MENINGER
HELTID: I vår var Mette Nord, lederen i Fagforbundet, på heltidsturné rundt om i landet. Heltid er en av Fagforbundets viktigste saker inn mot årets kommunevalg.

HELTID: I vår var Mette Nord, lederen i Fagforbundet, på heltidsturné rundt om i landet. Heltid er en av Fagforbundets viktigste saker inn mot årets kommunevalg.

Renate Tårnes

Kronikk

Fagforbundet er utålmodige i arbeidet med mer heltid

20190820121912

Eirik Dahl Viggen

Høyresidens velferdsprofitører

20190819182017
MÅ FORSTÅ: Jeg ønsker meg politikere som forstår det kollektive ansvaret de har når de er en del av kommunens politiske ledelse, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

MÅ FORSTÅ: Jeg ønsker meg politikere som forstår det kollektive ansvaret de har når de er en del av kommunens politiske ledelse, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Det er pinlig at skattepengene mine går til å utlyse små deltidsstillinger

20190520145557
FORNØYDE: Alle undersøkelser viser at foreldre er svært fornøyde med barnehage-Norge, skriver Eli Sævareid, daglig leder i Trygge Barnehager AS, i denne kronikken.

FORNØYDE: Alle undersøkelser viser at foreldre er svært fornøyde med barnehage-Norge, skriver Eli Sævareid, daglig leder i Trygge Barnehager AS, i denne kronikken.

Tina Floersch/Unsplash

Kronikk

Det er ingen grunn til å demonisere den store innsatsen de private bidrar med innen velferdstjenester

20190815144310
MISTER TID: Føder du i uke 32+6, vil du kunne få økt permisjonstiden. Men føder du i uke 33+2, vil du «miste» syv uker og fem dager med permisjon hjemme med barnet. I hvert fall hvis du må være på sykehuset lenge etter at du har født, noe som er ganske normalt når et barn fødes for tidlig, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

MISTER TID: Føder du i uke 32+6, vil du kunne få økt permisjonstiden. Men føder du i uke 33+2, vil du «miste» syv uker og fem dager med permisjon hjemme med barnet. I hvert fall hvis du må være på sykehuset lenge etter at du har født, noe som er ganske normalt når et barn fødes for tidlig, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Uansett når barnet ditt blir født, bør ikke tiden du ligger på sykehuset tas fra permisjonstiden din

20190807100546
Arbeiderpartiet rommer mange meninger som legger et godt grunnlag for at uansvarlig, kortsiktig og opportunistisk politikk ikke blir rådende, skriver grasrotstemme Kjell Arne Lie.

Arbeiderpartiet rommer mange meninger som legger et godt grunnlag for at uansvarlig, kortsiktig og opportunistisk politikk ikke blir rådende, skriver grasrotstemme Kjell Arne Lie.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Jeg har vokst opp i en tid der fordeling av fellesskapets verdier virket. I dag ser vi at verdiene fordeles skeivt

20190514084841
LATE: Jeg har snakket med gravide som har fått beskjed av kollegaer at de er late. Det gjør bare situasjonen du allerede står i enda verre, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

LATE: Jeg har snakket med gravide som har fått beskjed av kollegaer at de er late. Det gjør bare situasjonen du allerede står i enda verre, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrotas

Sykdom og plager er så mye mer enn et brukket bein

20190725124042
MÅ LEGGES BEDRE TIL RETTE FOR: I fremtiden håper jeg at samfunnet vil legge bedre til rette for at mennesker med utviklingshemming, skal ha reell selvbestemmelse over egen hverdag, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

MÅ LEGGES BEDRE TIL RETTE FOR: I fremtiden håper jeg at samfunnet vil legge bedre til rette for at mennesker med utviklingshemming, skal ha reell selvbestemmelse over egen hverdag, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Personer med utviklingshemming har ofte liten frihet til å bestemme egen hverdag

20190718092718
Sævareid-familiens barnehageimperium, Trygge Barnehager AS, bør gjøre småbarnsforeldre bekymret, skriver kronikkforfatter Sara Bell.

Sævareid-familiens barnehageimperium, Trygge Barnehager AS, bør gjøre småbarnsforeldre bekymret, skriver kronikkforfatter Sara Bell.

Jenn Evelyn-Ann/Unsplash

Kronikk

Småbarnsforeldre bør være kritiske til kommersielle barnehagekonsern

20190806093852
RETNING: Det viktigste for meg er hvilken retning et parti ønsker å ta samfunnet vårt, skriver grasrotstemme Bjørn Ingar Skogvang.

RETNING: Det viktigste for meg er hvilken retning et parti ønsker å ta samfunnet vårt, skriver grasrotstemme Bjørn Ingar Skogvang.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Jeg må takke SV for flørten

20190514093648
IKKE FOR HVEM SOM HELST: Jeg opplever at Norsk Sykepleierforbund har gjort det til sin misjon at det å være sykepleier ikke er for hvem som helst, skriver grasrotstemme Hilde Lende Aune.

IKKE FOR HVEM SOM HELST: Jeg opplever at Norsk Sykepleierforbund har gjort det til sin misjon at det å være sykepleier ikke er for hvem som helst, skriver grasrotstemme Hilde Lende Aune.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Jeg forstår ikke at det er greit at de nye kompetansekravene skal knuse drømmene til de som vil bli sykepleiere

20190731120831
IKKE GOD NOK: Jeg er gjennomsnittlig god i matte, er født og oppvokst i Norge og har svært gode karakterer i norsk, både muntlig og skriftlig. Likevel er jeg ikke god nok til å komme inn på sykepleierutdanningen, skriver kronikkforfatteren.

IKKE GOD NOK: Jeg er gjennomsnittlig god i matte, er født og oppvokst i Norge og har svært gode karakterer i norsk, både muntlig og skriftlig. Likevel er jeg ikke god nok til å komme inn på sykepleierutdanningen, skriver kronikkforfatteren.

Green Chameleon/Unsplash

Kronikk

Jeg kan ikke bli sykepleier fordi jeg mangler sannsynlighetsregning og en særoppgave om Hamlet. Det er veldig frustrerende

20190731084213
FELLESSKAP: Kommunens tjenester må drives av kommunen selv slik at fellesskapets penger går til samfunnets felles oppgaver og slik at de ansatte sikres gode lønns,– pensjons– og arbeidsvilkår, skriver grasrotstemme Sonia Tangen.

FELLESSKAP: Kommunens tjenester må drives av kommunen selv slik at fellesskapets penger går til samfunnets felles oppgaver og slik at de ansatte sikres gode lønns,– pensjons– og arbeidsvilkår, skriver grasrotstemme Sonia Tangen.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Partiene må heie fram fagorganisering og hele og faste stillinger

20190508100338
HØYSKOLEBAKGRUNN: Flere har fortalt meg at det i stillingsutlysninger ofte står at det søkes etter lærere med helsefaglig bakgrunn, noe som ofte betyr at det søkes etter folk med høyskolebakgrunn, skriver grasrotstemme Hilde Lende Aune.

HØYSKOLEBAKGRUNN: Flere har fortalt meg at det i stillingsutlysninger ofte står at det søkes etter lærere med helsefaglig bakgrunn, noe som ofte betyr at det søkes etter folk med høyskolebakgrunn, skriver grasrotstemme Hilde Lende Aune.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Jeg blir oppriktig provosert når jeg hører at yrkesfaglærere ikke får undervise i faget sitt

20190715095544
DÅRLIG IVARETAKELSE: Dårlige arbeidsvilkår kan være belastende arbeidstidsordninger, manglende sikkerhetsopplæring og liten ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

DÅRLIG IVARETAKELSE: Dårlige arbeidsvilkår kan være belastende arbeidstidsordninger, manglende sikkerhetsopplæring og liten ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Det er bra at noen norske kommuner stiller krav mot sosial dumping, men hvorfor gjør ikke bare alle det?

20190715115311
VIKTIG: Det er grunnleggende viktig å stemme ved årets kommunevalg, skriver grasrotstemme Tarjei Leistad.

VIKTIG: Det er grunnleggende viktig å stemme ved årets kommunevalg, skriver grasrotstemme Tarjei Leistad.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Jeg stemmer på et parti som vil ha hele og faste stillinger og som ikke legger ut de ansattes lønns- og arbeidsvilkår på anbud

20190508101749

Håvard Sæbø

«Alle har et sett av regler som må følges. Unntaket er arbeidsgivere», skriver Mette Nord

20190722091801
OVERDØVET: Miljøargumentene har overdøvet de få av oss som har prøvd å peke på den usosiale profilen bompenger har, skriver grasrotstemme Ole Roger Berg.

OVERDØVET: Miljøargumentene har overdøvet de få av oss som har prøvd å peke på den usosiale profilen bompenger har, skriver grasrotstemme Ole Roger Berg.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Skattesystemet skal utjevne forskjeller, ikke forsterke dem. Derfor må vi å få slutt på bompenger

20190711104224
SMÅ DELTIDSSTILLINGER: Hovedregelen i arbeidslivet er fast og hel stilling. Det bekreftes i samtlige lov- og avtaleverk vi har. Likevel har vi mange kommuner som nesten uten unntak tilbyr små deltidsstillinger i turnusyrkene, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

SMÅ DELTIDSSTILLINGER: Hovedregelen i arbeidslivet er fast og hel stilling. Det bekreftes i samtlige lov- og avtaleverk vi har. Likevel har vi mange kommuner som nesten uten unntak tilbyr små deltidsstillinger i turnusyrkene, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

På seks år har venninnen min gått fra en 0 prosent stilling til en 45 prosent stilling. Hun er fanget i deltid.

20190710143352
INGEN PRIVATE AKTØRER: Superhelt politikerne mine kjemper for at ingen private aktører har ansvaret for leveringen av velferdstjenester, skriver grasrotstemme J.R. Navarro Fica.

INGEN PRIVATE AKTØRER: Superhelt politikerne mine kjemper for at ingen private aktører har ansvaret for leveringen av velferdstjenester, skriver grasrotstemme J.R. Navarro Fica.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Vi trenger politikere som tør å vise sannheten bak glansbildene som stadig dukker opp i dagens mediebilde

20190508100115
HENGER IKKE SAMMEN: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mener at vekst og nedgang i administrative årsverk i kommunene, ikke kan knyttes til kommunereformen.

HENGER IKKE SAMMEN: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mener at vekst og nedgang i administrative årsverk i kommunene, ikke kan knyttes til kommunereformen.

Colourbox

Kronikk

Vi kan ikke felle en dom over kommunereformen før sammenslåingene har trådt i kraft

20190711135420
MINDRE AKTIVITET: Det er anslått at 140 000 barn vil komme til å vokse opp i fattigdom i 2030 hvis andelen barn som vokser opp lavinntektsfamilier, øker i samme tempo som det har gjort. Det kan bety at mange barn må avstå fra enda flere aktiviteter i framtiden, skriver kronikkforfatter Merete Dahl.

MINDRE AKTIVITET: Det er anslått at 140 000 barn vil komme til å vokse opp i fattigdom i 2030 hvis andelen barn som vokser opp lavinntektsfamilier, øker i samme tempo som det har gjort. Det kan bety at mange barn må avstå fra enda flere aktiviteter i framtiden, skriver kronikkforfatter Merete Dahl.

Aaron Burden/Unsplash

Kronikk

Velferdsmiks er bare en ny formulering. Same shit, new wrapping

20190705083300
IKKE BARNEMAT: Det er ikke akkurat barnemat det disse brannfolka går gjennom, skriver grasrotstemme Gunhild M. Kvåle.

IKKE BARNEMAT: Det er ikke akkurat barnemat det disse brannfolka går gjennom, skriver grasrotstemme Gunhild M. Kvåle.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Mange brannfolk jobber deltid, de utsettes for traumer, og de rykker ut på stadig flere helseoppdrag

20190701112016
LEIE: Politikerne i kommunen min har oppført seg som leie treåringer i sandkassen, skriver grasrotstemme Hilde Lende Aune.

LEIE: Politikerne i kommunen min har oppført seg som leie treåringer i sandkassen, skriver grasrotstemme Hilde Lende Aune.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Det er en person som ikke vil konkurranseutsette jobben min, og han skal jeg stemme på

20190708141550
FLYKTNINGLEIR: Saharawiene, Vest-Saharas folk, har måttet flykte til flyktningleire i Algerie, der rundt 170 000 mennesker fremdeles bor, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen. Bilde er et illustrasjonsbilde.

FLYKTNINGLEIR: Saharawiene, Vest-Saharas folk, har måttet flykte til flyktningleire i Algerie, der rundt 170 000 mennesker fremdeles bor, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen. Bilde er et illustrasjonsbilde.

Tri Nguyen Dinh

Fra grasrota

I 2013 reise jeg til et sted som få andre drar til. Jeg besøkte Vest-Sahara, hjemlandet til Nazha som nå risikerer fengsel fordi hun hevdet at hun var journalist.

20190704082540
LANGSIKTIG: Politikerne må tenke langsiktig, modig, innovativt og helhetlig, skriver grasrotstemme Hilde Margrethe Hølmebakk.

LANGSIKTIG: Politikerne må tenke langsiktig, modig, innovativt og helhetlig, skriver grasrotstemme Hilde Margrethe Hølmebakk.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Det er lusent at vi skaper et samfunn som gjør de svakeste svakere

20190508095758

Solfrid Rød

Sykehusstreiken

Kvifor må me streike for å få pensjon?

20190628122225
ANSVAR: Dere politikere må kjenne på ansvaret når eldre sendes hjem midt på natta. Og så må dere forvalte de summene som skal til for å sikre eldre en verdig, trygg og helsemessig forsvarlig alderdom.

ANSVAR: Dere politikere må kjenne på ansvaret når eldre sendes hjem midt på natta. Og så må dere forvalte de summene som skal til for å sikre eldre en verdig, trygg og helsemessig forsvarlig alderdom.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Jeg er fly forbanna på måten mange eldre blir behandlet på her i landet

20190627115442
BOIKOTT: LO-kongressen vedtok en omfattende uttalelse om situasjonen i Palestina, der det å arbeide for en internasjonal boikott av Israel er et av flere punkter.

BOIKOTT: LO-kongressen vedtok en omfattende uttalelse om situasjonen i Palestina, der det å arbeide for en internasjonal boikott av Israel er et av flere punkter.

Colourbox

Kronikk

En internasjonal boikott av Israel krever at vi jobber for å få med oss fagforeningskamerater over hele verden

20190626120023
FORVENTER: LOs ledelse er valgt på tillit av kongressen. Vi som har gitt denne tilliten, forventer at dere forsvarer vedtak vi har fattet, slik vi som er valgt av fagforeningenes årsmøter også må gjøre med de vedtak som fattes av våre styrende organer, skriver Sara Bell.

FORVENTER: LOs ledelse er valgt på tillit av kongressen. Vi som har gitt denne tilliten, forventer at dere forsvarer vedtak vi har fattet, slik vi som er valgt av fagforeningenes årsmøter også må gjøre med de vedtak som fattes av våre styrende organer, skriver Sara Bell.

Jan-Erik Østlie

Kronikk

Jeg forventer at dere i LO er lojale mot fattede vedtak, også de dere ikke er fryketlig begeistret for selv

20190625094904
– To dager før fylkestinget skulle gå av stabelen i juni, fikk vi beskjed om at Senterpartiet (Sp) hadde trukket seg og at de ikke lenger støttet forslaget om å drive en de av kollektivtrafikken i egenregi, skriver grasrotstemme Ole Roger Berg.

– To dager før fylkestinget skulle gå av stabelen i juni, fikk vi beskjed om at Senterpartiet (Sp) hadde trukket seg og at de ikke lenger støttet forslaget om å drive en de av kollektivtrafikken i egenregi, skriver grasrotstemme Ole Roger Berg.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Ikke stol på MDG og Sp i kampen mot privatisering

20190618142652
FOR TETTE BÅND: Jeg lurer på om det noen ganger er for tette bånd mellom våre folkevalgte og de innflytelsesrike og mektige personene i enkelte kommuner, skriver grasrotstemme Gunhild M. Kvåle.

FOR TETTE BÅND: Jeg lurer på om det noen ganger er for tette bånd mellom våre folkevalgte og de innflytelsesrike og mektige personene i enkelte kommuner, skriver grasrotstemme Gunhild M. Kvåle.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Jeg er rådvill før årets kommunevalg

20190401094624
RYSTET: Som hovedvernombud kan jeg si at jeg er dypt rystet over oppførselen til de folkevalgte, skriver grasrotstemme Gunhild M. Kvåle.

RYSTET: Som hovedvernombud kan jeg si at jeg er dypt rystet over oppførselen til de folkevalgte, skriver grasrotstemme Gunhild M. Kvåle.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Det er rystende når kommunestyrerepresentanter går inn på en prateside på Facebook og kaller sine kolleger for «en gjeng med amatører»

20190617125923

Werner Juvik

Debatt

Vi trenger kamp for barnehagebarna, ikke profesjonskamp

20190617111337
STEM: I år får SV min stemme. Partiet står for en politikk for som jevner ut økonomiske forskjeller og som gir alle like muligheter til å leve gode liv. Kanskje vil ikke du stemme SV, men husk i det minste å stemme, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

STEM: I år får SV min stemme. Partiet står for en politikk for som jevner ut økonomiske forskjeller og som gir alle like muligheter til å leve gode liv. Kanskje vil ikke du stemme SV, men husk i det minste å stemme, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Grasrota om kommunevalget

Det er en tragedie for demokratiet vårt at så få bruker stemmeretten sin

20190326092918
LITE ATTRAKTIV: Før flyttet flere til enn fra Askøy kommune. Nå er det flere som flytter fra. Kommunen er ikke attraktiv nok, skriver grasrotstemme Hilde Lende Aune.

LITE ATTRAKTIV: Før flyttet flere til enn fra Askøy kommune. Nå er det flere som flytter fra. Kommunen er ikke attraktiv nok, skriver grasrotstemme Hilde Lende Aune.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Jeg forstår hvorfor flere flytter fra Askøy kommune

20190607113722
IKKE SVAR: Oscar Aaslund Hovin har ikke fått svar av Mette Nord angående foretaksmodellen.

IKKE SVAR: Oscar Aaslund Hovin har ikke fått svar av Mette Nord angående foretaksmodellen.

Kai Hovden

Fortsatt står mitt spørsmål ubesvart av Mette Nord: Vil Fagforbundet at sykehusene skal organiseres som helseforetak?

20190612092741
Mette Nord sin uttalelse er  i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene, mener Sissel M. Skoghaug.

Mette Nord sin uttalelse er i henhold til Fagforbundets høringssvar og i tråd med Fagforbundets handlingsprogram om styring av sykehusene, mener Sissel M. Skoghaug.

Linda Reinholdtsen, LO

Om styring av sykehusene

20190604114759
HVEM? Hvem jobber du egentlig for, Mette Nord? spør skribent Oscar Aaslund Hovin.

HVEM? Hvem jobber du egentlig for, Mette Nord? spør skribent Oscar Aaslund Hovin.

Foto: Jan-Erik Østlie, Grafisk: Vidar Eriksen

Kronikk

Hvem jobber du for, Mette Nord?

20190603083944
OVERTALLIG: Jeg har vært i kontakt med flere assistenter og fagarbeidere som opplever å bli overtallige når andelen barnehagelærere skal økes, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

OVERTALLIG: Jeg har vært i kontakt med flere assistenter og fagarbeidere som opplever å bli overtallige når andelen barnehagelærere skal økes, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Pedagognormen svikter barnehagebarna våre

20190528132155
IKKE RÅD: Når vi har stillingsbrøker på 9,89 prosent og flere er avhengig av å shoppe vakter for å få hverdagen til å gå rundt økonomisk, har de ikke råd til å ta permisjon eller til å si opp sin stilling for å kunne ta en utdanning, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

IKKE RÅD: Når vi har stillingsbrøker på 9,89 prosent og flere er avhengig av å shoppe vakter for å få hverdagen til å gå rundt økonomisk, har de ikke råd til å ta permisjon eller til å si opp sin stilling for å kunne ta en utdanning, skriver grasrotstemme Oscar Aaslund Hovin.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Kommuner og helseforetak må tenke annerledes: Vi må øke kompetansen til de som allerede er ansatt

20190521140119
USIKKERT: Skal du som fast ansatt være avhengig av tilleggene du får på røde dager, rår det en usikkerhet over arbeidssituasjonen din.

USIKKERT: Skal du som fast ansatt være avhengig av tilleggene du får på røde dager, rår det en usikkerhet over arbeidssituasjonen din.

Rex Pickar/Unsplash

Fra grasrota

Grunnlønnen til alle arbeidstakere må bli høyere. Da er du ikke avhengig av et helligdagstillegg hvis du blir syk.

20190520140048
TRENGS LIKE MYE: Mennesker trenger hjelpen din like mye på en vanlig hverdag som på en rød dag, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

TRENGS LIKE MYE: Mennesker trenger hjelpen din like mye på en vanlig hverdag som på en rød dag, skriver grasrotstemme Christina Beck Jørgensen.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Lønnstilleggene bør gå til de ansatte som faktisk jobber på en rød dag, og ikke til de som er hjemme

20190508133837
HOLDT KJEFT: - Det var direkte pinlig å se administrerende direktør prøve å forklare det nye navnet på pressekonferansen. Jeg skjemtes da på vegne av selskapet jeg jobber i. Likevel greide jeg å holde kjeft, skriver grasrotstemme Ole Roger Berg.

HOLDT KJEFT: - Det var direkte pinlig å se administrerende direktør prøve å forklare det nye navnet på pressekonferansen. Jeg skjemtes da på vegne av selskapet jeg jobber i. Likevel greide jeg å holde kjeft, skriver grasrotstemme Ole Roger Berg.

Illustrasjon: Øivind Hovland

Fra grasrota

Ole Roger vitset om Vy. Det likte ikke arbeidsgiveren

20190513140127
SYNLIGGJØRE: Fagforbundet Skien-Siljan har begynt å arbeide med å synliggjøre fagarbeidernes kompetanse, skriver Elisabeth Timeland, hovedtillitsvalgt i Skien kommune.

SYNLIGGJØRE: Fagforbundet Skien-Siljan har begynt å arbeide med å synliggjøre fagarbeidernes kompetanse, skriver Elisabeth Timeland, hovedtillitsvalgt i Skien kommune.

Hush Naidoo/Unsplash

Kronikk

I mange tilfeller må sykepeierne gjøre oppgavene til en helsefagarbeider. Det gagner ingen.

20190508160424
Finansminister Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen.

Ole Palmstrøm

Debatt

Kjære Siv Jensen!

20190506103251
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy