Ny bok om statlig økonomi

Tror du økonomi er komplisert og vanskelig? Denne boka skal gi tillitsvalgte en aha-opplevelse, håper forfatteren

ØKONOMIEKSPERT: Bjørn Kristian Rudaa har er nå på markedet med en ny bok om statlig økonomi.

ØKONOMIEKSPERT: Bjørn Kristian Rudaa har er nå på markedet med en ny bok om statlig økonomi.

Per Flakstad

Boka om statlig økonomi er både et hjelpemiddel for tillitsvalgte og den gir kunnskap om økonomiske sammenhenger i samfunnet.

2018062209494320180622104637

per.flakstad@fagbladet.no

For snart fire år siden lanserte Fagforbundets økonomiekspert Bjørn Kristian Rudaa en bok om kommuneøkonomi. Mange spurte om han også kunne skrive en om statlig økonomi og nå blir boka lansert.

Nyttig hjelpemiddel

Rudaa mener boka kan bli et nyttig hjelpemiddel for tillitsvalgte, men at den med fordel også kan leses av arbeidsgivere og ansattes representanter i styrene til statlige virksomheter.

I tillegg til å være en verktøy for tillitsvalgte, har boka også et eget kapittel som tar for seg med overordnede økonomiske sammenhenger, noe som vil gi leseren en mer generell samfunnsøkonomisk forståelse.

– Målet er at boka både skal gi kunnskap og brukes i en praktisk arbeidshverdag i drøftinger mellom ansatte og ledelse, sier Rudaa.

Fagforbundets økonom slakter Virke-rapport

Medbestemmelse

Boka er lagt opp som et oppslagsverk der alle kapitler starter med et spørsmål som drøftes og besvares i teksten.

Den tar blant annet for seg hvordan tillitsvalgte og ansatte kan ha en aktiv hånd på rattet i statlig økonomistyring. Den behandler ulike drøftinger i forhold til for eksempel budsjett, bruk av bemanningsbyråer og offentlige anskaffelser.

Hovedvekten er lagt på budsjettering og regnskap, men boka forteller også om andre styringsverktøy som tillitsvalgte må forholde seg til.

Nye styringstrender

Den omtaler også nye styringstrender i offentlig sektor som konkurranseutsetting, selskapsorganisering av statlige virksomheter og innføring av nye finansieringsmodeller som kan få konsekvenser for statlige ansatte eller ansatte i virksomheter som er skilt ut som egne selskaper.

Statlige helseforetak er viet et helt eget kapittel.

Tjenestepensjon

I tillegg har Rudaa fått med et eget kapittel om offentlig tjenestepensjon. Der skriver han blant annet om hva det betyr for pensjonen at offentlige tjenester blir konkurranseutsatt, og om hva den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon innebærer for de ansatte.

Boka avsluttes med kapitler om produktivitet – drives det offentlig Norge på en effektiv måte? I tillegg kan du lære om statsbudsjett, samfunnsøkonomi og om inntekts- og pengepolitikk.

Boka avsluttes med kapitler om produktivitet – drives det offentlig Norge på en effektiv måte?

– Solberg-regjeringen har vært veldig opptatt av produktivitet og effektivitet i offentlig sektor. Blant annet er det satt ned en egen produktivitetskommisjon. Derfor syntes jeg det var riktig å problematisere dette, og det har jeg gjort flere steder i boka, forteller Rudaa.

Et siste kapittel handler om statsbudsjett, samfunnsøkonomi og om inntekts- og pengepolitikk.

Her har de ansatte størst innflytelse

– Økonomi er ikke så vanskelig

– Jeg har forsøkt å gjøre stoffet så pedagogisk og lettlest som mulig. I den grad boka skal gi tillitsvalgte og ledere en aha-opplevelse, så håper jeg den opplevelsen består i at de sitter igjen med følelsen av at statlig økonomi faktisk ikke er så komplisert og vanskelig som mange tror, sier Bjørn Kristian Rudaa.

Har vi råd til sekstimersdagen?

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy