JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tapte søksmål – slo seg konkurs

Revisor undersøker stor omsorgskonkurs: Salget av eiendommer skal granskes

Lasse Sandnes (t.v), daglig leder og medeier i Baos AS, advokatene Ragnhild K. Berdal og Marianne Kartum fra Simonsen Vogt Wiig i retten under søksmålet fra de tidligere ansatte i Baos AS.

Lasse Sandnes (t.v), daglig leder og medeier i Baos AS, advokatene Ragnhild K. Berdal og Marianne Kartum fra Simonsen Vogt Wiig i retten under søksmålet fra de tidligere ansatte i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Bostyrer Andreas S. Christensen har levert sine foreløpige innberetning etter Baos-konkursen.

2020082110462420200821104723

baj@fagbladet.no

I desember i fjor seiret sju konsulenter over den omstridte omsorgsaktøren Baos AS. Drammen tingrett slo fast at de hadde krav på fast ansettelse og ble tilkjent over tre millioner kroner i etterbetalt lønn i tillegg til saksomkostninger, totalt 5,5 millioner kroner.

Saken ble i utgangspunktet anket av Baos og nye forhandlinger var berammet til september, men allerede i juli slo selskapet seg konkurs.

Dømt til å betale millioner etter søksmål – så slo velferdsselskapet seg konkurs

Foreløpig rapport

Advokat Andreas S. Christensen ble utnevnt som bostyrer, og nå er hans foreløpige innberetning klar. Her kan man blant annet lese at Baos, ifølge oppbudsbegjæringen, hadde en samlet gjeld på 12 millioner kroner, mens de samlede verdiene var på 9 millioner kroner.

{f1}

Kort tid etter konkursåpning tok bostyrer kontakt med diverse aktører i samme marked som Baos AS. Her ble det informerte om konkursåpningen og muligheten for salg av eiendeler.

1. juli ble det inngått avtale med Omsorgspartner AS om salg av driftsløsøre, forbruksmateriell, varelager og inventar som befant seg i selskapets to omsorgsboliger. Kjøpesummen var en halv million kroner.

Om avtalen kan man lese:

«Videre forpliktet Omsorgspartner AS seg til å gi tilbud om ansettelse til samtlige av Baos AS faste ansatte som kan gå inn i turnus innen 02.07.20, en tidsbegrenset ansettelse i Omsorgspartner AS eller selskap kontrollert av Omsorgspartner AS for seks måneder.»

Omsorgspartner AS er en del av samme konsern som Jabe Eiendom AS, selskapet som kjøpte Omsorgsbolig Eiendom AS tre dager før Baos slo seg konkurs. Omsorgsbolig Eiendom var også eid av Baos-gründerne Anita Hafrom og Lasse Sandnes.

«Det ble i avtalen om virksomhetsoverdragelse presisert at Omsorgspartner AS forplikter å sikre forsvarlig drift av Baos AS sine helse- og omsorgstjenester fra overdragelsestidspunktet 02.07.20. Omsorgspartner AS overtok i den forbindelse ethvert ansvar overfor brukere/beboere, pårørende og oppdragsgivere (kommuner, bydeler m.v) fra og med overdragelsestidspunktet.»

Vil granske eiendomskjøp nærmere

Der Baos driftet omsorgsboligene, ble eiendommene eid av Omsorgsbolig Eiendom AS. Begge selskapene ble eid av S & H Drift AS, et tredje selskap eid av Hafrom og Sandnes. Hjemmelen til disse eiendommene ble overført fra Baos til Omsorgsbolig eiendom 17. januar 2020. Altså kort tid etter den knusende dommen i Drammen tingrett.

«Det er opplyst at det ble foretatt taksering av eiendommene før salget, og at verdien ble bestemt på bakgrunn av den høyeste verdivurderingen i takstene. Bostyrer har foreløpig ikke mottatt takstene. Bostyrer vil i den videre bobehandlingen granske denne transaksjonen.»

Omsorgsbolig Eiendom AS ble senere solgt til Jabe Eiendom. Salget skjedde kun tre dager før Baos ble slått konkurs.

Bostyrer Andreas S. Christensen har hentet inn en egen revisor for å gå konkursen nærmere etter i sømmene.

«Bostyrer vil i den videre bobehandlingen gjennomgå transaksjoner på selskapets konto, samt selskapets regnskap for videre vurdering av eventuelle omstøtelige forhold. Bostyrer vil i dette arbeidet blant annet samarbeide med borevisor.»

– Det er for å gjennomføre en grundig gjennomgang og gransking av selskapets virksomhet før konkursen, sier bostyrer til Fagbladet.

– Stor offentlig interesse

Ifølge Christensen er borevisor noe man vanligvis bare henter inn i store, kompliserte saker. Konkursboet etter Baos har derimot midlene som skal til, samt stor offentlig interesse som gjør dette grepet nødvendig.

Det er også naturlig at revisjonen starter med de største transaksjonene i selskapet uten at man mistenker noe konkret, forklarer Christensen.

– Men det ligger jo i kortene at vi skal undersøke forhold som tidligere har fremkommet i media og under rettsprosesser, men det er som sagt en full gjennomgang, sier han.

– Helt konkret – skal salget av Omsorgsbolig Eiendom gjennomgås?

– Blant annet. Vi vil se på alle transaksjoner, men det er naturlig å se på de mest vesentlige og avgjørende transaksjonene først, sier Christensen.

Revisjonen kan føre til krav om omstøtelse av transaksjoner:

– En transaksjon kan være omstøtelig selv om den rettslig sett var gyldig på ordinære vilkår. Det er spesielle regler som gjør at transaksjonene i perioden før konkurs kan rammes av omstøtelsesreglene. Da gjennomgår vi blant annet hvilke verdier er lagt til grunn og når er ting betalt, slik at det blir en vurdering om dette regelverket kommer til anvendelse eller ikke, forklarer Christensen.

Bostyrer understreker i innberetningen at bobehandlingen fortsatt er i startfasen og at det ikke er konkludert vedrørende mulige straffbare forhold.

– Det er viktig å si at det er for tidlig å konkludere. Det er for tidlig at boet skal komme med kritikk. Det er det ikke grunnlag for ennå, avslutter Christensen.

Har intet å skjule

Styreleder Christian Kjeldstad i Baos AS har lest bostyrers rapport og mener situasjonen er oppsummert på en ryddig og fin måte. Kjeldstad har ingenting imot at konkursen granskes nærmere av en ny revisor ettersom selskapet ikke har noe å skjule.

– At man vil gå gjennom alt en gang til, er bare veldig betryggende, sier Christian Kjeldstad.

– At man vil gå gjennom alt en gang til, er bare veldig betryggende, sier Christian Kjeldstad.

Bjørn A. Grimstad

– Selskapet har hatt høy omsetning med mange ansatte, og det er vanlig å sette inn borevisor i slike store konkurser, sier Kjeldstad.

Ettersom boet har mye penger, forventer styreleder også at det blir utbetalt en dividende til uprioriterte krav.

Kjeldstad ønsker likevel å påpeke enkelte feil:

– Omsorgsbolig Eiendom, som er et søsterselskap av Baos, kjøpte tre av fire eiendommer i 2011, mens en eiendom ble solgt i mai i fjor og tinglyst i januar i år. Det var aksjeselskapet som i juni ble solgt til Jabe Eiendom, forklarer han.

De omtalte takseringene bostyrer etterspør, ligger derimot i regnskapet:

– Det ble tatt to takster i april 2019 der vi la til grunn den høyeste av de to. Omsorgsbolig Eiendom AS har betalt krone for krone i henhold til takstene, forklarer Kjeldstad.

Styreleder har liten tro på at en ny runde med revisor vil avdekke noen feil:

– Første revisor har ikke funnet noe, og vi tror ikke vi har gjort noe feil, sier han og legger muntert til:

– Vi er overhodet ikke bekymret. I denne saken veldig trygg på at vi har gjort alt riktig. At man vil gå gjennom alt en gang til, er bare veldig betryggende, sier Christian Kjeldstad.

Fulgt saken tett

Fagbladet har tidligere fortalt hvordan varslere mener eierne tappet selskapet for millioner av kroner, samtidig som de bevilget seg en årslønn på opp mot to millioner kroner.

I årene 2011, 2016 og 2018 ble det totalt tatt ut 10 millioner kroner i utbytte.

I 2015 hadde Baos sparepenger og en egenkapital på 23 millioner kroner. De to eierne sto i 2018 oppført i skattelistene med formuer på henholdsvis 17 og 20 millioner kroner.

Les flere saker om det konkursrammede omsorgsselskapet her:

Kjørte luksusbiler og hadde vaskehjelp, mens selskapet ble finansiert av det offentlige

Varsler: Slik fikk eierne ut mer penger

Krever fast jobb, pensjonsordning, feriepenger og overtidsbetaling

Derfor frykter BAOS konkurs

Ble Petter sykemeldt, fikk han ikke lønn. Derfor fortsatte han å jobbe

Nå kan Petter få fast jobb og millionutbetaling

BAOS vil anke milliondom

Dette er Baos

• Mellomstort velferdskonsern som drev omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede i Røyken

• Omsatte for 65 millioner kroner i 2018 og gikk 240.000 i minus.

• Ble startet i 2006 av vernepleierne Lasse Sandnes og Anita Hafrom som eide hver sin halvpart av selskapet

• Hadde brukere fra blant andre Drammen, Oslo og Lier kommune

• Fikk inntektene sine fra skattepenger ved kontrakter med kommuner og det offentlige

• Saksøkt av syv tidligere konsulenter som blant annet krevde faste ansettelser
• Tapte saken i Drammen tingrett i desmber i fjor, og varslet at de ville anke i januar

• Ble erklært konkurs i Asker og Bærum tingrett 29. juni med Andreas S. Christensen ble utnevnt som bostyrer
• På konkursåpningstidspunktet var det 107 ansatte i virksomheten
• Det er hittil mottatt 41 søknader om lønnsgarantidekning. Boet forventer flere søknader i tiden fremover

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy