Kjempet gjennom to rettssaker

Zohreh fikk fast jobb etter 14 år

ENDELIG FAST ANSATT: Zohreh Mirhosseini fikk medhold i lagmannsretten.

ENDELIG FAST ANSATT: Zohreh Mirhosseini fikk medhold i lagmannsretten.

Alfred Aase, Haugesunds Avis

– Jeg mente jeg det var min plikt å stå på, sier Zohreh Mirhosseini.

2017031411544920170426164659

kathrine.geard@fagbladet.no

– Jeg er kjempefornøyd. Nå er jeg bare glad og takknemlig, sier Zohreh Mirhosseini til Fagbladet.

Hun roser Fagforbundets plasstillitsvalgte, Mette Ask, og advokaten Merete Akerø, for all hjelp og støtte underveis.

– De gikk gjennom saken, var veldig positive og ga meg informasjon og motivasjon. Det er veldig viktig å få god hjelp i en slik sak, sier Mirhosseini, som ikke legger skjul på at det har vært et tøft løp.

– Jeg følte saken som stressende, men jeg visste den kunne bli til stor hjelp for mange. Derfor mente jeg det var min plikt å stå på.

Her fikk alle vikarene fast jobb

Lærer i morsmål

Mirhosseini har vært brukt som morsmålslærer i språkene farsi og dari i Karmøy kommune siden 2001. Ettersom hun i juni 2014 hadde vært sammenhengende ansatt som morsmålslærer i fire år som følge av årlige ansettelser i diverse vikariater av ulik stillingsstørrelse, fremmet Fagforbundet på hennes vegne krav om fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven.

Men kravet ble avslått. Kommunen viste blant annet til at hun hadde hatt et opphold i ansettelsesforholdet og at hun ikke oppfylte kompetansekravet for morsmålslærere i gjeldende opplæringsforskrift. Det ble også anført at opplæringsloven som særlov måtte gå foran arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser.

– Det er riktig at jeg ikke har norske papirer på min kompetanse. Men jeg har mangeårig bakgrunn som lærer i Iran, forklarer hun.

Monica har jobbet over 800 timer ekstra etter avslag om større stilling

Mange oppgaver

Mirhosseini har også arbeidet for kommunen som tolk, kursholder og miljøarbeider, og det ble understreket overfor retten at hun var villig til å gjøre annet arbeid når behovet for morsmålsundervisning ble mindre.

Hvorfor tjener Vigdis 56.000 kroner mer enn Ina?

Tapte først

Men kommunen fikk medhold i Haugland tingrett i juni 2016, og saken ble anket til Gulating lagmannsrett. I ankeforhandlingene viste Mirhosseinis advokater til at det kreves tungtveiende hensyn for at en arbeidsgiver skal kunne motsette seg fast ansettelse etter så mange år, og at også fast ansettelse følger av 4-års regelen i arbeidsmiljøloven. Kravet om fast ansettelse gjaldt i kommunen, men ikke spesifikt som morsmålslærer.

Hjalp Orange-vikarer til fast jobb

Fikk erstatning

Denne gangen fikk Mirhosseini og Fagforbundet medhold. Flertallet i lagmannsretten mente hennes meget langvarige forhold til Karmøy kommune i realiteten måtte anses som sammenhengende, selv om det er noen få og kortvarige opphold. Dessuten la retten til grunn at det også for midlertidige ansatte etter opplæringsloven kan bestemmes at man skal ansees som fast ansatt, selv om man ikke oppfyller kompetansekravene. I tillegg til at retten mente hun var fast ansatt i kommunen får Mirhosseini 319.380 kroner i erstatning for lidd økonomisk tap, som følge av at kommunen ikke aksepterte kravet om fast ansettelse i 2014. Kommunen har nå godtatt dommen og den er dermed rettskraftig.

Også Danuta fikk fast jobb etter 14 år

Viktig dom

– Vi er veldig fornøyde med denne dommen. Dette er nybrottsarbeid som vil få betydning for lignende tilfeller, sier Hallfrid Kristoffersen i Fagforbundets kompetansesenter i Stavanger. Hun peker på at de har hatt flere saker der forholdet mellom opplæringsloven og arbeidsmiljøloven har stått sentralt.

Lagmannsretten bemerker at på kort sikt vil Mirhosseinis arbeidssted forbli innenfor skolesektoren, men at hun i framtida kan utføre annet arbeid for kommunen. For eksempel assistentoppgaver i skole og SFO i tillegg til oppgaver hun tidligere har utført som tolk, kursholder og miljøarbeider. Zohreh Mirhosseini har ikke rukket å feire ennå. Kommunen ville møte henne for blant annet å diskutere framtidige arbeidsoppgaver.

– Så det er litt travelt framover. Men jeg skal feire seinere, selvfølgelig.

Bred motstand i Stortinget mot arbeidskontrakter på null prosent

Lars Magnus måtte betale 3000 kroner for å komme på jobbintervju

Snart over for Orange Helse i Bergen

– Jeg følte saken som stressende, men jeg visste den kunne bli til stor hjelp for mange. Derfor mente jeg det var min plikt å stå på.

Zohreh Mirhosseini

MEST LEST:

Colourbox

Fagforbundet: Disse må prioriteres i årets lønnsoppgjør

SPENTE PÅ DOMMEN: Camilla Røysland, Gunn-Evelyn Kristensen og Anna Ghazaryan ble oppsagt og gikk til sak for å få beholde jobbene sine. Det siste Fagforbundet-medlemmet som er med på søksmålet var ikke til stede da bildet ble tatt.

SPENTE PÅ DOMMEN: Camilla Røysland, Gunn-Evelyn Kristensen og Anna Ghazaryan ble oppsagt og gikk til sak for å få beholde jobbene sine. Det siste Fagforbundet-medlemmet som er med på søksmålet var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bjørn Kristian Rudaa, Fagforbundet

Kommune sa opp helsefagarbeidere og søkte etter sykepleiere: Nå slåss de for jobbene i retten

GLEMMER IKKE: Ambulansefagarbeiderne Jean-René Ylönen (t.v.) og Espen Munthe-Kaas (t.h.) hadde nattevakt på Ullevål sykehus i Oslo da Gjerdrum-alarmen gikk. Her med sjefen Roar Blyverket (foran), som var operativ leder for helsepersonellet på stedet.

GLEMMER IKKE: Ambulansefagarbeiderne Jean-René Ylönen (t.v.) og Espen Munthe-Kaas (t.h.) hadde nattevakt på Ullevål sykehus i Oslo da Gjerdrum-alarmen gikk. Her med sjefen Roar Blyverket (foran), som var operativ leder for helsepersonellet på stedet.

Anita Arntzen

Rapport fra ambulansen: – Jeg har aldri sett folk slik – så redde, apatiske, nedkjølte og iskalde

ADVARSEL: Forskeren og forfatteren Jonathan Neale (72) innledet på Broen til fremtiden-konferansen torsdag, og sa at koronapandemien er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli. (Arkivfoto)

ADVARSEL: Forskeren og forfatteren Jonathan Neale (72) innledet på Broen til fremtiden-konferansen torsdag, og sa at koronapandemien er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli. (Arkivfoto)

Per Flakstad

Koronakrisen er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli, mener forsker Jonathan Neale

INN I DET UKJENTE: I tillegg til at det hastet å drive redningsarbeid, hastet det å sikre stedet så redningsarbeiderne ikke risikerte å bli ofre for raset selv.

INN I DET UKJENTE: I tillegg til at det hastet å drive redningsarbeid, hastet det å sikre stedet så redningsarbeiderne ikke risikerte å bli ofre for raset selv.

Ola Tangen/Oslo brann og redningsvesen

Etter leirskredet: Utrykningsledelsen måtte beordre redningsarbeidere til å ta pauser

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Colourbox.com

Helsepersonell blir mest smittet av korona. Og en gruppe ligger på topp

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy