Sykepleierstudentene Tine og Tonje frykter dårligere veiledning hvis de må ha praksis til sommeren

Tok ekstra eksamen for å få praksis i vår – så snudde høyskolen

LITEN INNSATS: Tine Melby og Tonje Kværnmo er skuffet over at høgskolen ikke har klart å flytte praksisperioden bort fra sommerferien.

LITEN INNSATS: Tine Melby og Tonje Kværnmo er skuffet over at høgskolen ikke har klart å flytte praksisperioden bort fra sommerferien.

Karin E. Svendsen

– Det er vanskelig å bevare motivasjonen, sier Tonje Kværnmo, som er en av 30 helsefagarbeiderne som prøver ut tretermin-ordningen for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

2018011209254420180112092544

karin.svendsen@fagbladet.no

De 30 studentene skal ha praksisperioden sin under ferieavviklinga til sommeren. Det må også Tonje Kværnmo og tre andre selv om de allerede har bestått eksamen i praktisk sykepleie.

Sykepleierstudentene ved HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus) som følger det ordinære utdanningsløpet, tok eksamen i praktisk sykepleie i november slik at de er klar for praksisperioden fra februar.

De 30 helsefagarbeiderne som følger tretermin-ordningen, skulle ifølge det opprinnelige opplegget ta eksamen i praktisk sykepleie i mars og praksis til sommeren.

– Helsefagarbeidere med bachelor blir like gode sykepleiere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Veiledning på sommeren

Men det er store fordeler ved å ha praksisperioden utenom ferieavviklinga; sjansen for god veiledning på et sykehjem er større på våren enn midt på sommeren, og mulighetene til å få ekstra vakter er større om sommeren enn på våren.

Derfor gjorde fire av helsefagarbeiderne en ekstra innsats og tok eksamen i praktisk sykepleie samtidig med de ordinære studentene i november.

– Vi ble forespeilet at vi kunne ta praksisen samtidig som de ordinære studentene i februar/mars dersom vi hadde bestått eksamen i grunnleggende sykepleie, sier en av de fire, Tonje Kværnmo (25).

Nå har de bestått eksamen, og de er klar for praksis. Men i mellomtida har høgskolen snudd; alle tretermin-studentene må vente med praksisperioden til sommeren. De fire som gjorde en ekstra innsats og tok eksamen i to fag i stedet for ett, opplever at høgskolen ikke holder ord.

– Jeg syns det er vanskelig å holde motivasjonen oppe, sier Tonje Kværnmo. Nå føler hun det var bortkastet å legge inn et ekstra gir sist høst.

Unni Hembre, instituttleder ved Institutt for helsefag, skriver i en e-post til Fagbladet at alle helsefagarbeiderne som søkte seg inn på studiet, var klar over at de måtte bruke sommeren 2016 til matematikk og norsk pluss sommeren 2018 til praksis.

Skylder på Lånekassen

Ved studiestart fikk studentene ifølge Tonje Kværnmo og Tine Melby muntlig beskjed om at de kunne gjøre seg ferdig med praksisperioden våren 2018 dersom de bestod eksamen i praktisk sykepleie i løpet av 2017. Men i november ga instituttledelsen kontrabeskjed; de fire studentene som hadde tatt eksamen i grunnleggende sykepleie, må likevel bruke sommeren til praksisperioden. Grunnen skal ha vært at Lånekassen ikke godtar at studieopplegget ble endret.

Unni Hembre skriver i en e-post til Fagbladet at «Høgskolen har vært positiv til å åpne for at tretermin-studentene kunne gjennomføre sin praksis sammen med de ordinære studentene, men det var Lånekassen svært negativ til...»

– Det er de med fagbrev i bunnen som er a-laget

Lånekassen ble ikke kontaktet

Hanne Bjertnes, senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, opplyser imidlertid til Fagbladet:

«Vi hadde ikke fått noen informasjon fra skolen om dette. Vi tok derfor kontakt (og) opplyste (…) om at hvis det skulle gjøres endringer i programmet, så var dette noe vi måtte kjenne til, slik at vi kunne tildele korrekt støtte til studentene.»

For Lånekassen er det ifølge Bjertnes ikke noe i veien for å endre på studiet så lenge endringene er i tråd med Kunnskapsdepartementets ønsker.

HiOA har heller ikke kontaktet KD

Om Kunnskapsdepartementet ville ha motsatt seg at studentene går ut i praksis tidligere enn opprinnelig planlagt, er umulig å svare på siden HiOA ikke har undersøkt.

Da Fagbladet spurte, svarte seniorrådgiver Dino Prohic slik:

– Dersom HiOA er i tvil om hva de kan gjøre og ikke gjøre innenfor denne forsøksordningen, kan de kontakte KD.

Han kunne ikke si noe om hvilket svar skolen hadde fått dersom de hadde kontaktet departementet.

Av hensyn til følgeforskningen

Studieleder Kjersti Sortland antyder at det er hensynet til følgeforskningen som hindrer dem i å flytte praksisperioden:

«Vi bruker og skal bruke ganske mye ressurser til følgeforskning og mener at det nå er viktig at vi følger oppsatte plan i tråd med oppdraget fra KD», skriver hun i en e-post til Fagbladet.

Men på spørsmål om hva det vil si for følgeforskningen å flytte praksisen, svarer hun at det ikke vil ha betydning:

«Tidspunktet for Praksisen har i seg selv ikke betydning for følgeforskningen, men vi har valgt å følge det opprinnelige opplegget i tråd med oppdraget fra KD.»

Forstår ikke avgjørelsen

Tonje Kværnmo og Tine Melby skjønner ikke hvorfor høgskolen ikke gjør en innsats for at studentene får flyttet praksisperioden til våren.

– Det er virkelig dumt at de først sier at vi kan ta praksisen i vår for deretter å komme med en kontrabeskjed. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har forsøkt når de vet hvor viktig det er for oss, sier Kværnmo.

– Nå virker alt strevet med å ta eksamen i anatomi og praktisk sykepleie før jul helt forgjeves. Det er skikkelig demotiverende, legger hun til.

Fagbladet har sendt nye spørsmål til HiOA og håper på en oppklaring etter at det er blitt klart at de verken har tatt kontakt med Lånekassen eller KD – og at tidspunktet for praksisperioden ikke har betydning for følgeforskningen.

Ønsker god veiledning

Tonje Kværnmo og de tre andre helsefagarbeiderne som har bestått eksamen i grunnleggende sykepleie, mener at muligheten for god veiledning under praksisperioden er langt større om våren enn om sommeren.

– Sommeren på sykehjemmene er en travel tid med mange vikarer. De faste sykepleierne har mindre tid til å gi studentene veiledning under ferieavviklinga enn resten av året, sier Tine Melby (27) som selv har 12 års erfaring fra pleie- og omsorgssektoren.

Det var en viktig grunn til at de fremskyndet eksamen.

En annen grunn til at Tonje Kværnmo og de tre andre studentene gjerne vil ta praksisperioden i vår og ikke til sommeren, er at det er lettere å få vikariater og vakter om sommeren enn ellers.

Prøving og feiling

– Dette er vel litt av problemet når man går på et pilotstudium. Det er litt prøving og feiling, sier Iren Luther, leder i Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial (YHS) i en kommentar til stiuasjonen for de fire studentene ved HiOA.

Luther syns det ser ut til å ha vært kommunikasjonssvikt mellom høgskolen og Lånekassen.

Hun påpeker at Y-veien er en ordning Fagforbundet lenge har jobba for, og legger til at tretermin-ordningen er et skritt i riktig retning, selv om det sikkert er ting som kan gjøres annerledes og bedre. Luther er overbevist om at alle parter ønsker at studentene skal lykkes.

Ikke et endelig svar

Siden verken Lånekassen eller Kunnskapsdepartementet har motsatt seg å flytte praksisperioden, og det heller ikke har betydning for følgeforskningen, har Fagbladet spurt instituttlederen og studielederen ved HiO om det er andre grunner til at de fire studentene må ta praksisperioden til sommeren. Det har vi ikke fått svar på.

Tine Melby stortrives som sykepleierstudent

Heftig strid om sykepleierutdanninga på HiOA

Fagarbeidere blir systematisk undervurdert - spesielt innen helse

Sykepleier vs. helsefagarbeider: – Profesjonskampenes tid er over!

80 stykker søkte hel stilling som helsefagarbeider – ingen var kvalifiserte

Y-veien

Studiene som tilbys gjennom y-veien, er tilrettelagt for personer med fagbrev. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger.

Tretermin-ordningen

Pilotprosjekter som er tilrettelagt ved universiteter og høgskoler for kandidater med fagbrev, men uten formell studiekompetanse. Disse studentene må normalt bruke en del av sommeren på studier og praksis. Det er foreløpig få høgskoler som tilbyr tretermin-ordningen.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Werner Juvik

LO-advokat mener Stendi har sluppet unna en halv milliard i arbeidsgiveravgift

SKUMLE GREIER: Jobb-pcen kan brukes til så mangt. Hackere kan bruke den til kriminelle greier – og nå fisker de etter tilgang gjennom å late som de har info om overgangen fra hjemmekontoret, advarer IT-ekspert Kai Roer.

SKUMLE GREIER: Jobb-pcen kan brukes til så mangt. Hackere kan bruke den til kriminelle greier – og nå fisker de etter tilgang gjennom å late som de har info om overgangen fra hjemmekontoret, advarer IT-ekspert Kai Roer.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Hackere utnytter overgangen fra hjemmekontor

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy