Stor risiko for å havne på gangen:

I 2017 måtte 3.800 pasienter ligge på gangen på det nye sykehuset som ikke skulle ha korridorpasienter

SMITTEVERN: - Det er slitsomt å ligge på gangen, og smittevernet er best på ensengsrom, sier Bjorn Hodal.

SMITTEVERN: - Det er slitsomt å ligge på gangen, og smittevernet er best på ensengsrom, sier Bjorn Hodal.

Sykehuset Østfold

Kalnes skulle være sykehuset uten pasienter i korridorene. Men det holdt ikke mange dagene.

2018042409550020180424095555

karin.svendsen@fagbladet.no

Ved åpningen i 2015 kunne en stolt sykehusdirektør opplyse at alle pasientrommene var ensengsrom. Fordelene var mange: mindre fare for smitte, bedre oppfølging og mer privatliv.

Men det gikk ikke mange dagene før den første pasienten ble plassert på gangen. Siden har mange avdelinger hatt korridorpasienter. I løpet av 2017 måtte hele 3.800 pasienter tilbringe en natt på gangen.

Søndag kveld ble det klart at Just Ebbesen går av som direktør for Sykehuset Østfold. Han har særlig fått kritikk for mange korridorpasienter. Fra mai skal sykehuset ta imot pasienter også fra Akershus.

Kalnes har totalt 615 senger. Fire prosent av overnattingene har vært i korridoren. Gjennomsnittet for hele landet er to prosent.

– Jeg ser at Sykehuset Østfold ikke er tjent med at organisasjonen skal lide under et slikt press, sier Just Ebbesen til sykehusets egen hjemmeside. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Fagforbundets tillitsvalgte ved Sykehuset Østfold, Rune Jacobsen, har ikke noe å utsette på sin tidligere leder.

– Jeg har ikke noe å utsette på lederstilen hans. Just Ebbesen er den mest innovative og tydelige leder jeg har møtt, sier han.

Direktøren gikk på dagen – nå får sykehuset enda flere pasienter

Økt smittefare på gangen

– Hva betyr det for pasienten når det ikke er rom til ham eller henne?

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal svarer at det blant annet er vanskelig å føre konfidensielle samtaler i korridorene.

Hødal legger ikke skjul på at det er slitsomt for en syk person å oppholde seg i en sykehuskorridor. – Her er støy på grunn av trafikken, sterkt lys hele døgnet og lengre vei til toalettet.

– Det er jo også bedre smittevern på et pasientrom, legger han til.

På spørsmål om de har opplevd smitte på grunn av plassering i korridoren svarer Hødal:

– Jeg kjenner ikke til det, men jeg kan heller ikke utelukke det.

Best på sykehusdrift: De ansatte

Viktig for pasienten å være på rett avdeling

– Hva er forklaringen på det store antall korridorpasienter i 2017?

– Vi har blant annet hatt en økning i antall pasienter. Dessuten har enkelte kommuner hatt mange syke i vinter og ikke kapasitet til å ta imot dem når de har vært ferdigbehandlet hos oss.

Kommunikasjonssjefen ved Sykehuset Østfold mener at også det såkalte moderpostprinsippet spiller en vesentlig rolle. Det betyr at alle pasienter ligger på den avdelingen de hører hjemme. De blir altså ikke flyttet ut selv om de da hadde fått et pasientrom.

– Flere studier viser at dette bedrer pasientsikkerheten betydelig, sier han.

Noen syns du skal jobbe flere helger

Nok senger

Bjørn Hødal er ikke enig i at sykehuset er bygd for lite. Befolkningen i Østfold har økt fra 270.000 i 2015 til 293.000 ved inngangen til 2018. Den veksten – og framtidig befolkningsvekst – er ifølge kommunikasjonssjefen regnet med da sykehuset ble planlagt og bygd. De var også klar over og tok med i planene at de ville få flere eldre og gamle innbyggere.

– Vi må erkjenne at det ikke er riktig fordeling av senger på de ulike fagområdene siden noen avdelinger har korridorpasienter mens andre har ledige pasientrom.

Private sykehus vokser

Fordel at vinteren er over

Talspersonen for Sykehuset Østfold tror problemet lar seg løse. Dels fordi høysesongen for infeksjoner og influensa snart er over.

– Dessuten har vi svært standardiserte sengeposter og avstandene er små. Det er dermed lettere å flytte et sengetun, eller en gruppe med senger, fra en avdeling til en annen enn på de tradisjonelle sykehusene.

Stridsøksa er lagt ned

Ser løsningen i bedre samarbeid med kommunene

For å løse problemet vil de også prøve å forebygge innleggelser. Det kan for eksempel bli aktuelt å lære opp ansatte i den kommunale helsetjenesten for at de kan behandle enkelte pasienter hjemme eller på en av kommunens egne institusjoner.

– Vi må også samarbeide bedre med kommunen om de pasientene som er utskrivningsklare. For eksempel ved å spørre hva vi kan gjøre for at de skal bli i stand til å ta seg av pasientene etter at de er ferdig behandlet her.

– Hvis vi også klarer å redusere liggetida med 0,3 prosent, blir det plass til alle pasienter på pasientrommene, sier Bjørn Hødal.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy