JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sykehuskonferansen 2024

Oppgavedeling i sykehus: Dette gir suksess  

Hanna Løyland presenterte rapporten som viuser suksess med oppgavedeling.

Hanna Løyland presenterte rapporten som viuser suksess med oppgavedeling.

Kathrine Geard

En fersk rapport lister opp suksessfaktorer og hinder for oppgavedeling i sykehus. Manglende kjennskap til andre yrkesgruppers kompetanse, er en av barrierene. 

2024030514543520240307095433

vigdis.alver@fagbladet.no

kathrine.geard@fagbladet.no

En kartleggingsrapport som tirsdag ble presentert på Sykehuskonferansen 2024 i Drammen, tar for seg erfaringer med oppgavedeling på sykehus konsentrert rundt tre yrkesgrupper: Portører, helsesekretærer og apotekteknikere.  

Flere sykehus har en god stund jobbet med å tenke nytt rundt hvilke yrkesgrupper som kan utføre ulike oppgaver. Bakgrunnen er den varslede og pågående mangelen på helsepersonell.

Avlaster sykepleierne: Her tar portørene blodprøver og sorterer medisiner

Helsepersonellkommisjonen konkluderte i fjor høst med at tilgangen på helsepersonell vil være den største begrensingen framover, og et politisk spørsmål er hvordan denne utfordringen skal møtes. 

Oppgavedeling er et sentralt tema på den to dager lange Sykehuskonferansen.

Fagforbundet og Spekter har samarbeidet om den nye rapporten «Erfaringer med oppgavedeling: Portører, apotekteknikere og helsesekretærer i sykehus og apotek» som er utarbeidet av Oslo Economics. Analyseselskapets Hanna Løyland presenterte den på Fagforbundets konferanse.

– Det er store bemanningsutfordringer, og økt bemanning er ikke løsningen. Det må tenkes nytt på hvem som gjør hvilke oppgaver i sykehus, konstaterer Løyland. 

Kathrine Geard

Involvering og rolleforståelse

I den nye rapporten pekes det på flere suksessfaktorer for å lykkes med oppgavedeling:  

• Tilstrekkelig forankring og involvering av tillitsvalgte og ledere. 

• Tydelig ansvarsfordeling og rolleforståelse.

• Evaluering og tilstrekkelig læring.

• Ansatte må være personlig egnet og motiverte for oppgavene.

• Det må være retningslinjer for hvordan oppgavedelingen skal skje.

LES OGSÅ: Slik fikk de fart på oppgavedeling fra sykepleier til helsefagarbeider

Rapporten trekker også fram fra hinder som kan stikke kjepper i hjulene for en oppgavedeling:

• Små og oppdelte arbeidsoppgaver som virker som om de ikke er verdt å overføre til andre.

• Ledere og ansatte undervurderer gevinsten ved å overføre oppgaver til andre yrkesgrupper.

• Silotankegang kan gjøre at ressursene ikke brukes hensiktsmessig på tvers av avdelinger.

• Manglende kunnskap om andre yrkesgruppers kompetanse.

• Usikkerhet rundt juridiske spørsmål tilknyttet nye måter å jobbe på.

– Vanskelig for mange

Leder for seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Luther, trekker fram partssamarbeidet som den viktigste faktoren for å lykkes med oppgavedeling.

– Godt samarbeid og at man faktisk får erfaring med hvordan ulike yrkesgrupper med opplæring kan løse oppgavene. Det å gjøre forsøk og vise fram tydelige og gode resultater av hvordan oppgavedeling i praksis kan fungere, er viktig, mener Luther.

Hun trekker også fram at det viktig å gi yrkesgrupper anerkjennelse på at de kan gjøre oppgaver utover det de vanligvis har gjort. Fordi grunnopplæringen til de fleste er ofte mer omfattende enn det de jobber med. 

Fagforbund-topp: – Fra mitt ståsted er grunnlaget for å si at vi har sykepleiermangel svakt

Luther mener den viktigste barrieren er at man er nødt til å tenke litt utenfor boksen. 

– Helsevesenet er veldig opptatt av tradisjoner. Her må man tenke og se at det er flere yrkesgrupper som kan løse ulike oppgaver. Det å endre praksis er vanskelig for mange, men når det faktisk skjer, er det viktig.

– Det å endre praksis er vanskelig for mange, men når det faktisk skjer, er det viktig, sier Iren Luther.

– Det å endre praksis er vanskelig for mange, men når det faktisk skjer, er det viktig, sier Iren Luther.

Kathrine Geard

Nye oppgaver

Oppgavedeling i sykehus har så langt ført til at flere portører, helsesekretærer og apotekteknikere har fått utvidede og nye oppgaver, og rapporten viser til flere eksempler på dette. Hanna Løyland fra Oslo Economics trakk blant annet fram dette for en fullsatt konferansesal i Drammen:  

• Portør-elever og portører ved Stavanger universitetssykehus har fått arbeidsoppgaver som vanligvis utføres av sykepleiere og helsefagarbeidere. Portør-elevene har bidratt til avlastning av disse personellgruppene, ifølge rapporten.

• På Ahus har helsesekretærer kommet inn på mottaket på kvinneklinikken og har fått mer pasientnære oppgaver og mer administrative oppgaver. Erfaringene viser så langt ifølge rapporten at dette betyr en avlastning for både jordmødre og sykepleiere. Det har også blant annet bidratt til å effektivisere prosesser og et godt arbeidsmiljø, ifølge erfaringene som det vises til. 

Fagbladet har tidligere skrevet om nye oppgaver for helsesekretærer ved kvinneklinikken ved Ahus: 

Jordmormangel ga nye muligheter: Helsesekretær Mehrun stortrives med pasientene i drømmejobben

Dybdeintervjuer

I arbeidet med kartleggingsrapporten er det dybdeintervjuet 31 informanter med erfaring fra oppgavedeling som involverer portører, apotekteknikere eller helsesekretærer.

Det er også blant annet innhentet statistikk på antall avtalte årsverk for apotekteknikere og helsesekretærer sett opp mot andre yrkesgrupper i helse- og omsorgssektoren, og også tillitsvalgte og ledelse er snakket med. 

Fagforbundets leder Mette Nord peker på det positive rapporten viser om oppgavedeling når det gjelder trygge pasientforløp, gode arbeidsplasser og dessuten en fornuftig og rasjonell arbeidsdeling. 

Nord er stolt av det gode samarbeidet mellom Fagforbundet og Spekter i forbindelse med rapporten:

– Vi har sittet i førersetet, og vi har vært i forkant. Så da helsepersonellkommisjonen kom, kunne vi kjenne oss igjen.

Årets arbeidsgiver fikk pris for arbeid med oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy