Gjentatte varsler om dårlig omsorg på privat omsorgsbolig opprører rødgrønne politikere. Frp har ingen kommentar til saken

FriFagbevegelse avdekket forrige uke at sykepleiere varslet flere ganger om manglende sårstell – etter at det ble oppdaget larver i en av beboernes sår grunnet manglende sårstell. Dette skjedde på Skoggata bo- og servicesenter i Moss som velferdskonsernet Norlandia driver.

FriFagbevegelse avdekket forrige uke at sykepleiere varslet flere ganger om manglende sårstell – etter at det ble oppdaget larver i en av beboernes sår grunnet manglende sårstell. Dette skjedde på Skoggata bo- og servicesenter i Moss som velferdskonsernet Norlandia driver.

Øystein Windstad

Sykepleiere varslet om manglende sårstell hos pasienter i omsorgsboligen velferdskonsernet Norlandia driver i Moss. Frp-statssekretær hos eldreministeren: Dette får Moss kommune svare på.

2018032112124120180321120831

yngvil@lomedia.no

FriFagbevegelse avdekket forrige uke at sykepleiere varslet flere ganger om manglende sårstell – etter at det ble oppdaget larver i en av beboernes sår på grunn av manglende sårstell. Dette skjedde på Skoggata bo- og servicesenter i Moss som velferdskonsernet Norlandia driver.

Her er varslene fra omsorgsboligen der pasient fikk levende fluelarver i sårene

Ap og Rødt er rystet

Arbeiderpartiet og Rødt er rystet og opprørt over det som kom fram i varslene FriFagbevegelse avdekket forrige uke.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, opplever det som «rystende å høre historier om mennesker som ikke får den behandling og pleie de skulle hatt.»

I varslene beskriver sykepleiere på Skoggata sin fortvilelse over at det er så mange dårlige pasienter i omsorgsboligen at de ikke har tid til å gjøre alt de skal. Sykepleierne varslet om at de var for få til å gjøre alle oppgavene sine.

Det var like mange sykepleiere ansatt på Skoggata i slutten av 2017 som det var da omsorgsboligen åpnet i 2013: sju årsverk. Det er samme antall som da larvene ble oppdaget i 2016.

«Vi mener at bemanning og kompetanse er tilstrekkelig», skrev Norlandia-direktør Riikka Aubert i et brev til Moss kommune 16. oktober 2017.

– Mener du at Norlandia tar sykepleiernes varsler på alvor?

«Her må de lytte til dem som «har skoen på» og som opplever at de ikke strekker til. Hvis det er så stor avstand mellom ledelsen og de ansattes virkelighetsoppfatning, blir det pasientene som lider under det», svarer stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol på e-post til FriFagbevegelse.

Fem spørsmål og svar om «slitertillegget» og ny offentlig tjenestepensjon

Kutter ut Norlandia

Byrådet i Moss – Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti med Rødt som støtteparti – bestemte på sensommeren i fjor at den privatiserte omsorgsboligen i Skoggata i Moss skal tilbake til kommunal drift, fra neste år. Det samme skjer med sykehjemmet i byen som Norlandia også driver. Det rødgrønne byrådet ønsker ikke at kommersielle selskaper skal drive verken sykehjem eller omsorgsboliger i kommunen.

Norlandias landdirektør for eldreomsorg, Riikka Aubert, ønsker ikke å svare på noen av spørsmålene våre til det som avdekkes i dokumentene FriFagbevegelse nå har fått tilgang til. Grunnen hun oppgir er at Fylkesmannen ikke har konkludert i tilsynssaken. Se kommentaren fra Norlandia nederst i saken.

Etter at FriFagbevegelse og Fagbladet i fjor omtalte saken om fluelarvene, uttalte Aubert at Nordlandia hadde gått igjennom saken og ikke funnet kritikkverdige forhold eller mangelfull pleie. Les et tidligere intervju med Norlandia-direktøren her.

Er du offentlig ansatt? Så mye har du allerede fått i lønnsøkning før forhandlingene har startet

Rødt takker sykepleierne

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, retter en takk til sykepleierne på Skoggata.

«På tross av lav bemanning forsøker de å gjøre jobben sin på best mulig måte og varsler om de alvorlige forholda på Norlandia Skoggata», skriver han i en e-post til FriFagbevegelse.

Han mener varslene viser at Norlandia ikke klarer å rette opp og heve kvaliteten.

«Særlig opprørende er det å tenke på at eierne tjener penger her samtidig som pasientene ikke får hjelpen de trenger. Fellesskapet har satt av penger for at vi skal ta vare på de eldre blant oss. Vi kan ikke akseptere at eierne tjener seg rike på bekostning av pleie til pasientene. Derfor må Norlandia og andre kommersielle må ut av velferden», mener Moxnes.

Mer til pensjon når kommunen driver stedet

Rådmannen i Moss fikk i oppgave å regne ut hva det vil koste kommunen å drive Skoggata bo- og servicesenter når kommunen overtar neste år. Høsten 2017 ble det klart at det ikke blir dyrere med kommunal drift og det samme antall ansatte som til sammen utgjør 32 årsverk. Det er på tross av at kommunen vil bruke mer penger på de ansattes pensjon enn det Norlandia gjør.

«Beregningen viser at kommunal drift kan ivaretas innenfor budsjettet på 26,2 millioner kroner inkludert økte pensjonskostnader», heter det i et internt notat fra Moss kommune fra november i fjor.

LO vil sikre sliterne en bedre pensjon. Her er alle kravene fra LO i årets lønnsoppgjør

Bjørnar Moxnes mener det betyr at «penger som kunne gått til skikkelig pensjon for de ansatte, lenge har endt helt andre steder. Noe av det trolig i lommene til eierne. Heldigvis blir det nå en slutt på det», mener han.

Frp vil ikke kommentere

FriFagbevegelse spør Line Miriam Sandberg (Frp), statssekretær for eldreministeren, hvordan hun reagerer på varslene fra sykepleiere i omsorgsboligen i Moss. Sandberg svarer at Moss kommune har ansvaret for at innbyggerne får forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at kommunen derfor må svare på spørsmål om dette.

«Sånn som saken fremstår i media, er jeg glad for at tilsynsmyndighetene nå ser på saken», skriver Sandberg i en e-post til FriFagbevegelse.

Norlandia beklager igjen på det sterkeste

FriFagbevegelse har forelagt uttalelsene til Aps Kjerkol og Rødts Moxnes for Norlandia-direktør Riikka Aubert. Hun ønsker ikke å kommentere disse, men vil si dette:

«Vi har forståelse for at det som omtales i saksunderlaget oversendt Fylkesmannen, og som fant sted i 2016 og inn i 2017, fremdeles engasjerer. Vi vil igjen beklage det som skjedde på det sterkeste. Fra høsten 2017 har vi hatt ett fokus, og det er å sørge for at vi gjør det vi kan for å unngå at noe tilsvarende inntreffer igjen.

I den forbindelse har vi jobbet målrettet og kontinuerlig med kvalitetsforbedringsarbeidet ved Skoggata. Det er blant annet iverksatt tiltak for å bidra til økt kompetanse for ledere og ansatte, og for å høyne kunnskap og kvalitet rundt hendelsesbehandling, dokumentasjon og rapportering.

Som kjent er det slik at saken nå ligger til behandling hos Fylkesmannen. Vi har oversendt all dokumentasjon slik at de som ansvarlig organ kan vurdere alle relevante forhold rundt de aktuelle hendelsene, og utarbeide en rapport hvor de vil presentere sin konklusjon. Ettersom dette arbeidet nå pågår, ønsker vi ikke å gå i detalj og kommentere noe som er relatert til dette før Fylkesmannen har fått utført sitt arbeide og ferdigstilt sin rapport», skriver Norlandia-direktør Riikka Aubert i en e-post til FriFagbevegelse.

LES OGSÅ DISSE SAKENE:

Åge fikk levende fluelarver i såret på Norlandia-omsorgssenter

Moss kommune vil avslutte Norlandia-avtale etter avsløringer

ALS-rammede Berit Tellmann må ha respirator for å leve. To ganger er den livsviktige kanylen dratt ut ved uhell.

Moss kommune forlenger kontrakten med Norlandia

Mor lå alene på rommet med store smerter, men fikk ikke hjelp

Norlandia sender Åge-saken til Helsetilsynet

Åge ble fratatt sjansen til vellykket gjenopplivning

Erna skrøt av privat omsorgsbolig – men er taus etter skandalen hvor pasient fikk larver i såret

Politikere i Moss fortviler etter larve-skandalen: – Jeg ble rasende

– Siv Jensen så bare fasaden, mens vi visste hvordan det virkelig var

DETTE ER NORLANDIA-SAKEN

• 24. august 2017: FriFagbevegelse og Fagbladet avslører at en pasient på Skoggata bo- og servicesenter i Moss hadde fått så dårlig sårstell av Norlandia at han fikk fluelarver i sårene sine. Det skjedde i oktober 2016.

• Først etter at FriFagbevegelse og Fagbladet publiserte historien om Åge Kristiansen varslet Norlandia Moss kommune om dette.

• Noen dager etter at larvene ble oppdaget, fikk den diabetessyke mannen pustevansker og hjertestans. Da ga sykepleierne på Skoggata opp å redde ham etter 6 minutter, selv om hjertet fortsatt slo. Og de lot ham ligge igjen alene, ifølge ambulansepersonellet som fant ham.

• 30. august 2017: Pårørende til en annen tidligere pasient på Skoggata står fram og forteller at deres syke og pleietrengende mor lå alene på rommet med store smerter uten å få hjelp.

• 31. august 2017: Norsk Sykepleierforbund i Østfold anmoder Fylkesmannen i Østfold å starte tilsyn på Skoggata. De har fått varsler fra sine medlemmer om at det er for få sykepleiere.

• 5. september 2017: Fylkeslegen hos Fylkesmannen i Østfold åpner tilsynssak for å sjekke om behandlingen Norlandia ga Kristiansen var forsvarlig.

• 9. september 2017: En pasient med en livstruende muskelsvinnsykdom og hennes verge står fram i Fagbladet og forteller om knappe ressurser, manglende kompetanse og systematisk rutinesvikt på Skoggata. Norlandia varslet ikke Moss kommune om livstruende hendelser som skjedde med pasienten.

• 21. september 2017: Det blir rødgrønt flertall i Moss kommunestyre etter at De Grønne inngår samarbeidsavtale med Ap, SV og Rødt. De varsler at det er slutt på kommersiell drift av sykehjem og omsorgssentre i byen.

• 25. september 2017: Fylkeslegen i Østfold opplyser at Fylkesmannen har åpnet tilsyn i tre klager på Norlandia Skoggata som de vil vurdere samlet. Den ene saken gjelder Åge Kristiansen.

• Mars 2018: Fylkesmannen har ennå ikke avsluttet tilsynet hos Norlandia Skoggata.

• Moss kommune ville sjekke om Norlandia hadde brutt kontrakten med dem. Moss kommune fikk saken vurdert av KS advokat. KS anbefalte Moss kommune å avvente Fylkesmannens vurdering av saken før kommunen selv konkluderer.

Kilder: FriFagbevegelse, Fagbladet, Moss kommune og Fylkesmannen i Østfold.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy