Solid ja-flertall i uravstemningen på LO-NHO-oppgjøret

Erlend Angelo (illustrasjonsfoto)

Nesten åtte av ti sa ja til oppgjøret. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er glad for et positivt svar fra medlemmene. Oppgjøret gjelder rundt 4200 medlemmer i Fagforbundet.

2018042612060020180427132354

frode@lomedia.no

sym@lomedia.no

– Dette er et solid ja. Jeg er glad for den gode tilbakemeldingen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.no.

76,6 prosent svarte ja til meklingsresultatet. 21 prosent stemte nei.

Deltakelsen i uravstemningen ble på 53,7 prosent. Dette er litt lavere enn ved forrige uravstemning, men noe av forklaringen kan være enkelte tekniske problemer der avstemningen ble gjennomført elektronisk.

– Like fullt er resultatet et klart ja, fastslår Gabrielsen.

Oppgjøret mellom LO og NHO gjelder rundt 4200 medlemmer i Fagforbundet. De er frisører, dyrepleiere på private klinikker, ansatte på private sykehjem og ved private ambulansefirmar, på privatdrevene asylmottak og i Blindeforbundet.

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

Ja til RKL

Blant Fellesforbundets medlemmer har enigheten om reise-, kost- og losji-bestemmelsene vært viktig. LO-lederen er godt fornøyd med at det også her ble solide ja-tall.

Her stemte 86,82 prosent av de som avga stemmer ja til forslaget, 10,01 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 3,17 prosent. Totalt deltok 67,87 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen om Industrioverenskomsten.

NHO fornøyd

– Dette har vært et krevende oppgjør hvor begge parter har måttet gi og ta. Jeg er glad for at både LO og YS sine medlemmer og NHOs medlemsbedrifter nå sier ja til resultatet. Det styrker partssamarbeidet og den norske modellen, kommenterer NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Dette stemte forbundene

I Norsk Arbeidsmandsforbund var det 58 prosent deltakelse. Hele 84 prosent av disse medlemmene stemte ja, og 11 prosent stemte nei. 5 prosent av stemmene var blanke.

I Norsk Transportarbeiderforbund var det 50 prosent av de nesten 7000 medlemmene som stemte. 67 prosent av dem stemte ja, mens 30 prosent stemte nei. 3 prosent stemte blankt. Alle bransjer har stemt ja, men tallet varierer fra 53 prosent for Schenker-overenskomsten til 86 prosent for Speditøroverenskomsten.

I El og IT Forbundet var deltakelsen på 54 prosent, av nesten 20 500 stemmeberettigede medlemmer. 55 prosent stemte ja, mens 43 prosent stemte nei. 2 prosent stemte blankt.

I Fagforbundet var deltakelsen på 39 prosent. Av disse stemte 79 prosent ja, mens 20 prosent stemte nei. 3 prosent stemte blankt.

Tariff 2018: Les alle sakene her.

LO og NHO ble enige om følgende løsning:

Lønn

Alle får ei lønnsøkning på minimum 1 krone per time, det vil si 1950 kroner i året. Lavtlønte grupper får ytterligere 2,50 kroner timen, det vil si totalt 3,50 kroner per time.

Det betyr at lavlønte får 6825 kroner i årlig lønnstillegg.

Lavtlønnstilleggene går til grupper på overenskomster som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn.

Alle tilleggene gjelder fra 1. april.

AFP-løsningen

LO og NHO ble enige om å tette to hull i dagens AFP-ordning. Det betyr at mange av dem som blir syke rett før 62 år, vil få AFP (avtalefestet pensjon). Og enkelte som blir sagt opp rett før 62 år vil også få AFP.

Disse AFP-hullene har blitt mye kritisert fra LO-hold, og i årets løsningsoppgjør blir de et stykke på vei tettet.

Videre skal LO, NHO og staten sammen finne en ny AFP-ordning, som skal være klar før lønnsoppgjøret i 2019.

Partene ønsker at den nye AFP-ordningen skal gi mange flere AFP. I dag er det slik at man må jobbe i en bedrift med AFP sju av siste ni år før man fyller 62 år. Dette kravet skal enten fjernes helt eller lempes betydelig. Forhandlinger mellom LO og NHO vil avgjøre de nye reglene.

AFP skal ikke bli dyrere i framtida enn den er i dag. Siden mange flere skal få AFP, vil summen til den gjennomsnittlige mottakeren synke merkbart. De med mange år i en AFP-bedrift vil få like mye som i dag, mens de med få år vil få en veldig mye mindre.

Det vil derfor i framtida lønne seg enda mer å ta arbeid i en bedrift med AFP.

Slitertillegg

LO og NHO ble enige om et slitertillegg for ansatte som må gå av når de er 62, 63 eller 64 år.

Slitertillegget bygger på den gamle ordningen med sluttvederlag.

Ordningen med sluttvederlag var for eldre ansatte som måtte slutte å jobbe da de var mellom 55 og 62 år. Denne ordningen blir nå lagt ned, og pengene overført til den nye ordningen med slitertillegg.

Tjenestepensjon

LO kom ingen vei med kravet om bedre opptjening av tjenestepensjon. Arbeiderpartiet og SV har derimot fremmet disse kravene i Stortinget, og tar det videre på politisk nivå.

Reise, kost og losji

Fellesforbundet fikk innfridd sitt viktige krav om å stoppe såkalte postkasseselskaper med utenlandsk arbeidskraft ved norske verft. Fellesforbundet mener arbeidsgiverne på denne måten har kunnet betale mindre til utenlandsk arbeidskraft og dermed drevet med sosial dumping.

Nå er enighet mellom LO og NHO om at flere skal få dekning av reise, kost og losji, noe som gjør at tilreisende arbeidskraft blir noe dyrere.

Uravstemningen LO-NHO-oppgjøret

Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)

Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)

Antall ja: 74 529 (76,61 pst)

Antall nei: 20 495 (21,07 pst)

Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy