser, satse på fornybar energi og redusere forurensningen. En aktiv miljøpolitikk er en forutsetning for å forvalte naturressursene på en bærekraftig måte og bevare det biologiske mangfoldet. En bærekraftig utvikling bygger på globalt samarbeid og forpliktende internasjonale avtaler.

• Om olje og sårbare områder i handlingsprogrammet: Arbeide for at norsk olje- og gassproduksjon trappes ned i tråd med Paris-avtalen, og at særlig sårbare områder gis varig vern.

Samtidig ønsker landsstyret i forslaget til ny handlingsplan at klimapolitikken må ses i sammenheng med en aktiv næringspolitikk der det kan skapes nye klimajobber som erstatter de som går tapt blant annet på grunn av mindre oljeutvinning.

• Nina Jensen: – Bare i min levetid har vi mistet 60 prosent av alt dyreliv på planeten

Kompromiss på LO-kongressen

LO-kongressen samlet seg om et kompromiss om å åpne for å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, området som kalles Nordland 6, og verne andre områder. Dette var også det samme kompromisset som Arbeiderpartiet landet på i sitt landsmøte.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Torild Holmedal

Torild Holmedal

Per Flakstad

Fagforbundets Toril Holmedal fikk gjennomslag for et tilleggsforslag om Norges ansvar for bærekraftig ressurs- og miljøutvikling i nordområdene.

– Dette kompromisset gjør det mulig med en naturlig utvikling. Det tvinger oss til å jobbe videre med en omstilling til nye næringer, samtidig som petroleumsvirksomheten får tid. Jeg håper og tror at det vil gi oss ro til å arbeide videre for nye og grønne næringer, sa hun om kompromisset.

– En viktig side ved vedtaket, er at det gir dem som selv jobber i næringa handa på rattet, la hun til.

Landsmøtet 2017

• Fagforbundets 4. ordinære landsmøte gjennomføres fra 16. til 20 oktober i Oslo Kongressenter.

• Les alle forslag og landsstyrets innstillinger her: Landsmøtet 2017

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy