Fikk ikke bedre arbeidsvilkår da hun gikk fra assistent til fagarbeider:

– Det er mange ressurser på skolen som ikke tas i bruk

Regjeringen: Barn og unge møter ansatte uten pedagogisk kompetanse

FYSISK: Anine Kopperud (51) er svært opptatt av fysisk aktivitet, og mener noe av det beste med jobben er å se barna få mestringsfølelse når de utfører noe fysisk.

FYSISK: Anine Kopperud (51) er svært opptatt av fysisk aktivitet, og mener noe av det beste med jobben er å se barna få mestringsfølelse når de utfører noe fysisk.

Werner Juvik

Barne- og ungdomsarbeider Anine Kopperud mener hun får for lite tid til planlegging og samarbeid med kolleger. – Vi må gjøre hverandre gode, sier hun.

2018071610370020180716141830

– Det er fagarbeidere og assistenter som bruker mest tid med barna

Anine Kopperud, barne- og ungdomsarbeider

hanna.skotheim@fagbladet.no

Latter og skrik fyller en robust gymsal ved Bjørnemyr skole på Nesodden. Midt i mengden av høylytte førsteklassinger, står en blond gutt med grønn genser og joggebukse. Han løfter hendene hit og dit før han sporadisk klapper dem sammen fra tid til annen. På munnen er det ingen bevegelse.

Barn med særskilte behov

På huk ved siden av sitter Anine Kopperud (51) og snakker rolig til ham. Hun er elevassistenten til William (7).

– Det er viktig å se ham, gi ham tid og føle på pulsen når han trenger pauser. Jeg jobber én til én med William når han trenger mer tid på det klassen går gjennom i fellesskap, sier Anine om hennes metoder med William, som er autist.

Anine har arbeidet med barn med særskilte behov i ti år. For å bedre egen arbeidssituasjon, valgte hun å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider etter at hun hadde jobbet i fire år som assistent.

For lite planlegging og samarbeid

Arbeidsvilkårene hun arbeidet under som assistent, ble derimot ikke noe bedre med mer utdanning.

– Jeg fikk høyere lønn og mer respekt for faget, men mer planleggingstid ble det for eksempel ikke.

Anine savner mer samarbeids- og planleggingstid med kollegaer. Assistenter og fagarbeidere som henne blir for lite prioritert av politikerne, mener hun.

– Selv om vi støtter og ser hverandre på spesialavdelingen, hadde arbeidsmiljøet vært mer tilfredsstillende hvis vi hadde hatt et sett med rammevilkår som ga alle ansatte nok tid til å samarbeide. Skal alle dra i samme retning, og gjøre hverandre gode, må vi få rammene til å gjennomføre det.

Slik tar du fagbrev på jobb med full lønn

Skolen doblet antall miljøterapeuter og miljøarbeidere

(Saken fortsetter etter bildet)

INKLUDERE- Lærerne i 1. klasse er flinke til å inkludere oss assistenter, og det er viktig. I noen klasserom sier man "god morgen" til læreren. Det bør man også si til assistentene i rommet, sier Anine Kopperud (51) som her støtter William (7) i undervisning.

INKLUDERE- Lærerne i 1. klasse er flinke til å inkludere oss assistenter, og det er viktig. I noen klasserom sier man "god morgen" til læreren. Det bør man også si til assistentene i rommet, sier Anine Kopperud (51) som her støtter William (7) i undervisning.

Werner Juvik

Relevante kurs og faglig påfyll

Etter å ha jobbet med barn med særskilte behov i flere år, har Anine observert at det er mange ressurser på skolen som ikke tas i bruk.

– Det snakkes hele tiden om kompetanseheving for lærerne. Hva med fagarbeiderne og assistentene? spør Anine.

Hun mener alle ansatte må få relevante kurs, faglig påfyll og inkluderes i relevante samarbeidsprogram med jevne mellomrom. Anine etterlyser også tydeligere kommuniserte forventninger og en overlappingsperiode til de som kommer ferske inn i en pedagogisk virksomhet.

Barnehagearbeider Sara (25) får ikke bli med på sjefenes lønnsfest

Møter ansatte med for lite kompetanse

Anine peker i arbeidsboka til William og viser tegn til at han skal finne en gjenstand med «B» i seg. «B», uttaler han og peker på riktig gjenstand. Anine løfter hånda, William gjør det samme og så gjør de en high five. Hver dag støtter hun William i undervisningen foruten de få timene spesialpedagogen har sammen med ham.

18. april sendte Kunnskapsdepartementet rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» på høring. I rapporten har en ekspertgruppe blant annet konkludert med at barn og unge møter ansatte uten eller med mangelfull pedagogisk kompetanse.

– Flere pedagoger i barnehagen vil ikke bety flere hender. Det vil bety færre

Vil ha plan for planlegging

Før høringsfristen i august skal ulike skoler komme med forslag til løsninger på hvordan det spesialpedagogiske systemet kan bli bedre. Anine hadde selv foreslått tilstrekkelig med planleggingstid for alle ansatte. Hun mener denne tiden bør være fastsatt i timeplanen fra skoleåret starter.

– Jeg vet om assistenter som enda ikke har hatt plantid med lærer utover de årlige planleggingsdagene selv om de har jobbet på skolen i flere år. Det er hårreisende, sier Anine.

Ifølge særavtalen om arbeidstid i skole skal derimot 37,5 timer per år settes av til planlegging og samarbeid for hele personalet.

Miljøarbeider i Oslo-skolen: – Mer av slåssingen ute på gata er kommet inn på skolene

Bedre arbeidsvilkår

Anine er egentlig utdannet scenograf, og hun savner kreativiteten og teamarbeidet den jobben la til rette for.

– Det er nok det jeg savner mest der jeg er i dag. At man har mulighet til å gi og få innspill uten å ha ansvar for barn samtidig.

Det er ikke det at Anine ikke klarer seg fint alene. Ute i friminuttet har hun øynene på William som husker, samtidig som hun har et blikk på en liten jente som klatrer og en gutt som løper rundt i skogen. Mens hun observerer disse tre, kommer flere elever løpende bort til henne og spør om hun kan være med på sisten. Anine er et stort smil stort sett hele dagen, men hun innrømmer at hun er ganske tappet for energi når dagen er over. På spørsmål om hvor lenge 51-åringen skal jobbe på Bjørnemyr skole, svarer hun:

– Det er enormt givende og spennende å jobbe med barn. Samtidig er jobben, slik den er i dag, for krevende i det lange løp. Det er tøft å skulle se, lytte til, motivere, inspirere, observere og være pedagogisk i 37,5 timer per uke uten avbrekk.

(Saken fortsetter etter bildet)

KJENNER BEDRE: Anine Kopperud (51) kan føle på at hun kjenner noen av elevene bedre enn spesialpedagogen fordi hun tilbringer mer tid sammen med dem. Her står hun sammen med Elena (7).

KJENNER BEDRE: Anine Kopperud (51) kan føle på at hun kjenner noen av elevene bedre enn spesialpedagogen fordi hun tilbringer mer tid sammen med dem. Her står hun sammen med Elena (7).

Werner Juvik

Improviserer

I løpet av den tiden Anine har jobbet med spesialelever, er hun blitt mer tålmodig, flinkere til å gi én beskjed om gangen, og hun vet bedre hva hun skal gjøre hvis et barn utagerer. Får hun ansvar for en elev hun ikke kjenner så godt, kan det derimot være vanskelig å vite hvordan hun skal takle en uforutsigbar situasjon.

– Hadde vi hatt nok ressurser, kunne vi organisert overlappingsperioder slik at de voksne ble godt kjent med alle barna og motsatt. Alle barn trenger forutsigbarhet, og autister trenger det mer enn andre.

Lite overskudd

Anine trives godt sammen med barna, men hun skulle ønske fagarbeidere og assistentene ble prioritert mer.

– Vi har åtte personalmøter i året der omtrent en fjerdedel av tiden går med til teammøte for elevene man jobber tettest med. Dette er ikke tilstrekkelig med tid med tanke på alt som bør gjennomgås, oppdateres og forberedes. I løpet av et år får vi heller ikke nok tid til å se på hvordan vi kan løse utfordringer fra dag til dag.

På medarbeidersamtaler de siste syv årene, har Anine sagt ifra om at det bør være et minimum fastsatt plantid for fagarbeidere og assistenter. Mangel på ressurser og nedskjæringer i skolebudsjettet i kommunen har vært responsen Anine har fått til hvorfor dagens arbeidssituasjon er vanskelig å endre.

– Jeg håper politikerne ser at skolen er fullstendig avhengig av og ikke bærekraftig uten de andre ressursene som finnes i tillegg til lærerne. Det er fagarbeidere og assistenter som tilbringer flest timer med barna, inkludert de mest sårbare. De må sees og respekteres for å kunne yte og kunne utnytte sitt potensial, forteller Anine.

90 prosent av de som deltok på prosjektet «Menn i helse» fikk jobb

Fagforbundet-rådgiver hjalp medlem til millioner mer i pensjon

Hovedtillitsvalgt Lynette (33) fikk den alvorlige sykdommen MS

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy