Ambulansearbeider Olav Christian (60) reddet kanskje et barn som var født for tidlig. Nå taper han store summer i pensjon etter ryggskaden han fikk

TAPER 280.000: Olav Christian Husby skadet ryggen og ble ufør. På grunn av nye uføreregler i 2015 taper han pensjon fordi han særaldersgrense og uførepensjonen hans blir gjort om til alderspensjon lenge før han fyller 67.

TAPER 280.000: Olav Christian Husby skadet ryggen og ble ufør. På grunn av nye uføreregler i 2015 taper han pensjon fordi han særaldersgrense og uførepensjonen hans blir gjort om til alderspensjon lenge før han fyller 67.

Per Flakstad

Ambulansearbeider Olav Christian Husby ødela ryggen på jobb. Nye regler for uførepensjon gjør at han taper 46.000 kroner i året fram til han er 67.

2019021312040020190410203756

per.flakstad@fagbladet.no

«STOPP!» Olav Christian Husby står inne i ambulansen og styrer en kuvøse med et for tidlig født barn som skal transporteres til flyplassen og videre til et større sykehus. Bårebanen er ny, og ambulansearbeideren har akkurat oppdaget at det stikker opp en kant som ikke var i den gamle, og som kuvøsen vil stoppe mot med et kraftig støt.

Et støt som kan få alvorlige konsekvenser for det lille barnet som ligger i den 140 kilo tunge kuvøsen.

«STOPP!» Han roper igjen, men kollegaen og legen utenfor ambulansen hører ikke. Med stor kraft fortsetter de å dytte den tunge kuvøsen inn.

Det er bare en ting å gjøre. Olav Christian griper resolutt håndtaket på kuvøsen og drar hjørnet opp så den så vidt går klar av kanten.

Det gikk bra.

For Olav Christian gikk det derimot ikke så bra. Etter løftet klarer han så vidt å kreke seg ut av ambulansen, mens det kjennes ut som om noen har stukket to kniver inn i ryggen hans.

– Men jeg gjennomførte resten av kveldsvakten og nattevakten, forteller han til Fagbladet.

Randi mister mer enn 20 prosent av inntekta si på uførereformen

Taper 280.000

Senere har den tidligere ambulansearbeideren i Kristiansund hatt ytterligere to godkjente yrkesskader, og for noen år siden ble ryggproblemene hans så alvorlige at han ble 50 prosent ufør. I dag er han hundre prosent ufør, og har siden 2017 fått full uførepensjon.

Da han fylte 60 år i fjor, ble uførepensjonen hans gjort om til alderspensjon, siden ambulansearbeidere har særaldersgrense. Men det medførte også at han mistet det han hadde av tjenestepensjon fra KLP.

Dette er særaldersgrense

Særaldersgrense er øvre grense, lavere enn 70 år, for hvor lenge du kan jobbe i visse yrker, for eksempel politi, brann, ambulanse, forsvaret, og innenfor pleie og omsorg. De lavere grensene kan være 65, 63 og 60 år. Alle som har særaldersgrense kan gå av tre år før øvre grense hvis summen av pensjonsopptjening og alder til sammen er 85 år.

KS vil fjerne særaldersgrensen for flere yrkesgrupper

Fra han er 60 til han blir 67 taper Olav Christian Husby 46.000 kroner i året på dagens regler for uførepensjon som blir omgjort til alderspensjon tidligere enn ved 67 år.

Til sammen taper han 280.000.

– Det er mye penger for en tidligere ambulansearbeider som meg, sier han.

Selv om han tidligere har fått yrkesskadeerstatning, dekker den ikke på langt nær dette tapet.

Rigmor rammes spesielt hardt av uførereformen

– Jeg er en fighter

– Jeg er ikke bitter – det løser jo ingenting å synes synd på seg selv. Jeg er en fighter, og jeg har tenkt å slåss både for pensjonen min og for å få endret på yrkesskadeerstatningen jeg har fått, slik at den dekker tapet hvis jeg ikke skulle vinne fram i pensjonssaken, sier han og viser fram en stabel med A4-permer der alle brev og sakspapirer er sirlig sortert.

Fagforbundet ved kompetansesenteret i Midt-Norge har klaget på at han mister tjenestepensjonen sin, men KLP har så langt vist til dagens regelverk og avvist klagen. Foreløpig har han heller ikke fått medhold i kravet om økt yrkesskadeerstatning.

– Men jeg har ikke tenkt å gi meg. Og hvis Fagforbundet vil kjøre saken min i trygderetten, så er jeg klar, sier Husby.

Artikkelen fortsetter under bildet:

FIGHTER: - Jeg er en fighter, sier Olav Christian Husby som vil slåss for pensjonen sin, og for en større yrkesskadeerstatning siden det han har fått ikke dekker summene han taper i pensjon.

FIGHTER: - Jeg er en fighter, sier Olav Christian Husby som vil slåss for pensjonen sin, og for en større yrkesskadeerstatning siden det han har fått ikke dekker summene han taper i pensjon.

Per Flakstad

Nye regler slår brutalt ut

De nye uførereglene i 2015 slo brutalt ut for dem som jobbet i yrker med særaldersgrense. Omlegging av reglene og endret samordning med folketrygden gjorde at mange helt eller delvis mistet det de hadde i pensjon fra tjenestepensjonsordningen da de fikk alderspensjon fra særaldersgrensen.

Etter påtrykk fra organisasjonene i fagbevegelsen gikk regjeringen med på å endre reglene for ansatte som hadde fått økt uføregraden sin før 2015.

Men reglene ble ikke endret for dem som har vært nødt til å øke uføregraden etter 2015. Olav Christian Husby er blant dem, og derfor taper han ca. 280.000 fram til han får ordinær alderspensjon når han blir 67.

– Med særaldersgrense på 60 år kunne jeg har gått av med pensjon og fulle rettigheter da jeg var 57 år. Men på det tidspunktet gikk jeg på arbeidsavklaringspenger på grunn av ryggproblemene mine. Derfor var ikke det en aktuell problemstilling for meg. Dessuten ville jeg jo helst jobbe, og det mener jeg selv at jeg kunne ha klart med noe tilrettelegging, sier Husby.

Cecilia jubler over utsiktene til økt uførepensjon og etterbetaling

Et lite håp

Fagforbundet var en av organisasjonene som fikk regjeringen til å snu for uførepensjonistene som ble rammet før 2015. Ifølge forbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag har de også tatt opp situasjonen for dem som har fått nye uførevedtak etter 2015 og som fortsatt er brutalt rammet av de nye reglene.

Da myndighetene og partene i arbeidslivet i fjor ble enige om en ny offentlig tjenestepensjonsordning, ble de samtidig enige om at særaldersgrenser og uførepensjon var noe som de måtte jobbe videre med og som det skal forhandles om i år.

Departementet har svart følgende på et brev som Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund sendte i fjor:

«Problemstillingen om alderspensjon fra særaldersgrensen til 67 år for personer som mottar uføretrygd, mener vi er en problemstilling som relaterer seg til det arbeidet vi nå er i gang med: Å utrede alderspensjonsregler til personer med særaldersgrense. Vi er derfor innstilt på å se på løsninger også for denne særskilte problemstillingen i arbeidet som skal gjøres i 2019.»

– Dette svaret gir oss et lite håp om at dette kan bli et tema i forhandlingene om regelverket for uførepensjonister med særaldersgrense i de forhandlingene vi skal gjennom i år, sier Steinar Fuglevaag til Fagbladet.

– Burde ha vært ryddet opp allerede

Samtidig mener han at dette er noe som det burde ha vært ryddet opp i allerede i 2015.

– Jeg er redd en anke på uføreberegningen til trygderetten ikke vil føre fram slik reglene er i dag. Samtidig vil en slik sak være med på å vise hvordan reglene rammer folk som får plager som gjør at de blir uføre, sier pensjonsekspert Fuglevaag.

Særaldersgrense

• Særaldersgrense er øvre grense, lavere enn 70 år, for hvor lenge du kan jobbe i visse yrker, for eksempel politi, brann, ambulanse, forsvaret, og innenfor pleie og omsorg. De lavere grensene kan være 65, 63 og 60 år.

• Alle som har særaldersgrense kan gå av tre år før øvre grense hvis summen av pensjonsopptjening og alder til sammen er 85 år.

Har du for eksempel øvre grense på 65 år, kan du ta ut alderspensjon som 62-åring.

• Det er to grunner til særaldersgrenser. Noen har en fysisk eller psykisk belastende jobb som sliter dem ut tidligere enn andre yrker og har derfor fått særaldersgrense. Men den kanskje viktigste grunnen er at noen yrker inngår i en beredskap som handler om innbyggernes trygghet, og at denne tryggheten avhenger av at de ansatte ikke er fysisk svekket på grunn av høy alder.

• Den politiske høyresiden har det siste året tatt til orde for at særaldersgrensen i mange yrker bør fjernes.

• Både særaldersgrenser og uføreregler er punkter som ikke er på plass i den nye offentlige tjenestepensjonsordningen, men som det skal forhandles om i år.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy